Hôm nay: 29/01/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 vinaphone 08.18.02.1989 17.100.000đ 46 Mua ngay
2 vinaphone 0855.29.10.89 924.000đ 47 Mua ngay
3 vinaphone 0815.29.02.89 532.000đ 44 Mua ngay
4 vinaphone 0847.02.05.89 546.000đ 43 Mua ngay
5 vinaphone 0843.10.01.89 546.000đ 34 Mua ngay
6 viettel 0392.15.04.89 714.000đ 41 Mua ngay
7 vinaphone 0844.28.11.89 546.000đ 45 Mua ngay
8 vinaphone 0856.06.11.89 595.000đ 44 Mua ngay
9 viettel 0385.22.01.89 966.000đ 38 Mua ngay
10 vinaphone 0847.08.04.89 546.000đ 48 Mua ngay
11 vinaphone 0823.19.02.89 850.000đ 42 Mua ngay
12 vinaphone 0859.27.01.89 860.000đ 49 Mua ngay
13 viettel 0359.24.08.89 980.000đ 48 Mua ngay
14 mobifone 0785.13.09.89 924.000đ 50 Mua ngay
15 vinaphone 0815.30.01.89 595.000đ 35 Mua ngay
16 vinaphone 0846.24.11.89 546.000đ 43 Mua ngay
17 vinaphone 0842.17.03.89 546.000đ 42 Mua ngay
18 vinaphone 08.1985.1989 16.200.000đ 58 Mua ngay
19 vinaphone 0847.18.03.89 546.000đ 48 Mua ngay
20 vinaphone 0853.27.10.89 600.000đ 43 Mua ngay
21 vinaphone 0849.27.01.89 546.000đ 48 Mua ngay
22 vinaphone 0829.27.12.89 805.000đ 48 Mua ngay
23 viettel 0358.27.08.89 903.000đ 50 Mua ngay
24 vinaphone 0846.25.05.89 546.000đ 47 Mua ngay
25 vinaphone 08.2929.1989 19.500.000đ 57 Mua ngay
26 vinaphone 0858.07.06.89 910.000đ 51 Mua ngay
27 viettel 0373.15.02.89 945.000đ 38 Mua ngay
28 vinaphone 0845.24.04.89 546.000đ 44 Mua ngay
29 mobifone 0795.17.12.89 700.000đ 49 Mua ngay
30 vinaphone 0857.19.03.89 595.000đ 50 Mua ngay
31 viettel 0386.29.01.89 658.000đ 46 Mua ngay
32 viettel 0365.08.02.89 966.000đ 41 Mua ngay
33 vinaphone 0847.18.02.89 910.000đ 47 Mua ngay
34 mobifone 0782.20.05.89 700.000đ 41 Mua ngay
35 vinaphone 0842.25.06.89 546.000đ 44 Mua ngay
36 vietnamobile 0925.06.04.89 770.000đ 43 Mua ngay
37 vinaphone 0846.05.04.89 546.000đ 44 Mua ngay
38 vinaphone 0842.19.05.89 546.000đ 46 Mua ngay
39 vinaphone 0823.06.11.89 595.000đ 38 Mua ngay
40 viettel 0336.27.04.89 700.000đ 42 Mua ngay
41 mobifone 0778.28.10.89 799.000đ 50 Mua ngay
42 vietnamobile 0925.07.06.89 990.000đ 46 Mua ngay
43 vinaphone 0828.16.03.89 910.000đ 45 Mua ngay
44 vinaphone 0855.04.03.89 924.000đ 42 Mua ngay
45 vietnamobile 0922.06.10.89 910.000đ 37 Mua ngay
46 vinaphone 0824.31.01.89 770.000đ 36 Mua ngay
47 vietnamobile 0921.12.02.89 910.000đ 34 Mua ngay
48 vinaphone 0818.10.04.89 595.000đ 39 Mua ngay
49 viettel 033.777.1989 12.000.000đ 54 Mua ngay
50 vinaphone 0848.28.04.89 546.000đ 51 Mua ngay
51 viettel 0368.24.05.89 945.000đ 45 Mua ngay
52 vinaphone 0949.31.06.89 553.000đ 49 Mua ngay
53 mobifone 0793.24.11.89 770.000đ 44 Mua ngay
54 vinaphone 0845.23.05.89 546.000đ 44 Mua ngay
55 vinaphone 0827.13.12.89 595.000đ 41 Mua ngay
56 viettel 0346.150.989 710.000đ 45 Mua ngay
57 vinaphone 0844.05.09.89 860.000đ 47 Mua ngay
58 vinaphone 0816.07.06.89 595.000đ 45 Mua ngay
59 vinaphone 0816.02.10.89 595.000đ 35 Mua ngay
60 viettel 0346.110.289 710.000đ 34 Mua ngay
61 vinaphone 0817.05.10.89 595.000đ 39 Mua ngay
62 vinaphone 0832.10.03.89 830.000đ 34 Mua ngay
63 mobifone 0794.03.06.89 957.000đ 46 Mua ngay
64 vinaphone 0822.11.01.89 805.000đ 32 Mua ngay
65 viettel 0389.14.05.89 990.000đ 47 Mua ngay
66 vinaphone 0816.14.11.89 595.000đ 39 Mua ngay
67 vinaphone 0815.29.10.89 595.000đ 43 Mua ngay
68 mobifone 0793.19.03.89 957.000đ 49 Mua ngay
69 vinaphone 0847.29.05.89 546.000đ 52 Mua ngay
70 mobifone 0769.01.12.89 610.000đ 43 Mua ngay
71 vinaphone 0849.03.11.89 850.000đ 43 Mua ngay
72 vinaphone 0849.17.11.89 546.000đ 48 Mua ngay
73 vinaphone 0846.04.01.89 546.000đ 40 Mua ngay
74 vinaphone 0842.26.01.89 546.000đ 40 Mua ngay
75 vinaphone 0842.23.11.89 546.000đ 38 Mua ngay
76 vinaphone 0843.28.03.89 546.000đ 45 Mua ngay
77 viettel 0327.06.03.89 945.000đ 38 Mua ngay
78 vinaphone 0856.17.04.89 840.000đ 48 Mua ngay
79 viettel 0384.05.03.89 630.000đ 40 Mua ngay
80 vinaphone 0825.01.03.89 700.000đ 36 Mua ngay
81 vinaphone 0847.11.04.89 546.000đ 42 Mua ngay
82 mobifone 0796.11.02.89 665.000đ 43 Mua ngay
83 mobifone 0775.24.01.89 799.000đ 43 Mua ngay
84 vinaphone 0857.25.06.89 770.000đ 50 Mua ngay
85 viettel 0965.26.1989 10.000.000đ 55 Mua ngay
86 viettel 0375.21.04.89 740.000đ 39 Mua ngay
87 viettel 0347.220.689 710.000đ 41 Mua ngay
88 itelecom 0877.15.09.89 750.000đ 54 Mua ngay
89 mobifone 0793.13.06.89 957.000đ 46 Mua ngay
90 vinaphone 0825.04.04.89 595.000đ 40 Mua ngay