Hôm nay: 01/02/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 090.1100.589 910.000đ 33 Mua ngay
2 vinaphone 0941.310.289 770.000đ 37 Mua ngay
3 vinaphone 0941.310.689 770.000đ 41 Mua ngay
4 vinaphone 0941.04.02.89 980.000đ 37 Mua ngay
5 vinaphone 0944.10.05.89 980.000đ 40 Mua ngay
6 vinaphone 0942.27.06.89 840.000đ 47 Mua ngay
7 vinaphone 0942.310.989 770.000đ 45 Mua ngay
8 vinaphone 0945.130189 910.000đ 40 Mua ngay
9 vinaphone 0949.031289 910.000đ 45 Mua ngay
10 vietnamobile 0921.13.02.89 910.000đ 35 Mua ngay
11 mobifone 0901.310.289 805.000đ 33 Mua ngay
12 vietnamobile 0922.08.01.89 770.000đ 39 Mua ngay
13 gmobile 0995.20.06.89 880.000đ 48 Mua ngay
14 vietnamobile 0921.13.09.89 910.000đ 42 Mua ngay
15 vinaphone 0942.13.01.89 840.000đ 37 Mua ngay
16 vietnamobile 0922.16.09.89 950.000đ 46 Mua ngay
17 vietnamobile 0928.07.10.89 840.000đ 44 Mua ngay
18 vietnamobile 0928.23.08.89 770.000đ 49 Mua ngay
19 vietnamobile 0927.18.05.89 910.000đ 49 Mua ngay
20 vietnamobile 0922.17.03.89 950.000đ 41 Mua ngay
21 vietnamobile 0923.25.08.89 770.000đ 46 Mua ngay
22 vietnamobile 0925.16.10.89 910.000đ 41 Mua ngay
23 vietnamobile 0922.06.05.89 910.000đ 41 Mua ngay
24 vietnamobile 0924.02.07.89 950.000đ 41 Mua ngay
25 vietnamobile 0922.31.09.89 560.000đ 43 Mua ngay
26 vietnamobile 0926.16.04.89 610.000đ 45 Mua ngay
27 vietnamobile 0921.13.03.89 910.000đ 36 Mua ngay
28 vietnamobile 0927.06.12.89 770.000đ 44 Mua ngay
29 vietnamobile 0922.31.08.89 560.000đ 42 Mua ngay
30 vietnamobile 0922.06.04.89 770.000đ 40 Mua ngay
31 vinaphone 0914.15.03.89 980.000đ 40 Mua ngay
32 vietnamobile 0922.07.03.89 910.000đ 40 Mua ngay
33 vietnamobile 0925.12.10.89 910.000đ 37 Mua ngay
34 vietnamobile 0923.04.05.89 810.000đ 40 Mua ngay
35 vietnamobile 0922.17.09.89 770.000đ 47 Mua ngay
36 vinaphone 0942.29.04.89 833.000đ 47 Mua ngay
37 vietnamobile 0927.06.03.89 910.000đ 44 Mua ngay
38 mobifone 0934.28.04.89 950.000đ 47 Mua ngay
39 vinaphone 0949.15.04.89 630.000đ 49 Mua ngay
40 vinaphone 0946.18.02.89 833.000đ 47 Mua ngay
41 vietnamobile 0921.27.03.89 700.000đ 41 Mua ngay
42 vietnamobile 0922.13.04.89 950.000đ 38 Mua ngay
43 vietnamobile 0921.31.10.89 980.000đ 34 Mua ngay
44 vietnamobile 0925.11.03.89 840.000đ 38 Mua ngay
45 vinaphone 0947.22.04.89 950.000đ 45 Mua ngay
46 vietnamobile 0922.13.10.89 950.000đ 35 Mua ngay
47 vietnamobile 0926.30.03.89 610.000đ 40 Mua ngay
48 vietnamobile 0928.12.09.89 770.000đ 48 Mua ngay
49 vietnamobile 0921.16.10.89 910.000đ 37 Mua ngay
50 vietnamobile 0925.04.06.89 938.000đ 43 Mua ngay
51 vietnamobile 0924.27.07.89 950.000đ 48 Mua ngay
52 vinaphone 0945.21.05.89 1.000.000đ 43 Mua ngay
53 vietnamobile 0922.17.08.89 950.000đ 46 Mua ngay
54 vinaphone 0946.10.04.89 840.000đ 41 Mua ngay
55 vietnamobile 0926.20.01.89 770.000đ 37 Mua ngay
56 vietnamobile 0922.15.02.89 770.000đ 38 Mua ngay
57 vinaphone 0941.21.05.89 1.000.000đ 39 Mua ngay
58 vietnamobile 0925.24.04.89 770.000đ 43 Mua ngay
59 vietnamobile 0927.09.10.89 910.000đ 45 Mua ngay
60 vietnamobile 0928.09.01.89 900.000đ 46 Mua ngay
61 vinaphone 0944.27.04.89 833.000đ 47 Mua ngay
62 vietnamobile 0926.24.09.89 770.000đ 49 Mua ngay
63 vietnamobile 0927.01.01.89 938.000đ 37 Mua ngay
64 vietnamobile 0922.15.01.89 770.000đ 37 Mua ngay
65 vietnamobile 0925.06.04.89 770.000đ 43 Mua ngay
66 vietnamobile 0922.10.04.89 950.000đ 35 Mua ngay
67 vietnamobile 0921.13.01.89 910.000đ 34 Mua ngay
68 vinaphone 0945.15.04.89 910.000đ 45 Mua ngay
69 vietnamobile 0925.12.08.89 770.000đ 44 Mua ngay
70 vietnamobile 0926.13.01.89 610.000đ 39 Mua ngay
71 vietnamobile 0921.12.10.89 910.000đ 33 Mua ngay
72 vinaphone 0943.29.02.89 833.000đ 46 Mua ngay
73 vinaphone 0941.24.05.89 600.000đ 42 Mua ngay
74 vietnamobile 0922.16.05.89 950.000đ 42 Mua ngay
75 vietnamobile 0925.26.04.89 770.000đ 45 Mua ngay
76 vinaphone 0941.03.04.89 805.000đ 38 Mua ngay
77 vietnamobile 0926.03.02.89 910.000đ 39 Mua ngay
78 vietnamobile 0927.05.01.89 770.000đ 41 Mua ngay
79 vinaphone 0948.18.02.89 833.000đ 49 Mua ngay
80 vietnamobile 0922.14.08.89 950.000đ 43 Mua ngay
81 vietnamobile 0921.19.05.89 910.000đ 44 Mua ngay
82 vietnamobile 0925.07.04.89 770.000đ 44 Mua ngay
83 vietnamobile 0928.17.05.89 900.000đ 49 Mua ngay
84 vietnamobile 0925.02.11.89 950.000đ 37 Mua ngay
85 vietnamobile 0923.03.08.89 770.000đ 42 Mua ngay
86 vietnamobile 0923.19.11.89 770.000đ 43 Mua ngay
87 vietnamobile 0922.08.03.89 770.000đ 41 Mua ngay
88 vietnamobile 0927.04.08.89 770.000đ 47 Mua ngay
89 vietnamobile 0928.16.06.89 770.000đ 49 Mua ngay
90 vietnamobile 0922.13.08.89 770.000đ 42 Mua ngay