Hôm nay: 25/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 vinaphone 082.345.1992 6.280.000đ 43 Mua ngay
2 vinaphone 08.1979.1992 5.310.000đ 55 Mua ngay
3 vinaphone 0858.58.1992 5.030.000đ 55 Mua ngay
4 vinaphone 083.555.1992 5.760.000đ 47 Mua ngay
5 vinaphone 0828.98.1992 5.740.000đ 56 Mua ngay
6 vinaphone 0823.93.1992 5.020.000đ 46 Mua ngay
7 vinaphone 081777.1992 6.650.000đ 51 Mua ngay
8 vinaphone 0825.95.1992 5.040.000đ 50 Mua ngay
9 vinaphone 083.678.1992 5.430.000đ 53 Mua ngay
10 vinaphone 083.688.1992 5.020.000đ 54 Mua ngay
11 vinaphone 083.444.1992 5.320.000đ 44 Mua ngay
12 vinaphone 08.5678.1992 16.300.000đ 55 Mua ngay
13 vinaphone 08.29.06.1992 12.000.000đ 46 Mua ngay
14 vinaphone 08.23.10.1992 11.900.000đ 35 Mua ngay
15 vinaphone 08.28.06.1992 12.000.000đ 45 Mua ngay
16 vinaphone 08.1983.1992 11.500.000đ 50 Mua ngay
17 vinaphone 08.27.12.1992 12.000.000đ 41 Mua ngay
18 mobifone 0899.6.6.1992 5.370.000đ 59 Mua ngay
19 vinaphone 08.22.11.1992 15.000.000đ 35 Mua ngay
20 vinaphone 0827.04.1992 9.000.000đ 42 Mua ngay
21 vinaphone 0828.07.1992 9.000.000đ 46 Mua ngay
22 vinaphone 0835.99.1992 6.000.000đ 55 Mua ngay
23 vinaphone 081.456.1992 5.600.000đ 45 Mua ngay
24 vinaphone 081.678.1992 6.000.000đ 51 Mua ngay
25 vinaphone 08.19.01.1992 7.600.000đ 40 Mua ngay
26 vinaphone 08.27.01.1992 5.580.000đ 39 Mua ngay
27 vinaphone 08.23.02.1992 5.290.000đ 36 Mua ngay
28 viettel 0862.88.1992 7.600.000đ 53 Mua ngay
29 vinaphone 0837.72.1992 5.890.000đ 48 Mua ngay
30 viettel 086.5.02.1992 6.000.000đ 42 Mua ngay
31 vinaphone 08.24.03.1992 17.100.000đ 38 Mua ngay
32 vinaphone 0837.39.1992 5.890.000đ 51 Mua ngay
33 viettel 086.223.1992 5.550.000đ 42 Mua ngay
34 vinaphone 0818.03.1992 8.550.000đ 41 Mua ngay
35 viettel 086.229.1992 6.000.000đ 48 Mua ngay
36 viettel 086.26.4.1992 5.860.000đ 47 Mua ngay
37 viettel 086.27.5.1992 5.550.000đ 49 Mua ngay
38 vinaphone 08.16.05.1992 16.000.000đ 41 Mua ngay
39 mobifone 08.99.88.1992 8.000.000đ 63 Mua ngay
40 viettel 086.28.9.1992 5.860.000đ 54 Mua ngay
41 vinaphone 081.789.1992 6.760.000đ 54 Mua ngay
42 vinaphone 08.12.01.1992 16.000.000đ 33 Mua ngay
43 vinaphone 08.29.05.1992 16.000.000đ 45 Mua ngay
44 viettel 0868.56.1992 5.090.000đ 54 Mua ngay
45 viettel 086.22.4.1992 5.550.000đ 43 Mua ngay
46 vinaphone 08.13.02.1992 17.100.000đ 35 Mua ngay
47 viettel 0869.11.1992 9.740.000đ 46 Mua ngay
48 vinaphone 0825.10.1992 9.000.000đ 37 Mua ngay
49 vinaphone 084.246.1992 5.000.000đ 45 Mua ngay
50 vinaphone 0817.01.1992 9.200.000đ 38 Mua ngay
51 viettel 086.25.3.1992 6.000.000đ 45 Mua ngay
52 vinaphone 08.1980.1992 12.500.000đ 47 Mua ngay
53 viettel 086.258.1992 5.710.000đ 50 Mua ngay
54 viettel 0866.22.1992 10.000.000đ 45 Mua ngay
55 viettel 086.27.8.1992 5.550.000đ 52 Mua ngay
56 vinaphone 08.19.05.1992 17.100.000đ 44 Mua ngay
57 vinaphone 0886.9.9.1992 13.300.000đ 61 Mua ngay
58 vinaphone 08.19.02.1992 16.000.000đ 41 Mua ngay
59 vinaphone 08.12.08.1992 17.100.000đ 40 Mua ngay
60 viettel 086.242.1992 5.000.000đ 43 Mua ngay
61 viettel 086.269.1992 6.000.000đ 52 Mua ngay
62 viettel 086.214.1992 5.500.000đ 42 Mua ngay
63 viettel 086.28.7.1992 5.550.000đ 52 Mua ngay
64 vinaphone 0888.4.8.1992 6.580.000đ 57 Mua ngay
65 vinaphone 08.12.07.1992 17.100.000đ 39 Mua ngay
66 vinaphone 08.22.03.1992 16.000.000đ 36 Mua ngay
67 viettel 086.295.1992 5.000.000đ 51 Mua ngay
68 viettel 086.25.4.1992 5.000.000đ 46 Mua ngay
69 viettel 0866.05.1992 5.100.000đ 46 Mua ngay
70 viettel 0867.18.1992 5.200.000đ 51 Mua ngay
71 viettel 086.505.1992 5.100.000đ 45 Mua ngay
72 viettel 0868.33.1992 6.380.000đ 49 Mua ngay
73 vinaphone 08.17.02.1992 16.000.000đ 39 Mua ngay
74 vinaphone 08.26.01.1992 16.000.000đ 38 Mua ngay
75 vinaphone 08.26.08.1992 17.100.000đ 45 Mua ngay
76 viettel 086.283.1992 5.500.000đ 48 Mua ngay
77 viettel 0869.64.1992 5.000.000đ 54 Mua ngay
78 vinaphone 08.15.06.1992 15.800.000đ 41 Mua ngay
79 vinaphone 08.13.04.1992 16.000.000đ 37 Mua ngay
80 itelecom 087979.1992 8.850.000đ 61 Mua ngay
81 viettel 0867.28.1992 5.200.000đ 52 Mua ngay
82 viettel 086.9.04.1992 6.000.000đ 48 Mua ngay
83 viettel 0866.79.1992 5.070.000đ 57 Mua ngay
84 vinaphone 08.14.02.1992 17.100.000đ 36 Mua ngay
85 viettel 086.24.5.1992 5.550.000đ 46 Mua ngay
86 viettel 08.6636.1992 6.000.000đ 50 Mua ngay
87 viettel 086.5.08.1992 5.100.000đ 48 Mua ngay
88 viettel 0866.03.1992 5.100.000đ 44 Mua ngay
89 vinaphone 08.14.05.1992 16.000.000đ 39 Mua ngay
90 vinaphone 084.333.1992 6.760.000đ 42 Mua ngay