Hôm nay: 27/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 vinaphone 08.5678.1992 16.100.000đ 55 Mua ngay
2 vinaphone 08.27.12.1992 12.000.000đ 41 Mua ngay
3 vinaphone 08.29.06.1992 12.000.000đ 46 Mua ngay
4 vinaphone 09.11.03.1992 14.800.000đ 35 Mua ngay
5 vinaphone 08.1983.1992 11.400.000đ 50 Mua ngay
6 vinaphone 08.28.06.1992 12.000.000đ 45 Mua ngay
7 vinaphone 08.23.10.1992 11.800.000đ 35 Mua ngay
8 vinaphone 08.22.11.1992 15.000.000đ 35 Mua ngay
9 vinaphone 0916.01.1992 12.000.000đ 38 Mua ngay
10 viettel 0985.57.1992 10.000.000đ 55 Mua ngay
11 viettel 0983.29.1992 11.000.000đ 52 Mua ngay
12 viettel 097.29.5.1992 10.600.000đ 53 Mua ngay
13 viettel 0973.22.1992 13.900.000đ 44 Mua ngay
14 vinaphone 0847.89.1992 10.000.000đ 57 Mua ngay
15 viettel 0981.65.1992 10.900.000đ 50 Mua ngay
16 viettel 0961.77.1992 10.900.000đ 51 Mua ngay
17 viettel 0971.63.1992 10.900.000đ 47 Mua ngay
18 viettel 0971.61.1992 10.900.000đ 45 Mua ngay
19 viettel 0965.79.1992 10.000.000đ 57 Mua ngay
20 viettel 098.115.1992 16.000.000đ 45 Mua ngay
21 viettel 096.125.1992 10.800.000đ 44 Mua ngay
22 viettel 096.135.1992 10.900.000đ 45 Mua ngay
23 viettel 096.115.1992 11.700.000đ 43 Mua ngay
24 viettel 096.191.1992 17.600.000đ 47 Mua ngay
25 viettel 098.357.1992 11.700.000đ 53 Mua ngay
26 viettel 098.169.1992 15.800.000đ 54 Mua ngay
27 viettel 098.177.1992 15.600.000đ 53 Mua ngay
28 viettel 098.176.1992 15.600.000đ 52 Mua ngay
29 viettel 098.153.1992 10.800.000đ 47 Mua ngay
30 viettel 098.195.1992 15.600.000đ 53 Mua ngay
31 vinaphone 08.1981.1992 13.300.000đ 48 Mua ngay
32 vinaphone 08.1998.1992 13.400.000đ 56 Mua ngay
33 vinaphone 08.1985.1992 12.500.000đ 52 Mua ngay
34 vinaphone 08.1997.1992 13.300.000đ 55 Mua ngay
35 vinaphone 08.1993.1992 14.300.000đ 51 Mua ngay
36 vinaphone 08.1980.1992 12.400.000đ 47 Mua ngay
37 vinaphone 0915.661992 10.000.000đ 48 Mua ngay
38 vinaphone 091.225.1992 10.000.000đ 40 Mua ngay
39 vinaphone 09.12.07.1992 15.000.000đ 40 Mua ngay
40 vinaphone 0918.22.1992 14.800.000đ 43 Mua ngay
41 vinaphone 0913.57.1992 10.000.000đ 46 Mua ngay
42 viettel 0979.73.1992 10.000.000đ 56 Mua ngay
43 vinaphone 0888.69.1992 11.400.000đ 60 Mua ngay
44 vinaphone 0946.99.1992 15.000.000đ 58 Mua ngay
45 vinaphone 08.24.05.1992 16.000.000đ 40 Mua ngay
46 viettel 098.22.4.1992 12.000.000đ 46 Mua ngay
47 viettel 0979.02.1992 20.000.000đ 48 Mua ngay
48 vinaphone 08.14.02.1992 17.100.000đ 36 Mua ngay
49 vinaphone 08.25.01.1992 16.900.000đ 37 Mua ngay
50 viettel 0983.62.1992 10.000.000đ 49 Mua ngay
51 viettel 096.26.4.1992 12.000.000đ 48 Mua ngay
52 viettel 0969.33.1992 15.000.000đ 51 Mua ngay
53 vinaphone 08.12.07.1992 17.100.000đ 39 Mua ngay
54 viettel 098.959.1992 20.000.000đ 61 Mua ngay
55 vinaphone 0919.04.1992 12.900.000đ 44 Mua ngay
56 viettel 0971.39.1992 12.700.000đ 50 Mua ngay
57 vinaphone 08.24.02.1992 16.000.000đ 37 Mua ngay
58 vinaphone 08.16.11.1992 16.900.000đ 38 Mua ngay
59 viettel 0963.02.1992 15.000.000đ 41 Mua ngay
60 vinaphone 08.15.08.1992 16.000.000đ 43 Mua ngay
61 viettel 0969.53.1992 10.000.000đ 53 Mua ngay
62 viettel 0975.04.1992 10.000.000đ 46 Mua ngay
63 viettel 08.6879.1992 12.800.000đ 59 Mua ngay
64 vinaphone 08.15.09.1992 16.000.000đ 44 Mua ngay
65 vinaphone 0919.76.1992 17.500.000đ 53 Mua ngay
66 viettel 0964.30.1992 10.000.000đ 43 Mua ngay
67 vinaphone 08.25.02.1992 16.000.000đ 38 Mua ngay
68 viettel 098.335.1992 15.000.000đ 49 Mua ngay
69 vinaphone 09.13.06.1992 18.000.000đ 40 Mua ngay
70 viettel 0972.02.1992 10.800.000đ 41 Mua ngay
71 vinaphone 0919.69.1992 12.000.000đ 55 Mua ngay
72 viettel 0963.92.1992 12.000.000đ 50 Mua ngay
73 vinaphone 08.22.03.1992 16.000.000đ 36 Mua ngay
74 vinaphone 08.12.08.1992 17.100.000đ 40 Mua ngay
75 vinaphone 08.28.09.1992 11.500.000đ 48 Mua ngay
76 viettel 0988.31.1992 16.000.000đ 50 Mua ngay
77 vinaphone 08.16.05.1992 16.900.000đ 41 Mua ngay
78 viettel 0982.62.1992 16.000.000đ 48 Mua ngay
79 viettel 097.196.1992 12.000.000đ 53 Mua ngay
80 viettel 0979.01.1992 20.000.000đ 47 Mua ngay
81 vinaphone 08.22.02.1992 17.100.000đ 35 Mua ngay
82 viettel 0971.38.1992 11.300.000đ 49 Mua ngay
83 vinaphone 08.18.09.1992 17.100.000đ 47 Mua ngay
84 vinaphone 08.17.02.1992 16.000.000đ 39 Mua ngay
85 vinaphone 091.336.1992 14.100.000đ 43 Mua ngay
86 viettel 0963.19.1992 10.000.000đ 49 Mua ngay
87 viettel 0981.19.1992 16.000.000đ 49 Mua ngay
88 vinaphone 08.19.02.1992 16.000.000đ 41 Mua ngay
89 viettel 096.23.9.1992 16.000.000đ 50 Mua ngay
90 vinaphone 08.12.01.1992 16.900.000đ 33 Mua ngay