Hôm nay: 22/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 0936.54.1970 2.200.000đ 44 Mua ngay
2 viettel 0389.58.1970 2.800.000đ 50 Mua ngay
3 vinaphone 0919.61.1970 4.800.000đ 43 Mua ngay
4 vinaphone 0857.50.1970 2.280.000đ 42 Mua ngay
5 viettel 0354.15.1970 3.500.000đ 35 Mua ngay
6 vietnamobile 0924.12.1970 4.500.000đ 35 Mua ngay
7 viettel 0399.32.1970 2.350.000đ 43 Mua ngay
8 viettel 098.123.1970 3.710.000đ 40 Mua ngay
9 viettel 0354.88.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
10 vinaphone 0911.18.1970 4.450.000đ 37 Mua ngay
11 vietnamobile 05.28.01.1970 4.500.000đ 33 Mua ngay
12 viettel 0975.10.1970 3.000.000đ 39 Mua ngay
13 vietnamobile 0929.99.1970 4.790.000đ 55 Mua ngay
14 viettel 036.888.1970 2.900.000đ 50 Mua ngay
15 viettel 096.4.06.1970 2.380.000đ 42 Mua ngay
16 mobifone 09.08.01.1970 4.380.000đ 35 Mua ngay
17 vinaphone 094.507.1970 3.800.000đ 42 Mua ngay
18 vietnamobile 0925.70.1970 2.050.000đ 40 Mua ngay
19 vietnamobile 0923.12.1970 2.400.000đ 34 Mua ngay
20 viettel 0977.98.1970 3.000.000đ 57 Mua ngay
21 viettel 0974.57.1970 2.500.000đ 49 Mua ngay
22 viettel 0976.34.1970 2.200.000đ 46 Mua ngay
23 viettel 0971.98.1970 4.000.000đ 51 Mua ngay
24 mobifone 0933.89.1970 2.050.000đ 49 Mua ngay
25 vinaphone 082.979.1970 4.750.000đ 52 Mua ngay
26 viettel 097.407.1970 4.800.000đ 44 Mua ngay
27 mobifone 0906.47.1970 3.500.000đ 43 Mua ngay
28 vietnamobile 0926.47.1970 2.240.000đ 45 Mua ngay
29 vinaphone 0819.00.1970 3.690.000đ 35 Mua ngay
30 viettel 096.189.1970 2.200.000đ 50 Mua ngay
31 viettel 0967.04.1970 3.000.000đ 43 Mua ngay
32 viettel 0984.39.1970 2.050.000đ 50 Mua ngay
33 viettel 096.456.1970 2.050.000đ 47 Mua ngay
34 viettel 096.131.1970 2.990.000đ 37 Mua ngay
35 vinaphone 0913.6.2.1970 3.450.000đ 38 Mua ngay
36 mobifone 093.197.1970 3.000.000đ 46 Mua ngay
37 viettel 098.17.5.1970 2.500.000đ 47 Mua ngay
38 vinaphone 0822.27.1970 3.000.000đ 38 Mua ngay
39 viettel 096.309.1970 2.990.000đ 44 Mua ngay
40 vinaphone 0946.94.1970 3.800.000đ 49 Mua ngay
41 viettel 033345.1970 3.000.000đ 35 Mua ngay
42 viettel 098.184.1970 2.200.000đ 47 Mua ngay
43 viettel 09.6679.1970 2.050.000đ 54 Mua ngay
44 viettel 039.447.1970 3.500.000đ 44 Mua ngay
45 viettel 097.858.1970 3.190.000đ 54 Mua ngay
46 vietnamobile 0926.45.1970 2.240.000đ 43 Mua ngay
47 viettel 0869.23.1970 2.050.000đ 45 Mua ngay
48 vinaphone 082.229.1970 2.600.000đ 40 Mua ngay
49 viettel 0349.99.1970 2.390.000đ 51 Mua ngay
50 vietnamobile 09.24.06.1970 3.000.000đ 38 Mua ngay
51 viettel 0868.4.4.1970 3.520.000đ 47 Mua ngay
52 viettel 096.145.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay
53 viettel 0868.84.1970 3.340.000đ 51 Mua ngay
54 viettel 0985.77.1970 2.500.000đ 53 Mua ngay
55 vinaphone 0813.01.1970 3.500.000đ 30 Mua ngay
56 viettel 0987.58.1970 4.300.000đ 54 Mua ngay
57 mobifone 0898.69.1970 2.130.000đ 57 Mua ngay
58 viettel 0987.28.1970 3.190.000đ 51 Mua ngay
59 viettel 0967.28.1970 2.050.000đ 49 Mua ngay
60 viettel 0865.8.7.1970 2.000.000đ 51 Mua ngay
61 viettel 096.248.1970 2.200.000đ 46 Mua ngay
62 vietnamobile 0928.78.1970 3.660.000đ 51 Mua ngay
63 viettel 0975.51.1970 4.300.000đ 44 Mua ngay
64 gmobile 0592.99.1970 2.990.000đ 51 Mua ngay
65 viettel 0962.18.1970 3.490.000đ 43 Mua ngay
66 viettel 096.128.1970 4.510.000đ 43 Mua ngay
67 mobifone 093.3121970 2.050.000đ 35 Mua ngay
68 viettel 096.136.1970 2.800.000đ 42 Mua ngay
69 viettel 0964.99.1970 2.300.000đ 54 Mua ngay
70 viettel 0966.85.1970 2.590.000đ 51 Mua ngay
71 viettel 0985.32.1970 2.090.000đ 44 Mua ngay
72 viettel 0987.43.1970 3.150.000đ 48 Mua ngay
73 viettel 0979.46.1970 2.000.000đ 52 Mua ngay
74 mobifone 0708.07.1970 5.000.000đ 39 Mua ngay
75 viettel 0982.81.1970 2.600.000đ 45 Mua ngay
76 viettel 0985.25.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
77 viettel 0868.18.1970 2.030.000đ 48 Mua ngay
78 viettel 0965.82.1970 2.050.000đ 47 Mua ngay
79 viettel 096.235.1970 2.690.000đ 42 Mua ngay
80 viettel 0869.64.1970 2.500.000đ 50 Mua ngay
81 vinaphone 0914.76.1970 2.500.000đ 44 Mua ngay
82 viettel 0966.04.1970 2.250.000đ 42 Mua ngay
83 viettel 0971.74.1970 2.200.000đ 45 Mua ngay
84 viettel 0975.28.1970 4.300.000đ 48 Mua ngay
85 vinaphone 0856.19.1970 2.420.000đ 46 Mua ngay
86 vietnamobile 09.26.01.1970 2.000.000đ 35 Mua ngay
87 viettel 0965.4.9.1970 2.000.000đ 50 Mua ngay
88 vietnamobile 0928.03.1970 3.790.000đ 39 Mua ngay
89 vietnamobile 05.23.06.1970 3.600.000đ 33 Mua ngay
90 viettel 096.181.1970 2.990.000đ 42 Mua ngay