Hôm nay: 30/01/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 vinaphone 0888.22.11.92 5.000.000đ 41 Mua ngay
2 mobifone 0789.22.1992 5.000.000đ 49 Mua ngay
3 vinaphone 09110911.92 5.000.000đ 33 Mua ngay
4 viettel 035.204.1992 5.000.000đ 35 Mua ngay
5 viettel 0965.41.1992 5.000.000đ 46 Mua ngay
6 vinaphone 0889.55.1992 5.000.000đ 56 Mua ngay
7 vinaphone 0914.29.1992 5.000.000đ 46 Mua ngay
8 vinaphone 0917.07.07.92 5.000.000đ 42 Mua ngay
9 vietnamobile 0927.82.1992 5.000.000đ 49 Mua ngay
10 viettel 0387.11.1992 5.000.000đ 41 Mua ngay
11 viettel 0386.96.1992 5.000.000đ 53 Mua ngay
12 vietnamobile 0929.49.1992 5.000.000đ 54 Mua ngay
13 mobifone 0783.9.6.1992 5.000.000đ 54 Mua ngay
14 mobifone 0796.8.9.1992 5.000.000đ 60 Mua ngay
15 mobifone 0795.8.6.1992 5.000.000đ 56 Mua ngay
16 vietnamobile 092.26.1.1992 5.000.000đ 41 Mua ngay
17 vietnamobile 0923.2.2.1992 5.000.000đ 39 Mua ngay
18 vietnamobile 092.15.2.1992 5.000.000đ 40 Mua ngay
19 vietnamobile 092.11.4.1992 5.000.000đ 38 Mua ngay
20 vietnamobile 092.23.5.1992 5.000.000đ 42 Mua ngay
21 vietnamobile 092.24.5.1992 5.000.000đ 43 Mua ngay
22 vietnamobile 0927.19.1992 5.000.000đ 49 Mua ngay
23 vietnamobile 09.234.3.1992 5.000.000đ 42 Mua ngay
24 vietnamobile 092.27.3.1992 5.000.000đ 44 Mua ngay
25 vietnamobile 0925.19.1992 5.000.000đ 47 Mua ngay
26 mobifone 0799.66.1992 5.000.000đ 58 Mua ngay
27 viettel 0964.95.1992 5.000.000đ 54 Mua ngay
28 viettel 0987.50.1992 5.000.000đ 50 Mua ngay
29 viettel 0363.62.1992 5.000.000đ 41 Mua ngay
30 viettel 036.306.1992 5.000.000đ 39 Mua ngay
31 mobifone 0908.08.04.92 5.000.000đ 40 Mua ngay
32 mobifone 0938.5.1.1992 5.000.000đ 47 Mua ngay
33 vietnamobile 0922.47.1992 5.000.000đ 45 Mua ngay
34 vietnamobile 05.22.05.1992 5.000.000đ 35 Mua ngay
35 vietnamobile 0921.81.1992 5.000.000đ 42 Mua ngay
36 mobifone 093.197.1992 5.000.000đ 50 Mua ngay
37 viettel 0972.40.1992 5.000.000đ 43 Mua ngay
38 viettel 0973.60.1992 5.000.000đ 46 Mua ngay
39 viettel 037.678.1992 5.000.000đ 52 Mua ngay
40 viettel 0332.11.1992 5.000.000đ 31 Mua ngay
41 viettel 038.21.9.1992 5.000.000đ 44 Mua ngay
42 viettel 033.22.5.1992 5.000.000đ 36 Mua ngay
43 viettel 0339.16.1992 5.000.000đ 43 Mua ngay
44 viettel 036.21.3.1992 5.000.000đ 36 Mua ngay
45 viettel 035.26.2.1992 5.000.000đ 39 Mua ngay
46 viettel 033.21.3.1992 5.000.000đ 33 Mua ngay
47 viettel 038.28.5.1992 5.000.000đ 47 Mua ngay
48 viettel 039.23.9.1992 5.000.000đ 47 Mua ngay
49 viettel 039.252.1992 5.000.000đ 42 Mua ngay
50 viettel 039.26.5.1992 5.000.000đ 46 Mua ngay
51 viettel 032.668.1992 5.000.000đ 46 Mua ngay
52 viettel 086.24.3.1992 5.000.000đ 44 Mua ngay
53 viettel 0867.08.1992 5.000.000đ 50 Mua ngay
54 viettel 086.25.4.1992 5.000.000đ 46 Mua ngay
55 viettel 086.242.1992 5.000.000đ 43 Mua ngay
56 viettel 086.257.1992 5.000.000đ 49 Mua ngay
57 viettel 086.244.1992 5.000.000đ 45 Mua ngay
58 vinaphone 0828.56.1992 5.000.000đ 50 Mua ngay
59 vinaphone 0947.9.8.1992 5.000.000đ 58 Mua ngay
60 mobifone 0932.71.1992 5.000.000đ 43 Mua ngay
61 vietnamobile 0925.68.1992 5.000.000đ 51 Mua ngay
62 viettel 036.8.12.1992 5.000.000đ 41 Mua ngay
63 mobifone 0909.4.6.1992 5.000.000đ 49 Mua ngay
64 viettel 0967.49.1992 5.000.000đ 56 Mua ngay
65 viettel 0964.97.1992 5.000.000đ 56 Mua ngay
66 viettel 034.22.7.1992 5.000.000đ 39 Mua ngay
67 viettel 033.24.3.1992 5.000.000đ 36 Mua ngay
68 viettel 035.30.5.1992 5.000.000đ 37 Mua ngay
69 viettel 034.28.9.1992 5.000.000đ 47 Mua ngay
70 viettel 039.27.1.1992 5.000.000đ 43 Mua ngay
71 viettel 038.20.3.1992 5.000.000đ 37 Mua ngay
72 viettel 035.25.1.1992 5.000.000đ 37 Mua ngay
73 viettel 036.27.1.1992 5.000.000đ 40 Mua ngay
74 viettel 035.5.10.1992 5.000.000đ 35 Mua ngay
75 viettel 033.26.7.1992 5.000.000đ 42 Mua ngay
76 viettel 033.28.5.1992 5.000.000đ 42 Mua ngay
77 viettel 036.267.1992 5.000.000đ 45 Mua ngay
78 viettel 037.203.1992 5.000.000đ 36 Mua ngay
79 viettel 035.291.1992 5.000.000đ 41 Mua ngay
80 viettel 035.218.1992 5.000.000đ 40 Mua ngay
81 viettel 035.208.1992 5.000.000đ 39 Mua ngay
82 viettel 033.291.1992 5.000.000đ 39 Mua ngay
83 viettel 039.223.1992 5.000.000đ 40 Mua ngay
84 viettel 037.246.1992 5.000.000đ 43 Mua ngay
85 viettel 038.235.1992 5.000.000đ 42 Mua ngay
86 viettel 039.227.1992 5.000.000đ 44 Mua ngay
87 viettel 035.224.1992 5.000.000đ 37 Mua ngay
88 viettel 037.216.1992 5.000.000đ 40 Mua ngay
89 viettel 039.267.1992 5.000.000đ 48 Mua ngay
90 viettel 034.20.1.1992 5.000.000đ 31 Mua ngay