Hôm nay: 06/02/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 07.99991992 39.000.000đ 64 Mua ngay
2 viettel 097.29.5.1992 10.700.000đ 53 Mua ngay
3 vinaphone 0915.291.292 10.000.000đ 40 Mua ngay
4 vinaphone 08.5678.1992 16.400.000đ 55 Mua ngay
5 vinaphone 08.27.12.1992 11.800.000đ 41 Mua ngay
6 vinaphone 08.28.06.1992 12.000.000đ 45 Mua ngay
7 vinaphone 08.1983.1992 11.500.000đ 50 Mua ngay
8 vinaphone 09.11.03.1992 15.000.000đ 35 Mua ngay
9 vinaphone 08.23.10.1992 11.900.000đ 35 Mua ngay
10 vinaphone 08.29.06.1992 12.000.000đ 46 Mua ngay
11 vinaphone 08.22.11.1992 15.000.000đ 35 Mua ngay
12 vinaphone 09.16.01.1992 12.000.000đ 38 Mua ngay
13 vinaphone 0918.04.1992 11.800.000đ 43 Mua ngay
14 vinaphone 08.17.12.1992 12.400.000đ 40 Mua ngay
15 mobifone 070.21.3.1992 10.000.000đ 34 Mua ngay
16 vietnamobile 09.29.03.1992 17.100.000đ 44 Mua ngay
17 mobifone 07.05.05.05.92 17.700.000đ 33 Mua ngay
18 vietnamobile 09.28.03.1992 15.000.000đ 43 Mua ngay
19 vinaphone 08.29.04.1992 17.100.000đ 44 Mua ngay
20 viettel 096.166.1992 20.000.000đ 49 Mua ngay
21 vinaphone 0946.99.1992 14.800.000đ 58 Mua ngay
22 viettel 098.335.1992 13.700.000đ 49 Mua ngay
23 viettel 0989.26.1992 18.000.000đ 55 Mua ngay
24 vinaphone 08.13.05.1992 17.100.000đ 38 Mua ngay
25 vinaphone 08.24.03.1992 17.100.000đ 38 Mua ngay
26 vietnamobile 05.28.07.1992 12.000.000đ 43 Mua ngay
27 vinaphone 08.28.02.1992 18.000.000đ 41 Mua ngay
28 vinaphone 08.2706.1992 11.900.000đ 44 Mua ngay
29 viettel 0969.33.1992 15.000.000đ 51 Mua ngay
30 mobifone 07.05.01.1992 17.100.000đ 34 Mua ngay
31 vinaphone 08.3333.1992 22.700.000đ 41 Mua ngay
32 mobifone 09.08.02.1992 55.000.000đ 40 Mua ngay
33 viettel 097.232.1992 12.000.000đ 44 Mua ngay
34 vietnamobile 09.21.07.1992 18.000.000đ 40 Mua ngay
35 viettel 0988.27.1992 10.000.000đ 55 Mua ngay
36 vinaphone 08.12.01.1992 17.100.000đ 33 Mua ngay
37 vinaphone 08.16.09.1992 17.100.000đ 45 Mua ngay
38 vinaphone 08.18.06.1992 17.100.000đ 44 Mua ngay
39 viettel 0988.53.1992 12.000.000đ 54 Mua ngay
40 vinaphone 0847.89.1992 10.000.000đ 57 Mua ngay
41 vinaphone 08.18.09.1992 17.100.000đ 47 Mua ngay
42 vinaphone 0886.99.1992 15.000.000đ 61 Mua ngay
43 vietnamobile 09.23.06.1992 17.100.000đ 41 Mua ngay
44 vinaphone 08.8989.1992 29.000.000đ 63 Mua ngay
45 viettel 096.21.4.1992 10.000.000đ 43 Mua ngay
46 mobifone 0931.21.1992 42.300.000đ 37 Mua ngay
47 vietnamobile 05.23.04.1992 12.000.000đ 35 Mua ngay
48 viettel 0368.681.992 15.350.000đ 52 Mua ngay
49 vinaphone 08.19.06.1992 17.100.000đ 45 Mua ngay
50 vietnamobile 09.21.08.1992 17.100.000đ 41 Mua ngay
51 vinaphone 08.25.09.1992 17.100.000đ 45 Mua ngay
52 viettel 097.209.1992 11.000.000đ 48 Mua ngay
53 viettel 09.6866.1992 30.000.000đ 56 Mua ngay
54 vietnamobile 05.23.12.1992 12.000.000đ 34 Mua ngay
55 vinaphone 088.999.1992 35.000.000đ 64 Mua ngay
56 viettel 0972.02.1992 11.000.000đ 41 Mua ngay
57 mobifone 089.666.1992 25.000.000đ 56 Mua ngay
58 mobifone 07.08.02.1992 17.100.000đ 38 Mua ngay
59 viettel 0971.39.1992 12.700.000đ 50 Mua ngay
60 viettel 0968.13.1992 12.000.000đ 48 Mua ngay
61 viettel 03.25.01.1992 17.100.000đ 32 Mua ngay
62 viettel 0968.33.1992 21.100.000đ 50 Mua ngay
63 vietnamobile 05.22.09.1992 12.000.000đ 39 Mua ngay
64 vinaphone 08.19.08.1992 17.100.000đ 47 Mua ngay
65 viettel 0963.99.1992 23.000.000đ 57 Mua ngay
66 vietnamobile 05.28.08.1992 12.000.000đ 44 Mua ngay
67 vietnamobile 09.29.07.1992 17.100.000đ 48 Mua ngay
68 viettel 0965.79.1992 10.000.000đ 57 Mua ngay
69 vinaphone 08.18.04.1992 18.000.000đ 42 Mua ngay
70 vinaphone 091.225.1992 10.000.000đ 40 Mua ngay
71 viettel 0977.05.1992 10.700.000đ 49 Mua ngay
72 viettel 0866.66.1992 31.100.000đ 53 Mua ngay
73 viettel 0979.01.1992 18.000.000đ 47 Mua ngay
74 mobifone 0898.88.1992 27.600.000đ 62 Mua ngay
75 vietnamobile 05.28.02.1992 12.000.000đ 38 Mua ngay
76 viettel 0386.88.1992 16.000.000đ 54 Mua ngay
77 viettel 098.14.3.1992 10.000.000đ 46 Mua ngay
78 vinaphone 08.1981.1992 13.300.000đ 48 Mua ngay
79 mobifone 09.3333.1992 45.000.000đ 42 Mua ngay
80 vinaphone 08.18.10.1992 16.000.000đ 39 Mua ngay
81 viettel 0981.65.1992 10.900.000đ 50 Mua ngay
82 vinaphone 08.25.04.1992 18.000.000đ 40 Mua ngay
83 vietnamobile 09.24.08.1992 19.500.000đ 44 Mua ngay
84 viettel 096.168.1992 29.000.000đ 51 Mua ngay
85 viettel 098.22.4.1992 12.000.000đ 46 Mua ngay
86 viettel 0981.19.1992 18.000.000đ 49 Mua ngay
87 vietnamobile 05.22.01.1992 12.000.000đ 31 Mua ngay
88 vinaphone 0919.1111.92 17.900.000đ 34 Mua ngay
89 vinaphone 08.1985.1992 13.300.000đ 52 Mua ngay
90 vinaphone 0886.92.1992 11.900.000đ 54 Mua ngay