Hôm nay: 23/09/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 2012

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0867.77.2012 8.000.000đ 40 Mua ngay
2 viettel 0868.68.2012 12.000.000đ 41 Mua ngay
3 viettel 0389.99.2012 8.000.000đ 43 Mua ngay
4 viettel 0868.22.2012 6.500.000đ 31 Mua ngay
5 viettel 086.6.03.2012 5.500.000đ 28 Mua ngay
6 viettel 086.6.05.2012 5.500.000đ 30 Mua ngay
7 viettel 0869.88.2012 5.500.000đ 44 Mua ngay
8 viettel 0358.012.012 18.000.000đ 22 Mua ngay
9 viettel 0375.012.012 18.000.000đ 21 Mua ngay
10 viettel 0339.012.012 19.000.000đ 21 Mua ngay
11 viettel 0332.012.012 20.000.000đ 14 Mua ngay
12 viettel 03.25.02.2012 7.000.000đ 17 Mua ngay
13 viettel 0326.08.2012 10.000.000đ 24 Mua ngay
14 viettel 0325.10.2012 10.000.000đ 16 Mua ngay
15 viettel 0326.07.2012 10.000.000đ 23 Mua ngay
16 viettel 0328.03.2012 10.000.000đ 21 Mua ngay
17 viettel 032.999.2012 5.000.000đ 37 Mua ngay
18 viettel 039.989.2012 6.000.000đ 43 Mua ngay
19 viettel 0333.22.2012 20.000.000đ 18 Mua ngay
20 viettel 0869.66.2012 8.000.000đ 40 Mua ngay
21 viettel 038.678.2012 5.000.000đ 37 Mua ngay
22 viettel 03.5678.2012 9.000.000đ 34 Mua ngay
23 viettel 086.999.2012 8.000.000đ 46 Mua ngay
24 viettel 038886.2012 5.000.000đ 38 Mua ngay
25 viettel 036866.2012 5.600.000đ 34 Mua ngay
26 viettel 033999.2012 9.000.000đ 38 Mua ngay
27 viettel 0388.33.2012 5.200.000đ 30 Mua ngay
28 viettel 0394.01.2012 7.900.000đ 22 Mua ngay
29 viettel 036.333.2012 8.000.000đ 23 Mua ngay
30 viettel 0868.24.2012 5.000.000đ 33 Mua ngay
31 viettel 03.26.09.2012 6.000.000đ 25 Mua ngay
32 viettel 0328.10.2012 7.000.000đ 19 Mua ngay
33 viettel 0333.66.2012 5.000.000đ 26 Mua ngay
34 viettel 0326.02.2012 5.000.000đ 18 Mua ngay
35 viettel 03.25.11.2012 9.000.000đ 17 Mua ngay
36 viettel 0869.69.2012 5.600.000đ 43 Mua ngay
37 viettel 0336.88.2012 8.200.000đ 33 Mua ngay
38 viettel 0333.83.2012 6.000.000đ 25 Mua ngay
39 viettel 03.25.06.2012 5.000.000đ 21 Mua ngay
40 viettel 033.888.2012 13.000.000đ 35 Mua ngay
41 viettel 037.999.2012 8.000.000đ 42 Mua ngay
42 viettel 0868.99.2012 8.000.000đ 45 Mua ngay
43 viettel 0868.03.2012 5.000.000đ 30 Mua ngay
44 viettel 03.7939.2012 6.000.000đ 36 Mua ngay
45 viettel 0868.51.2012 5.000.000đ 33 Mua ngay
46 viettel 0866.07.2012 5.000.000đ 32 Mua ngay
47 viettel 03.26.05.2012 13.500.000đ 21 Mua ngay
48 viettel 03333.6.2012 5.000.000đ 23 Mua ngay
49 viettel 037.7.12.2012 5.200.000đ 25 Mua ngay
50 viettel 0868.55.2012 5.000.000đ 37 Mua ngay
51 viettel 03.25.12.2012 15.000.000đ 18 Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9