Hôm nay: 01/10/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 090.789.1992 11.700.000đ 54 Mua ngay
2 mobifone 07.99991992 20.000.000đ 64 Mua ngay
3 vinaphone 08.22.11.1992 15.000.000đ 35 Mua ngay
4 vinaphone 0916.01.1992 12.000.000đ 38 Mua ngay
5 mobifone 07.6666.1992 17.700.000đ 52 Mua ngay
6 viettel 0983.29.1992 10.700.000đ 52 Mua ngay
7 vinaphone 08.29.06.1992 12.000.000đ 46 Mua ngay
8 vinaphone 08.23.10.1992 12.000.000đ 35 Mua ngay
9 vinaphone 09.11.03.1992 15.000.000đ 35 Mua ngay
10 vinaphone 08.28.06.1992 12.000.000đ 45 Mua ngay
11 vinaphone 08.1983.1992 11.600.000đ 50 Mua ngay
12 vinaphone 08.27.12.1992 12.000.000đ 41 Mua ngay
13 viettel 0866.68.1992 12.700.000đ 55 Mua ngay
14 viettel 0868.86.1992 10.900.000đ 57 Mua ngay
15 viettel 0328.88.1992 10.000.000đ 50 Mua ngay
16 viettel 0866.66.1992 33.000.000đ 53 Mua ngay
17 vinaphone 08.5678.1992 18.700.000đ 55 Mua ngay
18 mobifone 0904.56.1992 11.100.000đ 45 Mua ngay
19 mobifone 0931.21.1992 44.700.000đ 37 Mua ngay
20 mobifone 0779.99.1992 12.500.000đ 62 Mua ngay
21 mobifone 0799.92.1992 12.700.000đ 57 Mua ngay
22 viettel 09.7667.1992 14.600.000đ 56 Mua ngay
23 viettel 0966.24.1992 10.900.000đ 48 Mua ngay
24 viettel 0964.30.1992 10.900.000đ 43 Mua ngay
25 vinaphone 08.18.10.1992 15.900.000đ 39 Mua ngay
26 vinaphone 09.11.04.1992 28.200.000đ 36 Mua ngay
27 vinaphone 08.28.09.1992 11.700.000đ 48 Mua ngay
28 vinaphone 08.17.12.1992 12.700.000đ 40 Mua ngay
29 viettel 097.29.5.1992 10.900.000đ 53 Mua ngay
30 vinaphone 0886.9.9.1992 13.700.000đ 61 Mua ngay
31 viettel 0978.88.1992 37.700.000đ 61 Mua ngay
32 viettel 0968.36.1992 10.200.000đ 53 Mua ngay
33 viettel 0368.68.1992 12.800.000đ 52 Mua ngay
34 viettel 0985.66.1992 23.600.000đ 55 Mua ngay
35 mobifone 0901.86.1992 14.300.000đ 45 Mua ngay
36 mobifone 0898.88.1992 25.200.000đ 62 Mua ngay
37 vinaphone 0946.99.1992 13.700.000đ 58 Mua ngay
38 viettel 097.16.9.1992 11.700.000đ 53 Mua ngay
39 vinaphone 08.25.02.1992 16.800.000đ 38 Mua ngay
40 viettel 098.176.1992 15.700.000đ 52 Mua ngay
41 viettel 0979.01.1992 19.700.000đ 47 Mua ngay
42 viettel 037979.1992 20.000.000đ 56 Mua ngay
43 viettel 096.191.1992 17.700.000đ 47 Mua ngay
44 vietnamobile 05.23.05.1992 11.700.000đ 36 Mua ngay
45 vinaphone 0917.06.1992 13.700.000đ 44 Mua ngay
46 mobifone 09.31.05.1992 24.800.000đ 39 Mua ngay
47 vinaphone 08.19.05.1992 18.000.000đ 44 Mua ngay
48 vinaphone 08.12.01.1992 16.800.000đ 33 Mua ngay
49 vinaphone 08.8998.1992 12.000.000đ 63 Mua ngay
50 viettel 0979.68.1992 20.700.000đ 60 Mua ngay
51 mobifone 09.05.01.1992 21.700.000đ 36 Mua ngay
52 vietnamobile 09.22.03.1992 18.000.000đ 37 Mua ngay
53 viettel 03.39.39.1992 11.500.000đ 48 Mua ngay
54 viettel 0969.62.1992 11.700.000đ 53 Mua ngay
55 viettel 0983.96.1992 10.700.000đ 56 Mua ngay
56 vinaphone 08.16.03.1992 16.300.000đ 39 Mua ngay
57 vinaphone 08.16.11.1992 16.300.000đ 38 Mua ngay
58 vinaphone 0919.76.1992 16.300.000đ 53 Mua ngay
59 vietnamobile 05.22.01.1992 11.700.000đ 31 Mua ngay
60 vinaphone 0918.22.1992 14.700.000đ 43 Mua ngay
61 vinaphone 08.18.09.1992 16.300.000đ 47 Mua ngay
62 viettel 098.22.4.1992 11.700.000đ 46 Mua ngay
63 viettel 0977.02.1992 14.700.000đ 46 Mua ngay
64 viettel 0969.76.1992 10.000.000đ 58 Mua ngay
65 vinaphone 08.12.08.1992 15.500.000đ 40 Mua ngay
66 vinaphone 0915.661992 10.000.000đ 48 Mua ngay
67 viettel 096.125.1992 10.700.000đ 44 Mua ngay
68 vinaphone 09.13.06.1992 17.700.000đ 40 Mua ngay
69 vietnamobile 05.28.10.1992 11.100.000đ 37 Mua ngay
70 viettel 0989.22.1992 21.700.000đ 51 Mua ngay
71 vinaphone 08.29.07.1992 15.500.000đ 47 Mua ngay
72 viettel 098.335.1992 13.500.000đ 49 Mua ngay
73 viettel 098.177.1992 15.700.000đ 53 Mua ngay
74 vinaphone 08.24.03.1992 15.500.000đ 38 Mua ngay
75 viettel 0988.91.1992 35.700.000đ 56 Mua ngay
76 mobifone 07.08.02.1992 16.800.000đ 38 Mua ngay
77 viettel 0963.55.1992 14.700.000đ 49 Mua ngay
78 viettel 097.1111.992 43.700.000đ 40 Mua ngay
79 vietnamobile 0922.02.1992 10.900.000đ 36 Mua ngay
80 viettel 0968.33.1992 21.700.000đ 50 Mua ngay
81 vinaphone 08.3333.1992 20.900.000đ 41 Mua ngay
82 vinaphone 091.225.1992 10.000.000đ 40 Mua ngay
83 viettel 0988.53.1992 12.000.000đ 54 Mua ngay
84 viettel 098.959.1992 19.700.000đ 61 Mua ngay
85 viettel 0988.7.6.1992 14.700.000đ 59 Mua ngay
86 vietnamobile 05.28.02.1992 11.700.000đ 38 Mua ngay
87 vinaphone 091.336.1992 14.400.000đ 43 Mua ngay
88 vietnamobile 05.28.09.1992 12.000.000đ 45 Mua ngay
89 vinaphone 08.16.01.1992 17.700.000đ 37 Mua ngay
90 viettel 097.196.1992 11.700.000đ 53 Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1992 : 1927a40a27ebb6b6618203a0f30c03ba