Hôm nay: 05/02/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 0798.991992 7.030.000đ 63 Mua ngay
2 viettel 097.29.5.1992 10.700.000đ 53 Mua ngay
3 vinaphone 0915.291.292 10.000.000đ 40 Mua ngay
4 vinaphone 08.1979.1992 5.310.000đ 55 Mua ngay
5 vinaphone 083.678.1992 5.560.000đ 53 Mua ngay
6 vinaphone 083.555.1992 5.760.000đ 47 Mua ngay
7 vinaphone 081777.1992 6.650.000đ 51 Mua ngay
8 vinaphone 0823.93.1992 5.040.000đ 46 Mua ngay
9 vinaphone 0828.98.1992 5.760.000đ 56 Mua ngay
10 vinaphone 08.5678.1992 16.400.000đ 55 Mua ngay
11 vinaphone 083.444.1992 5.020.000đ 44 Mua ngay
12 vinaphone 0858.58.1992 5.010.000đ 55 Mua ngay
13 vinaphone 082.345.1992 6.280.000đ 43 Mua ngay
14 vinaphone 09.1985.1992 9.050.000đ 53 Mua ngay
15 vinaphone 0825.95.1992 5.010.000đ 50 Mua ngay
16 vinaphone 083.688.1992 5.040.000đ 54 Mua ngay
17 vinaphone 08.29.06.1992 12.000.000đ 46 Mua ngay
18 vinaphone 08.1983.1992 11.600.000đ 50 Mua ngay
19 vinaphone 09.11.03.1992 15.000.000đ 35 Mua ngay
20 vinaphone 08.27.12.1992 12.000.000đ 41 Mua ngay
21 vinaphone 08.28.06.1992 12.000.000đ 45 Mua ngay
22 vinaphone 08.23.10.1992 12.000.000đ 35 Mua ngay
23 vinaphone 09110911.92 5.000.000đ 33 Mua ngay
24 vinaphone 09.16.01.1992 12.000.000đ 38 Mua ngay
25 vinaphone 081.678.1992 6.000.000đ 51 Mua ngay
26 vinaphone 08.28.07.1992 9.000.000đ 46 Mua ngay
27 vinaphone 0835.99.1992 6.000.000đ 55 Mua ngay
28 vinaphone 0943.33.1992 6.000.000đ 43 Mua ngay
29 vinaphone 08.22.11.1992 15.000.000đ 35 Mua ngay
30 vinaphone 08.27.04.1992 9.000.000đ 42 Mua ngay
31 vinaphone 081.456.1992 5.600.000đ 45 Mua ngay
32 mobifone 07.02.06.1992 8.080.000đ 36 Mua ngay
33 vinaphone 08.27.01.1992 5.550.000đ 39 Mua ngay
34 mobifone 07.07.02.1992 7.390.000đ 37 Mua ngay
35 vinaphone 08.23.02.1992 5.560.000đ 36 Mua ngay
36 mobifone 09.07.01.1992 7.300.000đ 38 Mua ngay
37 mobifone 0899.6.6.1992 5.500.000đ 59 Mua ngay
38 mobifone 0899.6.8.1992 5.000.000đ 61 Mua ngay
39 viettel 0866.1111.92 7.000.000đ 35 Mua ngay
40 vinaphone 082.686.1992 7.000.000đ 51 Mua ngay
41 mobifone 070.21.3.1992 10.000.000đ 34 Mua ngay
42 vinaphone 0916.15.03.92 778.950.000đ 36 Mua ngay
43 vinaphone 08.12.01.1992 17.100.000đ 33 Mua ngay
44 viettel 0967.31.1992 6.000.000đ 47 Mua ngay
45 vinaphone 0941.21.10.92 800.200.000đ 29 Mua ngay
46 viettel 086.25.3.1992 6.000.000đ 45 Mua ngay
47 vietnamobile 09.28.08.1992 17.100.000đ 48 Mua ngay
48 viettel 0973.06.06.92 5.120.000đ 42 Mua ngay
49 viettel 0989.27.08.92 5.000.000đ 54 Mua ngay
50 viettel 0357.13.1992 5.850.000đ 40 Mua ngay
51 viettel 0988.31.1992 18.000.000đ 50 Mua ngay
52 viettel 086.234.1992 7.330.000đ 44 Mua ngay
53 mobifone 0785.16.1992 667.600.000đ 48 Mua ngay
54 vietnamobile 0928.3.6.1992 6.860.000đ 49 Mua ngay
55 vietnamobile 0925.68.1992 5.000.000đ 51 Mua ngay
56 viettel 0369.98.1992 5.100.000đ 56 Mua ngay
57 viettel 0984.50.1992 7.900.000đ 47 Mua ngay
58 vinaphone 08.24.02.1992 17.100.000đ 37 Mua ngay
59 viettel 033.23.8.1992 5.710.000đ 40 Mua ngay
60 vinaphone 08.24.01.1992 17.100.000đ 36 Mua ngay
61 vinaphone 0941.36.1992 6.800.000đ 44 Mua ngay
62 mobifone 0902.51.1992 5.500.000đ 38 Mua ngay
63 viettel 0985.16.02.92 5.000.000đ 42 Mua ngay
64 vinaphone 085.886.1992 5.700.000đ 56 Mua ngay
65 vinaphone 08.2706.1992 11.900.000đ 44 Mua ngay
66 viettel 0974.31.11.92 828.250.000đ 37 Mua ngay
67 mobifone 0792.65.1992 674.400.000đ 50 Mua ngay
68 viettel 036.275.1992 5.880.000đ 44 Mua ngay
69 viettel 0963.19.1992 9.850.000đ 49 Mua ngay
70 vinaphone 0917.12.1992 8.780.000đ 41 Mua ngay
71 vietnamobile 056.777.1992 5.260.000đ 53 Mua ngay
72 vinaphone 0837.72.1992 5.890.000đ 48 Mua ngay
73 gmobile 0592.97.1992 504.400.000đ 53 Mua ngay
74 vietnamobile 09.25.04.1992 15.000.000đ 41 Mua ngay
75 viettel 0979.73.1992 9.880.000đ 56 Mua ngay
76 vinaphone 0915.89.1992 9.000.000đ 53 Mua ngay
77 vinaphone 0814.11.1992 8.000.000đ 36 Mua ngay
78 viettel 0368.58.1992 5.000.000đ 51 Mua ngay
79 viettel 0964.30.1992 9.890.000đ 43 Mua ngay
80 vinaphone 0911.96.1992 7.790.000đ 47 Mua ngay
81 viettel 035.779.1992 5.700.000đ 52 Mua ngay
82 viettel 037.236.1992 5.550.000đ 42 Mua ngay
83 mobifone 07.05.05.05.92 17.700.000đ 33 Mua ngay
84 viettel 0868.26.03.92 5.270.000đ 44 Mua ngay
85 viettel 0326.991.992 6.800.000đ 50 Mua ngay
86 viettel 0987.50.1992 5.000.000đ 50 Mua ngay
87 vietnamobile 05.23.05.1992 12.000.000đ 36 Mua ngay
88 mobifone 0785.15.1992 667.600.000đ 47 Mua ngay
89 mobifone 093.567.1992 6.000.000đ 51 Mua ngay
90 viettel 0979.11.04.92 7.000.000đ 42 Mua ngay