Hôm nay: 30/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0973.81.1992 12.000.000đ 49 Mua ngay
2 viettel 0968.13.1992 12.000.000đ 48 Mua ngay
3 viettel 0969.76.1992 12.000.000đ 58 Mua ngay
4 viettel 0968.57.1992 12.000.000đ 56 Mua ngay
5 viettel 0979.62.1992 15.000.000đ 54 Mua ngay
6 viettel 0972.28.1992 12.000.000đ 49 Mua ngay
7 viettel 0976.75.1992 8.000.000đ 55 Mua ngay
8 viettel 0961.31.1992 12.000.000đ 41 Mua ngay
9 viettel 0965.29.1992 15.000.000đ 52 Mua ngay
10 viettel 0971.59.1992 12.000.000đ 52 Mua ngay
11 vinaphone 09.1985.1992 8.780.000đ 53 Mua ngay
12 vinaphone 09.11.03.1992 14.800.000đ 35 Mua ngay
13 mobifone 09.07.01.1992 6.970.000đ 38 Mua ngay
14 mobifone 090.679.1992 5.142.000đ 52 Mua ngay
15 vinaphone 0916.01.1992 12.000.000đ 38 Mua ngay
16 vinaphone 094.333.1992 6.000.000đ 43 Mua ngay
17 viettel 0989.47.1992 7.000.000đ 58 Mua ngay
18 viettel 0987.48.1992 7.500.000đ 57 Mua ngay
19 vinaphone 091.143.1992 6.500.000đ 39 Mua ngay
20 vinaphone 091.127.1992 6.500.000đ 41 Mua ngay
21 vinaphone 091.16.7.1992 6.500.000đ 45 Mua ngay
22 vinaphone 0911.76.1992 6.500.000đ 45 Mua ngay
23 viettel 0964.73.1992 5.500.000đ 50 Mua ngay
24 viettel 0977.45.1992 6.800.000đ 53 Mua ngay
25 vinaphone 0911.14.1992 6.500.000đ 37 Mua ngay
26 vinaphone 0911.44.1992 6.500.000đ 40 Mua ngay
27 viettel 0963.74.1992 6.000.000đ 50 Mua ngay
28 vietnamobile 0925.68.1992 5.000.000đ 51 Mua ngay
29 vinaphone 091.173.1992 6.500.000đ 42 Mua ngay
30 viettel 096.434.1992 6.000.000đ 47 Mua ngay
31 vinaphone 0911.69.1992 6.500.000đ 47 Mua ngay
32 viettel 0967.58.1992 6.000.000đ 56 Mua ngay
33 mobifone 0909.4.6.1992 5.000.000đ 49 Mua ngay
34 vietnamobile 092.18.1.1992 5.000.000đ 42 Mua ngay
35 viettel 0964.97.1992 5.000.000đ 56 Mua ngay
36 vinaphone 0911.37.1992 6.500.000đ 42 Mua ngay
37 vinaphone 091.17.5.1992 6.500.000đ 44 Mua ngay
38 vinaphone 091.174.1992 6.500.000đ 43 Mua ngay
39 vinaphone 0911.47.1992 6.500.000đ 43 Mua ngay
40 viettel 0974.45.1992 6.000.000đ 50 Mua ngay
41 viettel 0967.52.1992 6.000.000đ 50 Mua ngay
42 vinaphone 0911.41.1992 6.500.000đ 37 Mua ngay
43 viettel 0974.93.1992 6.000.000đ 53 Mua ngay
44 vietnamobile 092.22.5.1992 5.500.000đ 41 Mua ngay
45 vinaphone 091.14.9.1992 6.500.000đ 45 Mua ngay
46 viettel 0967.49.1992 5.000.000đ 56 Mua ngay
47 viettel 0984.07.1992 6.000.000đ 49 Mua ngay
48 vinaphone 0911.15.1992 6.500.000đ 38 Mua ngay
49 viettel 0977.47.1992 6.800.000đ 55 Mua ngay
50 viettel 0974.07.1992 6.000.000đ 48 Mua ngay
51 vinaphone 091.19.3.1992 6.500.000đ 44 Mua ngay
52 vinaphone 0911.64.1992 6.500.000đ 42 Mua ngay
53 viettel 0983.29.1992 11.000.000đ 52 Mua ngay
54 viettel 0974.97.1992 6.000.000đ 57 Mua ngay
55 viettel 0979.47.1992 7.500.000đ 57 Mua ngay
56 viettel 0985.57.1992 10.000.000đ 55 Mua ngay
57 viettel 097.148.1992 7.500.000đ 50 Mua ngay
58 viettel 0976.45.1992 6.000.000đ 52 Mua ngay
59 viettel 097.29.5.1992 10.600.000đ 53 Mua ngay
60 viettel 096.14.1.1992 6.150.000đ 42 Mua ngay
61 viettel 097.14.1.1992 6.320.000đ 43 Mua ngay
62 vinaphone 0912.48.1992 6.000.000đ 45 Mua ngay
63 vinaphone 0917.12.1992 9.000.000đ 41 Mua ngay
64 viettel 0963.47.1992 6.500.000đ 50 Mua ngay
65 viettel 0967.54.1992 6.900.000đ 52 Mua ngay
66 viettel 0971.63.1992 10.900.000đ 47 Mua ngay
67 viettel 0973.22.1992 13.900.000đ 44 Mua ngay
68 viettel 0971.61.1992 10.900.000đ 45 Mua ngay
69 viettel 0961.77.1992 10.900.000đ 51 Mua ngay
70 viettel 0981.65.1992 10.900.000đ 50 Mua ngay
71 mobifone 0935.06.1992 5.870.000đ 44 Mua ngay
72 viettel 0981.30.1992 5.550.000đ 42 Mua ngay
73 viettel 097.190.1992 5.710.000đ 47 Mua ngay
74 viettel 0967.36.1992 5.550.000đ 52 Mua ngay
75 viettel 0961.07.1992 5.990.000đ 44 Mua ngay
76 viettel 0961.75.1992 5.700.000đ 49 Mua ngay
77 viettel 0961.30.1992 5.150.000đ 40 Mua ngay
78 viettel 0961.76.1992 5.150.000đ 50 Mua ngay
79 viettel 0989.70.1992 7.690.000đ 54 Mua ngay
80 vinaphone 0941.05.1992 5.260.000đ 40 Mua ngay
81 vinaphone 0941.73.1992 5.000.000đ 45 Mua ngay
82 vinaphone 0941.35.1992 5.960.000đ 43 Mua ngay
83 vinaphone 0941.85.1992 5.000.000đ 48 Mua ngay
84 vinaphone 0941.02.1992 7.040.000đ 37 Mua ngay
85 vinaphone 0941.82.1992 5.000.000đ 45 Mua ngay
86 vinaphone 0941.18.1992 7.020.000đ 44 Mua ngay
87 vinaphone 0941.87.1992 6.000.000đ 50 Mua ngay
88 vinaphone 0941.36.1992 5.970.000đ 44 Mua ngay
89 vinaphone 0941.84.1992 5.000.000đ 47 Mua ngay
90 vinaphone 0941.01.1992 6.000.000đ 36 Mua ngay