Hôm nay: 31/05/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 2012

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 vinaphone 0912.03.2012 12.000.000đ 20 Mua ngay
2 mobifone 0931.22.2012 10.000.000đ 22 Mua ngay
3 vinaphone 08.12.06.2012 10.000.000đ 22 Mua ngay
4 vinaphone 0835.012.012 13.000.000đ 22 Mua ngay
5 vinaphone 0833.012.012 15.000.000đ 20 Mua ngay
6 vinaphone 08.29.02.2012 10.000.000đ 26 Mua ngay
7 viettel 0398.42.2012 450.000đ 31 Mua ngay
8 viettel 0363.49.2012 450.000đ 30 Mua ngay
9 viettel 0393.52.2012 450.000đ 27 Mua ngay
10 viettel 0353.37.2012 450.000đ 26 Mua ngay
11 viettel 0326.72.2012 450.000đ 25 Mua ngay
12 viettel 0399.40.2012 450.000đ 30 Mua ngay
13 viettel 0348.63.2012 450.000đ 29 Mua ngay
14 viettel 0377.51.2012 450.000đ 28 Mua ngay
15 viettel 0355.96.2012 450.000đ 33 Mua ngay
16 viettel 0364.38.2012 450.000đ 29 Mua ngay
17 viettel 0376.53.2012 450.000đ 29 Mua ngay
18 viettel 0354.22.2012 450.000đ 21 Mua ngay
19 viettel 0349.70.2012 450.000đ 28 Mua ngay
20 viettel 0329.95.2012 450.000đ 33 Mua ngay
21 viettel 0364.58.2012 450.000đ 31 Mua ngay
22 viettel 0354.52.2012 450.000đ 24 Mua ngay
23 viettel 0336.51.2012 450.000đ 23 Mua ngay
24 viettel 0393.05.2012 450.000đ 25 Mua ngay
25 viettel 0349.82.2012 450.000đ 31 Mua ngay
26 viettel 0342.87.2012 450.000đ 29 Mua ngay
27 viettel 0329.63.2012 450.000đ 28 Mua ngay
28 viettel 0338.05.2012 450.000đ 24 Mua ngay
29 viettel 0342.94.2012 450.000đ 27 Mua ngay
30 viettel 0867.75.2012 450.000đ 38 Mua ngay
31 viettel 0367.36.2012 450.000đ 30 Mua ngay
32 viettel 0352.97.2012 450.000đ 31 Mua ngay
33 viettel 0373.81.2012 450.000đ 27 Mua ngay
34 viettel 0345.40.2012 450.000đ 21 Mua ngay
35 viettel 0386.00.2012 450.000đ 22 Mua ngay
36 viettel 0357.65.2012 450.000đ 31 Mua ngay
37 viettel 0335.73.2012 450.000đ 26 Mua ngay
38 viettel 0354.12.2012 450.000đ 20 Mua ngay
39 viettel 0398.62.2012 450.000đ 33 Mua ngay
40 viettel 0348.78.2012 450.000đ 35 Mua ngay
41 viettel 0372.32.2012 450.000đ 22 Mua ngay
42 viettel 0343.93.2012 450.000đ 27 Mua ngay
43 viettel 0332.53.2012 450.000đ 21 Mua ngay
44 viettel 0365.93.2012 450.000đ 31 Mua ngay
45 viettel 0343.94.2012 450.000đ 28 Mua ngay
46 viettel 0376.90.2012 450.000đ 30 Mua ngay
47 viettel 0343.76.2012 450.000đ 28 Mua ngay
48 viettel 0394.21.2012 450.000đ 24 Mua ngay
49 viettel 0349.37.2012 450.000đ 31 Mua ngay
50 viettel 0344.88.2012 450.000đ 32 Mua ngay
51 viettel 0338.03.2012 450.000đ 22 Mua ngay
52 viettel 0373.52.2012 450.000đ 25 Mua ngay
53 viettel 0346.81.2012 450.000đ 27 Mua ngay
54 viettel 0329.31.2012 450.000đ 23 Mua ngay
55 viettel 0384.87.2012 450.000đ 35 Mua ngay
56 viettel 0353.43.2012 450.000đ 23 Mua ngay
57 viettel 0396.40.2012 450.000đ 27 Mua ngay
58 viettel 0344.73.2012 450.000đ 26 Mua ngay
59 viettel 0385.91.2012 450.000đ 31 Mua ngay
60 viettel 0369.18.2012 450.000đ 32 Mua ngay
61 viettel 0337.61.2012 450.000đ 25 Mua ngay
62 viettel 0383.49.2012 450.000đ 32 Mua ngay
63 viettel 0347.04.2012 450.000đ 23 Mua ngay
64 viettel 0394.26.2012 450.000đ 29 Mua ngay
65 viettel 0353.81.2012 450.000đ 25 Mua ngay
66 viettel 0343.19.2012 450.000đ 25 Mua ngay
67 viettel 0374.72.2012 450.000đ 28 Mua ngay
68 viettel 0328.97.2012 450.000đ 34 Mua ngay
69 viettel 0386.73.2012 450.000đ 32 Mua ngay
70 viettel 0327.52.2012 450.000đ 24 Mua ngay
71 viettel 0362.18.2012 450.000đ 25 Mua ngay
72 viettel 0346.48.2012 450.000đ 30 Mua ngay
73 viettel 0385.36.2012 450.000đ 30 Mua ngay
74 viettel 0357.16.2012 450.000đ 27 Mua ngay
75 viettel 0328.46.2012 450.000đ 28 Mua ngay
76 viettel 0346.67.2012 450.000đ 31 Mua ngay
77 viettel 0354.08.2012 450.000đ 25 Mua ngay
78 viettel 0346.84.2012 450.000đ 30 Mua ngay
79 viettel 0398.60.2012 450.000đ 31 Mua ngay
80 viettel 0386.52.2012 450.000đ 29 Mua ngay
81 viettel 0392.58.2012 450.000đ 32 Mua ngay
82 viettel 0337.46.2012 450.000đ 28 Mua ngay
83 viettel 0399.47.2012 450.000đ 37 Mua ngay
84 viettel 0364.60.2012 450.000đ 24 Mua ngay
85 viettel 0397.60.2012 450.000đ 30 Mua ngay
86 viettel 098.188.2012 18.000.000đ 39 Mua ngay
87 viettel 098.13.8.2012 12.500.000đ 34 Mua ngay
88 viettel 098.568.2012 12.000.000đ 41 Mua ngay
89 vinaphone 0844.012.012 10.000.000đ 22 Mua ngay
90 vinaphone 0827.012.012 12.000.000đ 23 Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9