Hôm nay: 07/02/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 07.99991992 39.000.000đ 64 Mua ngay
2 viettel 097.29.5.1992 10.700.000đ 53 Mua ngay
3 vinaphone 0915.291.292 10.000.000đ 40 Mua ngay
4 vinaphone 08.5678.1992 16.400.000đ 55 Mua ngay
5 vinaphone 08.27.12.1992 11.800.000đ 41 Mua ngay
6 vinaphone 08.23.10.1992 11.900.000đ 35 Mua ngay
7 vinaphone 08.29.06.1992 12.000.000đ 46 Mua ngay
8 vinaphone 08.1983.1992 11.500.000đ 50 Mua ngay
9 vinaphone 09.11.03.1992 14.900.000đ 35 Mua ngay
10 vinaphone 08.28.06.1992 12.000.000đ 45 Mua ngay
11 vinaphone 08.22.11.1992 15.000.000đ 35 Mua ngay
12 vinaphone 09.16.01.1992 12.000.000đ 38 Mua ngay
13 mobifone 0934.90.1992 795.100.000đ 46 Mua ngay
14 mobifone 07.6666.1992 18.000.000đ 52 Mua ngay
15 vinaphone 08.24.05.1992 17.100.000đ 40 Mua ngay
16 viettel 08.6879.1992 12.800.000đ 59 Mua ngay
17 mobifone 0909.0909.92 219.000.000đ 47 Mua ngay
18 viettel 0971.61.1992 10.500.000đ 45 Mua ngay
19 vinaphone 08.19.02.1992 17.100.000đ 41 Mua ngay
20 vinaphone 08.3333.1992 22.700.000đ 41 Mua ngay
21 vinaphone 0942.17.02.92 801.050.000đ 36 Mua ngay
22 vinaphone 0914.17.04.92 777.250.000đ 37 Mua ngay
23 vinaphone 0918.27.05.92 780.650.000đ 43 Mua ngay
24 vinaphone 08.18.04.1992 18.000.000đ 42 Mua ngay
25 viettel 0967.16.03.92 822.300.000đ 43 Mua ngay
26 viettel 0337.11.1992 286.800.000đ 36 Mua ngay
27 vinaphone 08.8989.1992 29.000.000đ 63 Mua ngay
28 mobifone 089.666.1992 25.000.000đ 56 Mua ngay
29 viettel 096.23.9.1992 16.000.000đ 50 Mua ngay
30 mobifone 0933.921992 10.000.000đ 47 Mua ngay
31 viettel 0966.92.1992 17.000.000đ 53 Mua ngay
32 vinaphone 0919.69.1992 11.900.000đ 55 Mua ngay
33 viettel 098.335.1992 13.700.000đ 49 Mua ngay
34 viettel 096.21.4.1992 10.000.000đ 43 Mua ngay
35 mobifone 0779.99.1992 13.800.000đ 62 Mua ngay
36 mobifone 0933.22.1992 10.000.000đ 40 Mua ngay
37 vinaphone 08.29.05.1992 17.100.000đ 45 Mua ngay
38 viettel 0972.13.06.92 826.550.000đ 39 Mua ngay
39 vinaphone 0945.18.01.92 803.600.000đ 39 Mua ngay
40 viettel 0988.7.6.1992 15.000.000đ 59 Mua ngay
41 viettel 0866.66.1992 31.100.000đ 53 Mua ngay
42 viettel 0398.08.03.92 338.650.000đ 42 Mua ngay
43 viettel 0963.02.1992 15.000.000đ 41 Mua ngay
44 vinaphone 0886.24.10.92 753.450.000đ 40 Mua ngay
45 viettel 0989.26.1992 18.000.000đ 55 Mua ngay
46 viettel 097.196.1992 12.000.000đ 53 Mua ngay
47 viettel 0974.25.04.92 974.000.000đ 42 Mua ngay
48 vinaphone 0919.28.05.92 781.500.000đ 45 Mua ngay
49 vinaphone 0916.35.1992 778.950.000đ 45 Mua ngay
50 mobifone 0908.06.1992 13.300.000đ 44 Mua ngay
51 vietnamobile 05.23.08.1992 12.000.000đ 39 Mua ngay
52 vinaphone 08.19.05.1992 17.100.000đ 44 Mua ngay
53 viettel 0339.39.1992 288.500.000đ 48 Mua ngay
54 viettel 0985.15.04.92 837.600.000đ 43 Mua ngay
55 vinaphone 0948.02.01.92 806.150.000đ 35 Mua ngay
56 mobifone 0797.88.1992 678.650.000đ 60 Mua ngay
57 mobifone 07.05.07.1992 17.100.000đ 40 Mua ngay
58 vinaphone 0917.06.1992 11.900.000đ 44 Mua ngay
59 vinaphone 0943.02.06.92 801.900.000đ 35 Mua ngay
60 gmobile 0592.97.1992 504.400.000đ 53 Mua ngay
61 mobifone 090.186.1992 15.000.000đ 45 Mua ngay
62 viettel 09.7667.1992 15.900.000đ 56 Mua ngay
63 vietnamobile 09.25.01.1992 18.000.000đ 38 Mua ngay
64 vietnamobile 09.22.04.1992 17.100.000đ 38 Mua ngay
65 mobifone 0785.86.1992 668.450.000đ 55 Mua ngay
66 vinaphone 083.666.1992 10.500.000đ 50 Mua ngay
67 mobifone 0798.21.1992 678.650.000đ 48 Mua ngay
68 vinaphone 08.19.06.1992 17.100.000đ 45 Mua ngay
69 vinaphone 0916.24.04.92 778.950.000đ 37 Mua ngay
70 vinaphone 0916.15.04.92 778.950.000đ 37 Mua ngay
71 vietnamobile 05.22.08.1992 12.000.000đ 38 Mua ngay
72 vinaphone 0828.39.1992 704.150.000đ 51 Mua ngay
73 viettel 097.29.1.1992 10.000.000đ 49 Mua ngay
74 vietnamobile 0925.16.1992 786.600.000đ 44 Mua ngay
75 mobifone 07.05.01.1992 17.100.000đ 34 Mua ngay
76 mobifone 0786.56.1992 669.300.000đ 53 Mua ngay
77 vinaphone 0919.13.07.92 781.500.000đ 41 Mua ngay
78 vietnamobile 05.28.01.1992 12.000.000đ 37 Mua ngay
79 vinaphone 0911.06.06.92 774.700.000đ 34 Mua ngay
80 viettel 0869.22.1992 739.000.000đ 48 Mua ngay
81 vinaphone 0941.28.07.92 800.200.000đ 42 Mua ngay
82 viettel 0965.29.1992 15.000.000đ 52 Mua ngay
83 vinaphone 08.1980.1992 14.000.000đ 47 Mua ngay
84 vinaphone 0915.07.06.92 778.100.000đ 39 Mua ngay
85 viettel 0971.23.09.92 825.700.000đ 42 Mua ngay
86 vinaphone 0918.29.05.92 780.650.000đ 45 Mua ngay
87 viettel 0979.62.1992 15.000.000đ 54 Mua ngay
88 vietnamobile 09.29.03.1992 17.100.000đ 44 Mua ngay
89 vinaphone 0916.27.03.92 778.950.000đ 39 Mua ngay
90 vinaphone 0828.33.1992 704.150.000đ 45 Mua ngay