Hôm nay: 06/02/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 09.7337.1989 20.000.000đ 56 Mua ngay
2 viettel 0985.83.1989 20.000.000đ 60 Mua ngay
3 vinaphone 0888.68.1989 20.000.000đ 65 Mua ngay
4 mobifone 09.3132.1989 20.000.000đ 45 Mua ngay
5 mobifone 093.186.1989 20.000.000đ 54 Mua ngay
6 viettel 0968.220.789 20.000.000đ 51 Mua ngay
7 viettel 096.10.8.1989 20.000.000đ 51 Mua ngay
8 viettel 096.15.8.1989 20.000.000đ 56 Mua ngay
9 mobifone 090.1691989 20.000.000đ 52 Mua ngay
10 mobifone 0908.361989 20.000.000đ 53 Mua ngay
11 viettel 0982.65.1989 20.000.000đ 57 Mua ngay
12 vinaphone 0886.66.1989 19.800.000đ 61 Mua ngay
13 mobifone 0936.07.07.89 19.800.000đ 49 Mua ngay
14 vinaphone 0913.200.789 19.600.000đ 39 Mua ngay
15 vinaphone 08.2929.1989 19.500.000đ 57 Mua ngay
16 vietnamobile 09.25.08.1989 19.500.000đ 51 Mua ngay
17 vietnamobile 09.25.07.1989 19.500.000đ 50 Mua ngay
18 vietnamobile 09.25.03.1989 19.500.000đ 46 Mua ngay
19 vietnamobile 09.24.08.1989 19.500.000đ 50 Mua ngay
20 viettel 098.133.1989 19.400.000đ 51 Mua ngay
21 mobifone 0901.07.07.89 19.000.000đ 41 Mua ngay
22 vinaphone 0889.10.10.89 19.000.000đ 44 Mua ngay
23 vinaphone 0886.10.10.89 18.900.000đ 41 Mua ngay
24 viettel 0971.09.07.89 18.100.000đ 50 Mua ngay
25 vinaphone 08.25.04.1989 18.000.000đ 46 Mua ngay
26 vinaphone 08.24.07.1989 18.000.000đ 48 Mua ngay
27 vinaphone 08.27.08.1989 18.000.000đ 52 Mua ngay
28 vinaphone 08.25.06.1989 18.000.000đ 48 Mua ngay
29 vinaphone 08.24.06.1989 18.000.000đ 47 Mua ngay
30 vinaphone 08.24.08.1989 18.000.000đ 49 Mua ngay
31 vinaphone 08.25.02.1989 18.000.000đ 44 Mua ngay
32 vinaphone 08.28.03.1989 18.000.000đ 48 Mua ngay
33 vinaphone 08.29.03.1989 18.000.000đ 49 Mua ngay
34 vinaphone 08.28.01.1989 18.000.000đ 46 Mua ngay
35 vietnamobile 09.21.03.1989 18.000.000đ 42 Mua ngay
36 vietnamobile 09.22.03.1989 18.000.000đ 43 Mua ngay
37 vinaphone 08.17.05.1989 18.000.000đ 48 Mua ngay
38 vinaphone 08.24.09.1989 18.000.000đ 50 Mua ngay
39 vinaphone 08.17.04.1989 18.000.000đ 47 Mua ngay
40 vinaphone 08.18.02.1989 18.000.000đ 46 Mua ngay
41 vinaphone 08.17.03.1989 18.000.000đ 46 Mua ngay
42 vietnamobile 09.2525.1989 18.000.000đ 50 Mua ngay
43 viettel 0866.99.1989 18.000.000đ 65 Mua ngay
44 viettel 096.17.3.1989 18.000.000đ 53 Mua ngay
45 viettel 0979.03.1989 18.000.000đ 55 Mua ngay
46 viettel 0988.21.1989 18.000.000đ 55 Mua ngay
47 viettel 0982.51.1989 18.000.000đ 52 Mua ngay
48 viettel 0976.77.1989 18.000.000đ 63 Mua ngay
49 viettel 0982.32.1989 18.000.000đ 51 Mua ngay
50 vietnamobile 09.29.10.1989 17.500.000đ 48 Mua ngay
51 viettel 0975.79.1989 17.300.000đ 64 Mua ngay
52 vinaphone 08.19.02.1989 17.100.000đ 47 Mua ngay
53 vinaphone 08.16.02.1989 17.100.000đ 44 Mua ngay
54 vinaphone 08.19.03.1989 17.100.000đ 48 Mua ngay
55 vietnamobile 09.24.06.1989 17.100.000đ 48 Mua ngay
56 vietnamobile 09.24.04.1989 17.100.000đ 46 Mua ngay
57 vietnamobile 09.24.03.1989 17.100.000đ 45 Mua ngay
58 vietnamobile 09.24.05.1989 17.100.000đ 47 Mua ngay
59 vinaphone 08.13.08.1989 17.100.000đ 47 Mua ngay
60 vinaphone 08.15.04.1989 17.100.000đ 45 Mua ngay
61 vinaphone 08.23.01.1989 17.100.000đ 41 Mua ngay
62 vinaphone 08.17.06.1989 17.100.000đ 49 Mua ngay
63 vinaphone 08.17.09.1989 17.100.000đ 52 Mua ngay
64 vinaphone 08.15.08.1989 17.100.000đ 49 Mua ngay
65 vinaphone 08.17.07.1989 17.100.000đ 50 Mua ngay
66 vinaphone 08.13.04.1989 17.100.000đ 43 Mua ngay
67 vietnamobile 09.27.03.1989 17.100.000đ 48 Mua ngay
68 vietnamobile 09.21.02.1989 17.100.000đ 41 Mua ngay
69 viettel 03.27.05.1989 17.100.000đ 44 Mua ngay
70 vinaphone 08.14.05.1989 17.100.000đ 45 Mua ngay
71 mobifone 07.04.04.1989 17.100.000đ 42 Mua ngay
72 mobifone 07.08.06.1989 17.100.000đ 48 Mua ngay
73 vinaphone 08.24.01.1989 17.100.000đ 42 Mua ngay
74 vinaphone 08.24.05.1989 17.100.000đ 46 Mua ngay
75 vietnamobile 09.26.05.1989 17.100.000đ 49 Mua ngay
76 vietnamobile 09.23.12.1989 17.100.000đ 44 Mua ngay
77 vietnamobile 09.28.07.1989 17.100.000đ 53 Mua ngay
78 vietnamobile 09.28.01.1989 17.100.000đ 47 Mua ngay
79 vietnamobile 09.26.04.1989 17.100.000đ 48 Mua ngay
80 vietnamobile 09.28.05.1989 17.100.000đ 51 Mua ngay
81 vietnamobile 09.26.03.1989 17.100.000đ 47 Mua ngay
82 vietnamobile 09.28.06.1989 17.100.000đ 52 Mua ngay
83 vinaphone 08.14.09.1989 17.100.000đ 49 Mua ngay
84 vinaphone 08.14.08.1989 17.100.000đ 48 Mua ngay
85 vinaphone 08.16.04.1989 17.100.000đ 46 Mua ngay
86 mobifone 07.07.01.1989 17.100.000đ 42 Mua ngay
87 mobifone 07.08.05.1989 17.100.000đ 47 Mua ngay
88 mobifone 0937.57.1989 17.000.000đ 58 Mua ngay
89 viettel 0988.20.07.89 16.900.000đ 51 Mua ngay
90 viettel 0961.35.1989 16.600.000đ 51 Mua ngay