Hôm nay: 02/02/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 2012

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 vinaphone 0826.86.2012 827.000.000đ 35 Mua ngay
2 vinaphone 0888.21.05.12 755.150.000đ 35 Mua ngay
3 vinaphone 0859.19.2012 730.500.000đ 37 Mua ngay
4 vinaphone 0858.68.2012 730.500.000đ 40 Mua ngay
5 vinaphone 0853.33.2012 725.400.000đ 27 Mua ngay
6 vinaphone 0846.66.2012 720.300.000đ 35 Mua ngay
7 vinaphone 0839.88.2012 714.350.000đ 41 Mua ngay
8 vinaphone 0829.88.2012 705.850.000đ 40 Mua ngay
9 vinaphone 0826.96.2012 703.300.000đ 36 Mua ngay
10 vinaphone 0825.55.2012 702.450.000đ 30 Mua ngay
11 vinaphone 0825.67.2012 702.450.000đ 33 Mua ngay
12 vinaphone 0822.34.2012 699.050.000đ 24 Mua ngay
13 vinaphone 0816.66.2012 694.800.000đ 32 Mua ngay
14 viettel 0398.32.2012 338.650.000đ 30 Mua ngay
15 viettel 0394.12.06.12 335.250.000đ 28 Mua ngay
16 viettel 0393.96.2012 335.250.000đ 35 Mua ngay
17 viettel 0379.17.2012 322.500.000đ 32 Mua ngay
18 viettel 0377.12.2012 320.800.000đ 25 Mua ngay
19 viettel 0375.33.2012 319.100.000đ 26 Mua ngay
20 viettel 0369.02.08.12 314.000.000đ 31 Mua ngay
21 viettel 0369.32.2012 314.000.000đ 28 Mua ngay
22 viettel 0367.94.2012 313.150.000đ 34 Mua ngay
23 viettel 0359.11.04.12 305.500.000đ 26 Mua ngay
24 viettel 0359.11.05.12 305.500.000đ 27 Mua ngay
25 viettel 0359.11.02.12 305.500.000đ 24 Mua ngay
26 viettel 0359.11.06.12 305.500.000đ 28 Mua ngay
27 viettel 0359.11.03.12 305.500.000đ 25 Mua ngay
28 viettel 0359.11.08.12 305.500.000đ 30 Mua ngay
29 viettel 0356.07.08.12 302.950.000đ 32 Mua ngay
30 viettel 0348.64.2012 297.000.000đ 30 Mua ngay
31 viettel 0345.07.06.12 293.600.000đ 28 Mua ngay
32 viettel 0338.03.07.12 287.650.000đ 27 Mua ngay
33 viettel 0336.88.2012 286.800.000đ 33 Mua ngay
34 viettel 0334.62.2012 285.100.000đ 23 Mua ngay
35 vinaphone 0816.12.12.12 79.000.000đ 24 Mua ngay
36 mobifone 0898.12.12.12 72.900.000đ 34 Mua ngay
37 mobifone 0896.12.12.12 69.400.000đ 32 Mua ngay
38 mobifone 08.9999.2012 69.000.000đ 49 Mua ngay
39 vinaphone 0832.12.12.12 62.700.000đ 22 Mua ngay
40 viettel 0377.12.12.12 55.000.000đ 26 Mua ngay
41 viettel 0865.12.12.12 55.000.000đ 28 Mua ngay
42 viettel 0868.012.012 51.200.000đ 28 Mua ngay
43 viettel 0349.12.12.12 45.700.000đ 25 Mua ngay
44 viettel 0335.12.12.12 45.000.000đ 20 Mua ngay
45 vinaphone 0852.12.12.12 45.000.000đ 24 Mua ngay
46 viettel 0338.12.12.12 42.000.000đ 23 Mua ngay
47 vinaphone 0812.11.11.12 39.100.000đ 18 Mua ngay
48 vinaphone 0839.01.2012 37.500.000đ 26 Mua ngay
49 vinaphone 0857.12.12.12 35.000.000đ 29 Mua ngay
50 viettel 0392.012.012 34.600.000đ 20 Mua ngay
51 vinaphone 0858.012.012 34.000.000đ 27 Mua ngay
52 viettel 033333.2012 28.500.000đ 20 Mua ngay
53 viettel 0366.01.2012 26.700.000đ 21 Mua ngay
54 viettel 0333.012.012 25.700.000đ 15 Mua ngay
55 viettel 0395.11.11.12 25.400.000đ 24 Mua ngay
56 viettel 036.211.1112 22.000.000đ 18 Mua ngay
57 vinaphone 0825.111112 20.000.000đ 22 Mua ngay
58 mobifone 0896.11.11.12 19.800.000đ 30 Mua ngay
59 viettel 0333.22.2012 19.800.000đ 18 Mua ngay
60 mobifone 089.666.2012 19.000.000đ 40 Mua ngay
61 vinaphone 0816.111.112 18.800.000đ 22 Mua ngay
62 viettel 03.8888.2012 18.100.000đ 40 Mua ngay
63 viettel 0399.111112 17.900.000đ 28 Mua ngay
64 viettel 0332.012.012 16.800.000đ 14 Mua ngay
65 viettel 0339.012.012 16.200.000đ 21 Mua ngay
66 viettel 0375.012.012 15.100.000đ 21 Mua ngay
67 viettel 0358.012.012 15.100.000đ 22 Mua ngay
68 viettel 0342.10.11.12 15.100.000đ 15 Mua ngay
69 vinaphone 08.28.07.2012 15.000.000đ 30 Mua ngay
70 vinaphone 08.19.02.2012 15.000.000đ 25 Mua ngay
71 vinaphone 08.16.08.2012 15.000.000đ 28 Mua ngay
72 vinaphone 0836.012.012 15.000.000đ 23 Mua ngay
73 vinaphone 08.15.03.2012 15.000.000đ 22 Mua ngay
74 vinaphone 08.29.04.2012 15.000.000đ 28 Mua ngay
75 vinaphone 08.23.02.2012 15.000.000đ 20 Mua ngay
76 vinaphone 08.15.05.2012 15.000.000đ 24 Mua ngay
77 vinaphone 08.15.08.2012 15.000.000đ 27 Mua ngay
78 vinaphone 08.15.07.2012 15.000.000đ 26 Mua ngay
79 vinaphone 08.23.03.2012 15.000.000đ 21 Mua ngay
80 vinaphone 0856.012.012 15.000.000đ 25 Mua ngay
81 vinaphone 0822.22.2012 15.000.000đ 21 Mua ngay
82 vinaphone 0854.01.2012 15.000.000đ 23 Mua ngay
83 vinaphone 0833.012.012 14.900.000đ 20 Mua ngay
84 vinaphone 0852.01.2012 14.800.000đ 21 Mua ngay
85 vinaphone 08.14.06.2012 14.300.000đ 24 Mua ngay
86 vinaphone 08.14.05.2012 14.300.000đ 23 Mua ngay
87 vinaphone 08.12.08.2012 14.300.000đ 24 Mua ngay
88 vinaphone 08.14.07.2012 14.300.000đ 25 Mua ngay
89 vinaphone 08.27.06.2012 14.300.000đ 28 Mua ngay
90 vinaphone 08.26.03.2012 14.300.000đ 24 Mua ngay