Hôm nay: 22/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0985.72.1970 2.000.000đ 48 Mua ngay
2 vinaphone 0856.3.6.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
3 viettel 0336.7.6.1970 2.000.000đ 42 Mua ngay
4 vinaphone 0948.21.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
5 mobifone 0904.46.1970 2.000.000đ 40 Mua ngay
6 viettel 0972.79.1970 2.000.000đ 51 Mua ngay
7 viettel 0964.33.1970 2.000.000đ 42 Mua ngay
8 viettel 0964.88.1970 2.000.000đ 52 Mua ngay
9 viettel 0974.49.1970 2.000.000đ 50 Mua ngay
10 mobifone 0907.73.1970 2.000.000đ 43 Mua ngay
11 viettel 0334.88.1970 2.000.000đ 43 Mua ngay
12 viettel 0976.20.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
13 viettel 0865.8.7.1970 2.000.000đ 51 Mua ngay
14 viettel 0979.75.1970 2.000.000đ 54 Mua ngay
15 viettel 0974.26.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
16 vietnamobile 09.26.01.1970 2.000.000đ 35 Mua ngay
17 viettel 0868.4.2.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
18 viettel 0979.46.1970 2.000.000đ 52 Mua ngay
19 vinaphone 094.386.1970 2.000.000đ 47 Mua ngay
20 vinaphone 0947.19.1970 2.000.000đ 47 Mua ngay
21 viettel 0971.72.1970 2.000.000đ 43 Mua ngay
22 viettel 0964.01.1970 2.000.000đ 37 Mua ngay
23 viettel 0979.47.1970 2.000.000đ 53 Mua ngay
24 viettel 0963.98.1970 2.000.000đ 52 Mua ngay
25 viettel 096.174.1970 2.000.000đ 44 Mua ngay
26 viettel 0971.20.1970 2.000.000đ 36 Mua ngay
27 viettel 0354.88.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
28 viettel 097.10.2.1970 2.000.000đ 36 Mua ngay
29 viettel 0968.42.1970 2.000.000đ 46 Mua ngay
30 viettel 0969.41.1970 2.000.000đ 46 Mua ngay
31 viettel 0965.4.9.1970 2.000.000đ 50 Mua ngay
32 viettel 096.993.1970 2.000.000đ 53 Mua ngay
33 viettel 0963.78.1970 2.000.000đ 50 Mua ngay
34 viettel 0963.15.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
35 mobifone 0936.93.1970 2.000.000đ 47 Mua ngay
36 viettel 0366.30.1970 2.000.000đ 35 Mua ngay
37 viettel 0868.18.1970 2.030.000đ 48 Mua ngay
38 mobifone 0939.91.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
39 vietnamobile 0926.79.1970 2.050.000đ 50 Mua ngay
40 vietnamobile 0925.56.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
41 mobifone 07.9993.1970 2.050.000đ 54 Mua ngay
42 mobifone 0938.27.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
43 mobifone 0938.52.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
44 mobifone 0933.65.1970 2.050.000đ 43 Mua ngay
45 vinaphone 085.666.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
46 mobifone 0908.791970 2.050.000đ 50 Mua ngay
47 mobifone 090.169.1970 2.050.000đ 42 Mua ngay
48 mobifone 093.192.1970 2.050.000đ 41 Mua ngay
49 mobifone 093.3121970 2.050.000đ 35 Mua ngay
50 mobifone 093.313.1970 2.050.000đ 36 Mua ngay
51 mobifone 0933.32.1970 2.050.000đ 37 Mua ngay
52 mobifone 09.3336.1970 2.050.000đ 41 Mua ngay
53 mobifone 0933.89.1970 2.050.000đ 49 Mua ngay
54 viettel 098.138.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
55 vinaphone 0818.98.1970 2.060.000đ 51 Mua ngay
56 mobifone 0787.79.1970 2.070.000đ 55 Mua ngay
57 viettel 0965.16.1970 2.080.000đ 44 Mua ngay
58 viettel 0336.33.1970 2.080.000đ 35 Mua ngay
59 viettel 0982.94.1970 2.080.000đ 49 Mua ngay
60 viettel 0868.03.1970 2.080.000đ 42 Mua ngay
61 vinaphone 083.555.1970 2.090.000đ 43 Mua ngay
62 vinaphone 0915.58.1970 2.090.000đ 45 Mua ngay
63 viettel 0962.52.1970 2.090.000đ 41 Mua ngay
64 viettel 0977.61.1970 2.090.000đ 47 Mua ngay
65 viettel 0985.32.1970 2.090.000đ 44 Mua ngay
66 mobifone 0779.81.1970 2.090.000đ 49 Mua ngay
67 mobifone 0898.69.1970 2.100.000đ 57 Mua ngay
68 viettel 096.162.1970 2.100.000đ 41 Mua ngay
69 viettel 0333.10.1970 2.100.000đ 27 Mua ngay
70 viettel 0333.54.1970 2.100.000đ 35 Mua ngay
71 viettel 0357.39.1970 2.110.000đ 44 Mua ngay
72 viettel 0868.73.1970 2.110.000đ 49 Mua ngay
73 mobifone 0708.76.1970 2.130.000đ 45 Mua ngay
74 mobifone 0708.89.1970 2.130.000đ 49 Mua ngay
75 mobifone 0769.66.1970 2.130.000đ 51 Mua ngay
76 vinaphone 091.455.1970 2.170.000đ 41 Mua ngay
77 viettel 097.220.1970 2.170.000đ 37 Mua ngay
78 viettel 0869.62.1970 2.170.000đ 48 Mua ngay
79 viettel 096284.1970 2.180.000đ 46 Mua ngay
80 mobifone 0931.73.1970 2.180.000đ 40 Mua ngay
81 viettel 097.187.1970 2.190.000đ 49 Mua ngay
82 vinaphone 0857.50.1970 2.190.000đ 42 Mua ngay
83 vinaphone 0826.20.1970 2.190.000đ 35 Mua ngay
84 vinaphone 0822.20.1970 2.190.000đ 31 Mua ngay
85 viettel 0976.59.1970 2.190.000đ 53 Mua ngay
86 viettel 0966.50.1970 2.190.000đ 43 Mua ngay
87 viettel 0982.41.1970 2.190.000đ 41 Mua ngay
88 viettel 0968.1.8.1970 2.190.000đ 49 Mua ngay
89 mobifone 0934.30.1970 2.200.000đ 36 Mua ngay
90 mobifone 0904.30.1970 2.200.000đ 33 Mua ngay