Hôm nay: 30/01/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 0798.991992 7.200.000đ 63 Mua ngay
2 viettel 097.29.5.1992 10.600.000đ 53 Mua ngay
3 vinaphone 0915.291.292 10.000.000đ 40 Mua ngay
4 vinaphone 083.444.1992 5.010.000đ 44 Mua ngay
5 vinaphone 0825.95.1992 5.040.000đ 50 Mua ngay
6 vinaphone 081777.1992 6.650.000đ 51 Mua ngay
7 vinaphone 0858.58.1992 5.030.000đ 55 Mua ngay
8 vinaphone 083.688.1992 5.010.000đ 54 Mua ngay
9 vinaphone 09.1985.1992 9.080.000đ 53 Mua ngay
10 vinaphone 0823.93.1992 5.020.000đ 46 Mua ngay
11 vinaphone 083.678.1992 5.560.000đ 53 Mua ngay
12 vinaphone 082.345.1992 6.280.000đ 43 Mua ngay
13 vinaphone 08.1979.1992 5.310.000đ 55 Mua ngay
14 vinaphone 0828.98.1992 5.740.000đ 56 Mua ngay
15 vinaphone 08.5678.1992 16.300.000đ 55 Mua ngay
16 vinaphone 083.555.1992 5.750.000đ 47 Mua ngay
17 vinaphone 09.11.03.1992 14.800.000đ 35 Mua ngay
18 vinaphone 08.29.06.1992 12.000.000đ 46 Mua ngay
19 vinaphone 08.23.10.1992 11.900.000đ 35 Mua ngay
20 vinaphone 08.27.12.1992 12.000.000đ 41 Mua ngay
21 vinaphone 08.1983.1992 11.500.000đ 50 Mua ngay
22 vinaphone 08.28.06.1992 12.000.000đ 45 Mua ngay
23 vinaphone 081.456.1992 5.600.000đ 45 Mua ngay
24 vinaphone 0943.33.1992 6.000.000đ 43 Mua ngay
25 vinaphone 09.16.01.1992 12.000.000đ 38 Mua ngay
26 vinaphone 081.678.1992 6.000.000đ 51 Mua ngay
27 vinaphone 0835.99.1992 6.000.000đ 55 Mua ngay
28 vinaphone 08.22.11.1992 15.000.000đ 35 Mua ngay
29 vinaphone 08.28.07.1992 9.000.000đ 46 Mua ngay
30 vinaphone 08.27.04.1992 9.000.000đ 42 Mua ngay
31 vinaphone 09110911.92 5.000.000đ 33 Mua ngay
32 vinaphone 08.19.01.1992 7.600.000đ 40 Mua ngay
33 vinaphone 08.23.02.1992 5.700.000đ 36 Mua ngay
34 vinaphone 08.27.01.1992 5.700.000đ 39 Mua ngay
35 mobifone 07.07.02.1992 7.600.000đ 37 Mua ngay
36 mobifone 07.02.06.1992 8.080.000đ 36 Mua ngay
37 mobifone 0899.6.6.1992 5.380.000đ 59 Mua ngay
38 mobifone 09.07.01.1992 7.150.000đ 38 Mua ngay
39 viettel 0867.18.1992 5.200.000đ 51 Mua ngay
40 vinaphone 0912.71.1992 5.500.000đ 41 Mua ngay
41 vinaphone 08.18.04.1992 17.100.000đ 42 Mua ngay
42 vinaphone 0833.45.1992 6.650.000đ 44 Mua ngay
43 vinaphone 09.12.07.1992 15.000.000đ 40 Mua ngay
44 mobifone 0786.79.1992 5.100.000đ 58 Mua ngay
45 viettel 0987.50.1992 5.000.000đ 50 Mua ngay
46 viettel 0359.1111.92 8.460.000đ 32 Mua ngay
47 viettel 03.29.06.1992 6.800.000đ 41 Mua ngay
48 viettel 0967.52.1992 6.000.000đ 50 Mua ngay
49 mobifone 0932.71.1992 5.000.000đ 43 Mua ngay
50 vinaphone 0814.01.1992 9.200.000đ 35 Mua ngay
51 viettel 086.5.08.1992 5.100.000đ 48 Mua ngay
52 viettel 0335.83.1992 5.000.000đ 43 Mua ngay
53 viettel 097.29.1.1992 10.000.000đ 49 Mua ngay
54 mobifone 093.197.1992 5.000.000đ 50 Mua ngay
55 viettel 0966.611.992 14.500.000đ 49 Mua ngay
56 viettel 0333.93.1992 8.080.000đ 42 Mua ngay
57 viettel 0962.49.1992 7.500.000đ 51 Mua ngay
58 vietnamobile 09.21.05.1992 15.000.000đ 38 Mua ngay
59 mobifone 07.05.01.1992 17.100.000đ 34 Mua ngay
60 viettel 0396.78.1992 5.260.000đ 54 Mua ngay
61 viettel 0327.07.1992 6.160.000đ 40 Mua ngay
62 vinaphone 0836.36.1992 6.800.000đ 47 Mua ngay
63 vinaphone 0839.03.1992 5.460.000đ 44 Mua ngay
64 viettel 0378.78.1992 5.270.000đ 54 Mua ngay
65 viettel 039.27.1.1992 5.000.000đ 43 Mua ngay
66 vinaphone 0818.01.1992 7.600.000đ 39 Mua ngay
67 vietnamobile 09.29.07.1992 17.100.000đ 48 Mua ngay
68 viettel 036.23.3.1992 8.000.000đ 38 Mua ngay
69 vinaphone 083.989.1992 5.250.000đ 58 Mua ngay
70 vinaphone 0828.11.1992 8.780.000đ 41 Mua ngay
71 mobifone 0938.12.12.92 8.900.000đ 37 Mua ngay
72 vinaphone 0941.07.1992 5.270.000đ 42 Mua ngay
73 vietnamobile 09.25.07.1992 17.100.000đ 44 Mua ngay
74 viettel 0868.06.1992 5.580.000đ 49 Mua ngay
75 viettel 036.8.12.1992 5.000.000đ 41 Mua ngay
76 vietnamobile 09.29.03.1992 17.100.000đ 44 Mua ngay
77 viettel 096.434.1992 6.000.000đ 47 Mua ngay
78 viettel 034.22.7.1992 5.000.000đ 39 Mua ngay
79 vietnamobile 09.25.04.1992 12.500.000đ 41 Mua ngay
80 vinaphone 091.27.3.1992 6.600.000đ 43 Mua ngay
81 viettel 032.668.1992 5.000.000đ 46 Mua ngay
82 viettel 0961.77.1992 10.500.000đ 51 Mua ngay
83 viettel 035.224.1992 5.000.000đ 37 Mua ngay
84 vinaphone 08.19.02.1992 17.100.000đ 41 Mua ngay
85 viettel 086.25.3.1992 6.000.000đ 45 Mua ngay
86 vinaphone 0839.86.1992 5.250.000đ 55 Mua ngay
87 viettel 034.28.4.1992 5.000.000đ 42 Mua ngay
88 viettel 0868.15.03.92 6.000.000đ 42 Mua ngay
89 viettel 098.14.3.1992 10.000.000đ 46 Mua ngay
90 viettel 086.24.9.1992 5.550.000đ 50 Mua ngay