Hôm nay: 30/01/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 097.29.5.1992 10.600.000đ 53 Mua ngay
2 vinaphone 0915.291.292 10.000.000đ 40 Mua ngay
3 vinaphone 08.5678.1992 16.400.000đ 55 Mua ngay
4 vinaphone 08.1983.1992 11.500.000đ 50 Mua ngay
5 vinaphone 09.11.03.1992 14.800.000đ 35 Mua ngay
6 vinaphone 08.29.06.1992 12.000.000đ 46 Mua ngay
7 vinaphone 08.23.10.1992 11.900.000đ 35 Mua ngay
8 vinaphone 08.28.06.1992 12.000.000đ 45 Mua ngay
9 vinaphone 08.27.12.1992 12.000.000đ 41 Mua ngay
10 vinaphone 09.16.01.1992 12.000.000đ 38 Mua ngay
11 vinaphone 08.22.11.1992 15.000.000đ 35 Mua ngay
12 viettel 097.232.1992 11.400.000đ 44 Mua ngay
13 vinaphone 08.17.05.1992 17.100.000đ 42 Mua ngay
14 mobifone 07.05.01.1992 17.100.000đ 34 Mua ngay
15 viettel 098.14.3.1992 10.000.000đ 46 Mua ngay
16 vinaphone 08.13.12.1992 17.100.000đ 36 Mua ngay
17 viettel 0866.68.1992 11.500.000đ 55 Mua ngay
18 viettel 0961.31.1992 12.000.000đ 41 Mua ngay
19 viettel 096.21.4.1992 10.000.000đ 43 Mua ngay
20 vinaphone 08.17.12.1992 12.400.000đ 40 Mua ngay
21 vietnamobile 05.28.01.1992 12.000.000đ 37 Mua ngay
22 viettel 098.22.4.1992 12.000.000đ 46 Mua ngay
23 viettel 03.25.01.1992 17.100.000đ 32 Mua ngay
24 vinaphone 08.27.02.1992 17.100.000đ 40 Mua ngay
25 vinaphone 08.28.02.1992 17.100.000đ 41 Mua ngay
26 viettel 0981.65.1992 10.500.000đ 50 Mua ngay
27 viettel 0971.38.1992 11.300.000đ 49 Mua ngay
28 viettel 0989.25.1992 13.000.000đ 54 Mua ngay
29 vietnamobile 09.25.04.1992 12.500.000đ 41 Mua ngay
30 viettel 0969.76.1992 12.000.000đ 58 Mua ngay
31 vietnamobile 09.21.07.1992 15.000.000đ 40 Mua ngay
32 vietnamobile 05.23.04.1992 12.000.000đ 35 Mua ngay
33 vinaphone 08.26.01.1992 17.100.000đ 38 Mua ngay
34 vinaphone 08.16.11.1992 17.100.000đ 38 Mua ngay
35 vietnamobile 05.22.09.1992 12.000.000đ 39 Mua ngay
36 vietnamobile 09.29.01.1992 17.100.000đ 42 Mua ngay
37 vinaphone 08.25.02.1992 17.100.000đ 38 Mua ngay
38 vietnamobile 05.28.10.1992 12.000.000đ 37 Mua ngay
39 mobifone 0933.22.1992 10.000.000đ 40 Mua ngay
40 viettel 0983.82.1992 13.000.000đ 51 Mua ngay
41 vinaphone 0919.76.1992 16.000.000đ 53 Mua ngay
42 vinaphone 0919.04.1992 13.400.000đ 44 Mua ngay
43 viettel 0389.92.1992 10.000.000đ 52 Mua ngay
44 viettel 0333.52.1992 10.000.000đ 37 Mua ngay
45 mobifone 07.05.07.1992 17.100.000đ 40 Mua ngay
46 vinaphone 08.14.05.1992 17.100.000đ 39 Mua ngay
47 vietnamobile 05.22.04.1992 12.000.000đ 34 Mua ngay
48 viettel 098.21.8.1992 16.000.000đ 49 Mua ngay
49 viettel 096.23.9.1992 16.000.000đ 50 Mua ngay
50 vinaphone 08.28.03.1992 17.100.000đ 42 Mua ngay
51 vinaphone 08.29.05.1992 17.100.000đ 45 Mua ngay
52 viettel 0983.96.1992 13.600.000đ 56 Mua ngay
53 vietnamobile 09.29.07.1992 17.100.000đ 48 Mua ngay
54 viettel 0966.92.1992 17.000.000đ 53 Mua ngay
55 vietnamobile 09.28.03.1992 12.500.000đ 43 Mua ngay
56 mobifone 07.7979.1992 19.000.000đ 60 Mua ngay
57 vietnamobile 09.27.07.1992 18.000.000đ 46 Mua ngay
58 viettel 0963.92.1992 12.000.000đ 50 Mua ngay
59 vietnamobile 05.22.03.1992 12.000.000đ 33 Mua ngay
60 vinaphone 08.18.10.1992 15.200.000đ 39 Mua ngay
61 vinaphone 091.336.1992 16.000.000đ 43 Mua ngay
62 vinaphone 08.24.05.1992 17.100.000đ 40 Mua ngay
63 vinaphone 08.16.09.1992 17.100.000đ 45 Mua ngay
64 viettel 096.166.1992 20.000.000đ 49 Mua ngay
65 vinaphone 08.2607.1992 12.000.000đ 44 Mua ngay
66 vietnamobile 09.25.01.1992 17.100.000đ 38 Mua ngay
67 viettel 098.17.8.1992 12.000.000đ 54 Mua ngay
68 viettel 0988.7.6.1992 15.000.000đ 59 Mua ngay
69 vietnamobile 05.28.08.1992 12.000.000đ 44 Mua ngay
70 vietnamobile 09.21.02.1992 18.000.000đ 35 Mua ngay
71 vinaphone 08.18.09.1992 17.100.000đ 47 Mua ngay
72 vinaphone 09.12.07.1992 15.000.000đ 40 Mua ngay
73 vinaphone 08.1997.1992 14.300.000đ 55 Mua ngay
74 viettel 0977.05.1992 10.700.000đ 49 Mua ngay
75 viettel 0989.26.1992 18.000.000đ 55 Mua ngay
76 vietnamobile 05.23.08.1992 12.000.000đ 39 Mua ngay
77 mobifone 090.186.1992 15.000.000đ 45 Mua ngay
78 viettel 0973.81.1992 12.000.000đ 49 Mua ngay
79 vinaphone 08.24.02.1992 17.100.000đ 37 Mua ngay
80 viettel 0988.31.1992 18.000.000đ 50 Mua ngay
81 vinaphone 08.1981.1992 13.300.000đ 48 Mua ngay
82 viettel 0972.28.1992 12.000.000đ 49 Mua ngay
83 viettel 0973.22.1992 13.400.000đ 44 Mua ngay
84 mobifone 07.6789.1992 19.000.000đ 58 Mua ngay
85 viettel 0988.27.1992 10.000.000đ 55 Mua ngay
86 vinaphone 08.16.05.1992 17.100.000đ 41 Mua ngay
87 vinaphone 08.18.07.1992 17.100.000đ 45 Mua ngay
88 viettel 0961.77.1992 10.500.000đ 51 Mua ngay
89 vietnamobile 09.21.03.1992 18.000.000đ 36 Mua ngay
90 vinaphone 08.25.09.1992 17.100.000đ 45 Mua ngay