Hôm nay: 07/06/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 2012

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 0764.012.012 16.000.000đ 23 Mua ngay
2 mobifone 0786.012.012 16.000.000đ 27 Mua ngay
3 vinaphone 0912.03.2012 12.000.000đ 20 Mua ngay
4 vinaphone 08.12.06.2012 10.000.000đ 22 Mua ngay
5 vinaphone 0835.012.012 13.000.000đ 22 Mua ngay
6 vinaphone 08.29.02.2012 10.000.000đ 26 Mua ngay
7 vinaphone 0833.012.012 15.000.000đ 20 Mua ngay
8 viettel 0386.73.2012 450.000đ 32 Mua ngay
9 viettel 0364.58.2012 450.000đ 31 Mua ngay
10 viettel 0344.88.2012 450.000đ 32 Mua ngay
11 viettel 0385.91.2012 450.000đ 31 Mua ngay
12 viettel 0383.49.2012 450.000đ 32 Mua ngay
13 viettel 0386.52.2012 450.000đ 29 Mua ngay
14 viettel 0392.58.2012 450.000đ 32 Mua ngay
15 viettel 0329.95.2012 450.000đ 33 Mua ngay
16 viettel 098.568.2012 10.700.000đ 41 Mua ngay
17 viettel 098.188.2012 16.200.000đ 39 Mua ngay
18 viettel 098.13.8.2012 11.200.000đ 34 Mua ngay
19 vinaphone 0827.012.012 11.100.000đ 23 Mua ngay
20 vinaphone 0826.012.012 11.100.000đ 22 Mua ngay
21 vinaphone 0825.012.012 11.100.000đ 21 Mua ngay
22 mobifone 0902.06.2012 10.600.000đ 22 Mua ngay
23 mobifone 0906.86.2012 16.400.000đ 34 Mua ngay
24 viettel 0333.22.2012 17.800.000đ 18 Mua ngay
25 vinaphone 0919.97.2012 10.600.000đ 40 Mua ngay
26 vinaphone 0917.12.2012 10.600.000đ 25 Mua ngay
27 vinaphone 0854.01.2012 13.500.000đ 23 Mua ngay
28 vinaphone 0915.05.2012 12.000.000đ 25 Mua ngay
29 vinaphone 0917.06.2012 12.000.000đ 28 Mua ngay
30 vinaphone 0822.22.2012 15.000.000đ 21 Mua ngay
31 viettel 0868.68.2012 10.600.000đ 41 Mua ngay
32 vietnamobile 0929.29.2012 15.000.000đ 36 Mua ngay
33 vinaphone 08.14.11.2012 11.600.000đ 20 Mua ngay
34 mobifone 089.666.2012 17.400.000đ 40 Mua ngay
35 vinaphone 09.1984.2012 10.600.000đ 36 Mua ngay
36 vinaphone 08.17.08.2012 14.000.000đ 29 Mua ngay
37 vinaphone 08.23.10.2012 10.600.000đ 19 Mua ngay
38 viettel 033.888.2012 11.800.000đ 35 Mua ngay
39 mobifone 07.05.04.2012 13.400.000đ 21 Mua ngay
40 vinaphone 08.14.07.2012 13.300.000đ 25 Mua ngay
41 viettel 0962.79.2012 13.500.000đ 38 Mua ngay
42 vinaphone 08.19.07.2012 14.000.000đ 30 Mua ngay
43 vinaphone 08.24.11.2012 10.600.000đ 21 Mua ngay
44 vinaphone 08.19.06.2012 14.000.000đ 29 Mua ngay
45 mobifone 07.04.04.2012 13.400.000đ 20 Mua ngay
46 vietnamobile 09.22.07.2012 13.300.000đ 25 Mua ngay
47 mobifone 0792.012.012 14.800.000đ 24 Mua ngay
48 vietnamobile 092.999.2012 14.500.000đ 43 Mua ngay
49 vinaphone 08.28.11.2012 11.600.000đ 25 Mua ngay
50 vinaphone 08.19.02.2012 13.400.000đ 25 Mua ngay
51 vinaphone 08.14.12.2012 11.600.000đ 21 Mua ngay
52 vietnamobile 09.22.04.2012 10.700.000đ 22 Mua ngay
53 vietnamobile 0922.58.2012 13.270.000đ 31 Mua ngay
54 vinaphone 08.13.10.2012 11.500.000đ 18 Mua ngay
55 vinaphone 08.17.05.2012 14.000.000đ 26 Mua ngay
56 vinaphone 08.14.10.2012 13.300.000đ 19 Mua ngay
57 vinaphone 08.27.08.2012 11.500.000đ 30 Mua ngay
58 vinaphone 08.24.03.2012 10.200.000đ 22 Mua ngay
59 vietnamobile 09.23.05.2012 13.300.000đ 24 Mua ngay
60 vinaphone 08.19.08.2012 13.300.000đ 31 Mua ngay
61 vinaphone 08.19.03.2012 13.300.000đ 26 Mua ngay
62 viettel 0989.86.2012 10.900.000đ 45 Mua ngay
63 vinaphone 08.18.07.2012 13.300.000đ 29 Mua ngay
64 vinaphone 0826.05.2012 17.800.000đ 26 Mua ngay
65 mobifone 09.03.04.2012 14.500.000đ 21 Mua ngay
66 vinaphone 08.23.02.2012 14.000.000đ 20 Mua ngay
67 vinaphone 08.26.03.2012 13.300.000đ 24 Mua ngay
68 vietnamobile 09.29.06.2012 10.700.000đ 31 Mua ngay
69 vinaphone 08.15.07.2012 13.300.000đ 26 Mua ngay
70 vinaphone 08.28.07.2012 13.400.000đ 30 Mua ngay
71 vietnamobile 09.27.10.2012 14.600.000đ 24 Mua ngay
72 vinaphone 08.18.09.2012 13.300.000đ 31 Mua ngay
73 viettel 0358.012.012 18.100.000đ 22 Mua ngay
74 vinaphone 08.23.12.2012 10.600.000đ 21 Mua ngay
75 vinaphone 08.14.08.2012 10.700.000đ 26 Mua ngay
76 vinaphone 08.27.06.2012 13.400.000đ 28 Mua ngay
77 vinaphone 08.29.04.2012 15.000.000đ 28 Mua ngay
78 vinaphone 08.14.05.2012 13.400.000đ 23 Mua ngay
79 vietnamobile 09.27.03.2012 13.400.000đ 26 Mua ngay
80 vinaphone 08.17.02.2012 13.300.000đ 23 Mua ngay
81 vinaphone 08.12.08.2012 13.400.000đ 24 Mua ngay
82 mobifone 07.02.12.2012 13.400.000đ 17 Mua ngay
83 vinaphone 0918.02.2012 18.000.000đ 25 Mua ngay
84 vietnamobile 09.29.12.2012 15.000.000đ 28 Mua ngay
85 vinaphone 08.23.03.2012 14.000.000đ 21 Mua ngay
86 vietnamobile 09.27.05.2012 13.400.000đ 28 Mua ngay
87 viettel 09.7997.2012 10.200.000đ 46 Mua ngay
88 viettel 03.26.05.2012 12.000.000đ 21 Mua ngay
89 vinaphone 08.14.02.2012 10.600.000đ 20 Mua ngay
90 vinaphone 08.24.06.2012 14.000.000đ 25 Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9