Hôm nay: 29/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0979.62.1992 15.000.000đ 54 Mua ngay
2 viettel 0973.81.1992 12.000.000đ 49 Mua ngay
3 viettel 0969.76.1992 12.000.000đ 58 Mua ngay
4 viettel 0968.13.1992 12.000.000đ 48 Mua ngay
5 viettel 0961.31.1992 12.000.000đ 41 Mua ngay
6 viettel 0968.57.1992 12.000.000đ 56 Mua ngay
7 viettel 0965.29.1992 15.000.000đ 52 Mua ngay
8 viettel 0972.28.1992 12.000.000đ 49 Mua ngay
9 viettel 0971.59.1992 12.000.000đ 52 Mua ngay
10 vietnamobile 0585.77.1992 950.000đ 53 Mua ngay
11 vietnamobile 0583.15.1992 810.000đ 43 Mua ngay
12 vinaphone 09.11.03.1992 15.000.000đ 35 Mua ngay
13 vinaphone 0916.01.1992 12.000.000đ 38 Mua ngay
14 viettel 0983.29.1992 11.000.000đ 52 Mua ngay
15 viettel 0985.57.1992 10.000.000đ 55 Mua ngay
16 viettel 097.29.5.1992 10.600.000đ 53 Mua ngay
17 viettel 0961.77.1992 10.900.000đ 51 Mua ngay
18 viettel 0973.22.1992 13.900.000đ 44 Mua ngay
19 viettel 0971.63.1992 10.900.000đ 47 Mua ngay
20 viettel 0981.65.1992 10.900.000đ 50 Mua ngay
21 viettel 0971.61.1992 10.900.000đ 45 Mua ngay
22 vietnamobile 0585.97.1992 980.000đ 55 Mua ngay
23 vietnamobile 0585.94.1992 980.000đ 52 Mua ngay
24 mobifone 0936.36.1992 13.000.000đ 48 Mua ngay
25 viettel 0965.79.1992 10.000.000đ 57 Mua ngay
26 viettel 098.195.1992 15.600.000đ 53 Mua ngay
27 viettel 098.169.1992 15.800.000đ 54 Mua ngay
28 viettel 096.135.1992 10.900.000đ 45 Mua ngay
29 viettel 098.357.1992 11.700.000đ 53 Mua ngay
30 viettel 096.191.1992 17.600.000đ 47 Mua ngay
31 viettel 098.115.1992 16.000.000đ 45 Mua ngay
32 viettel 098.176.1992 15.600.000đ 52 Mua ngay
33 viettel 096.115.1992 11.700.000đ 43 Mua ngay
34 viettel 098.177.1992 15.600.000đ 53 Mua ngay
35 viettel 098.153.1992 10.800.000đ 47 Mua ngay
36 viettel 096.125.1992 10.800.000đ 44 Mua ngay
37 viettel 0989.27.1992 15.000.000đ 56 Mua ngay
38 vietnamobile 0928.53.1992 990.000đ 48 Mua ngay
39 vietnamobile 0563.44.1992 820.000đ 43 Mua ngay
40 vietnamobile 0584.32.1992 820.000đ 43 Mua ngay
41 vietnamobile 0569.96.1992 780.000đ 56 Mua ngay
42 vietnamobile 0563.61.1992 960.000đ 42 Mua ngay
43 vietnamobile 0586.75.1992 810.000đ 52 Mua ngay
44 vietnamobile 0584.22.1992 799.000đ 42 Mua ngay
45 vietnamobile 0563.94.1992 799.000đ 48 Mua ngay
46 vietnamobile 0584.34.1992 820.000đ 45 Mua ngay
47 vietnamobile 0582.23.1992 770.000đ 41 Mua ngay
48 vietnamobile 09.24.08.1992 19.500.000đ 44 Mua ngay
49 mobifone 090.186.1992 15.000.000đ 45 Mua ngay
50 vinaphone 09.12.07.1992 15.000.000đ 40 Mua ngay
51 vinaphone 091.225.1992 10.000.000đ 40 Mua ngay
52 vinaphone 0915.661992 10.000.000đ 48 Mua ngay
53 vietnamobile 0588.21.1992 882.000đ 45 Mua ngay
54 vinaphone 0918.22.1992 14.800.000đ 43 Mua ngay
55 vietnamobile 0587.5.4.1992 910.000đ 50 Mua ngay
56 viettel 098.22.4.1992 12.000.000đ 46 Mua ngay
57 viettel 0988.7.6.1992 15.000.000đ 59 Mua ngay
58 vietnamobile 0582.3.6.1992 910.000đ 45 Mua ngay
59 vietnamobile 0589.4.8.1992 910.000đ 55 Mua ngay
60 viettel 0988.31.1992 16.000.000đ 50 Mua ngay
61 vietnamobile 0586.6.4.1992 910.000đ 50 Mua ngay
62 vietnamobile 0587.30.1992 840.000đ 44 Mua ngay
63 vietnamobile 09.21.02.1992 16.000.000đ 35 Mua ngay
64 vietnamobile 05.28.02.1992 10.600.000đ 38 Mua ngay
65 vietnamobile 0587.3.2.1992 910.000đ 46 Mua ngay
66 vietnamobile 0528.6.1.1992 960.000đ 43 Mua ngay
67 viettel 0971.39.1992 12.700.000đ 50 Mua ngay
68 viettel 0964.30.1992 10.000.000đ 43 Mua ngay
69 vietnamobile 0564.96.1992 770.000đ 51 Mua ngay
70 viettel 0969.33.1992 15.000.000đ 51 Mua ngay
71 mobifone 0939.89.1992 11.000.000đ 59 Mua ngay
72 vinaphone 09.1983.1992 10.000.000đ 51 Mua ngay
73 vietnamobile 058.30.5.1992 840.000đ 42 Mua ngay
74 vietnamobile 0587.4.1.1992 910.000đ 46 Mua ngay
75 vietnamobile 0582.44.1992 930.000đ 44 Mua ngay
76 viettel 0988.53.1992 10.700.000đ 54 Mua ngay
77 vinaphone 0919.04.1992 12.900.000đ 44 Mua ngay
78 vietnamobile 0583.00.1992 840.000đ 37 Mua ngay
79 vietnamobile 09.29.01.1992 16.000.000đ 42 Mua ngay
80 vietnamobile 05.22.10.1992 10.500.000đ 31 Mua ngay
81 vietnamobile 0523.75.1992 910.000đ 43 Mua ngay
82 viettel 0971.38.1992 11.300.000đ 49 Mua ngay
83 vietnamobile 09.28.08.1992 17.100.000đ 48 Mua ngay
84 vinaphone 0919.69.1992 12.000.000đ 55 Mua ngay
85 vietnamobile 0564.85.1992 810.000đ 49 Mua ngay
86 viettel 0982.62.1992 16.000.000đ 48 Mua ngay
87 vietnamobile 09.27.03.1992 16.900.000đ 42 Mua ngay
88 viettel 0979.73.1992 10.000.000đ 56 Mua ngay
89 viettel 0963.70.1992 10.000.000đ 46 Mua ngay
90 vietnamobile 05.23.08.1992 10.600.000đ 39 Mua ngay