Hôm nay: 31/05/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0386.43.1970 450.000đ 41 Mua ngay
2 viettel 0385.39.1970 450.000đ 45 Mua ngay
3 viettel 0397.71.1970 450.000đ 44 Mua ngay
4 viettel 0334.02.1970 450.000đ 29 Mua ngay
5 viettel 0347.84.1970 450.000đ 43 Mua ngay
6 viettel 0345.56.1970 450.000đ 40 Mua ngay
7 viettel 0397.60.1970 450.000đ 42 Mua ngay
8 viettel 0367.70.1970 450.000đ 40 Mua ngay
9 viettel 0348.36.1970 450.000đ 41 Mua ngay
10 viettel 0326.11.1970 450.000đ 30 Mua ngay
11 viettel 0972.94.1970 450.000đ 48 Mua ngay
12 viettel 0389.85.1970 450.000đ 50 Mua ngay
13 viettel 0394.19.1970 450.000đ 43 Mua ngay
14 viettel 0362.20.1970 450.000đ 30 Mua ngay
15 viettel 0397.84.1970 450.000đ 48 Mua ngay
16 viettel 0394.66.1970 450.000đ 45 Mua ngay
17 viettel 0379.51.1970 450.000đ 42 Mua ngay
18 viettel 0325.44.1970 450.000đ 35 Mua ngay
19 viettel 0364.59.1970 450.000đ 44 Mua ngay
20 viettel 0395.26.1970 450.000đ 42 Mua ngay
21 viettel 0396.35.1970 450.000đ 43 Mua ngay
22 viettel 0348.34.1970 450.000đ 39 Mua ngay
23 viettel 0374.88.1970 450.000đ 47 Mua ngay
24 viettel 0345.03.1970 450.000đ 32 Mua ngay
25 viettel 0984.07.1970 450.000đ 45 Mua ngay
26 viettel 0393.78.1970 450.000đ 47 Mua ngay
27 viettel 0327.58.1970 450.000đ 42 Mua ngay
28 mobifone 09.05.01.1970 3.900.000đ 32 Mua ngay
29 vinaphone 091.19.9.1970 2.200.000đ 46 Mua ngay
30 mobifone 07.6789.1970 3.900.000đ 54 Mua ngay
31 vinaphone 083.999.1970 4.000.000đ 55 Mua ngay
32 vinaphone 081777.1970 5.000.000đ 47 Mua ngay
33 vinaphone 083.888.1970 4.000.000đ 52 Mua ngay
34 vinaphone 0915.9.6.1970 2.700.000đ 47 Mua ngay
35 vinaphone 083.567.1970 4.000.000đ 46 Mua ngay
36 vinaphone 083.678.1970 4.500.000đ 49 Mua ngay
37 vinaphone 082.666.1970 3.200.000đ 45 Mua ngay
38 vinaphone 0828.98.1970 4.000.000đ 52 Mua ngay
39 vinaphone 08.1979.1970 3.300.000đ 51 Mua ngay
40 vinaphone 082.888.1970 3.200.000đ 51 Mua ngay
41 vinaphone 081777.1970 5.000.000đ 47 Mua ngay
42 vinaphone 082.999.1970 4.300.000đ 54 Mua ngay
43 viettel 0333.10.1970 2.100.000đ 27 Mua ngay
44 viettel 03.3456.1970 3.500.000đ 38 Mua ngay
45 viettel 096.162.1970 2.100.000đ 41 Mua ngay
46 viettel 096.158.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
47 viettel 096.267.1970 2.500.000đ 47 Mua ngay
48 viettel 0966.04.1970 2.270.000đ 42 Mua ngay
49 viettel 0986.14.1970 2.270.000đ 45 Mua ngay
50 viettel 096.21.4.1970 2.500.000đ 39 Mua ngay
51 viettel 0969.85.1970 2.270.000đ 54 Mua ngay
52 viettel 0985.77.1970 2.500.000đ 53 Mua ngay
53 viettel 0968.23.1970 2.270.000đ 45 Mua ngay
54 viettel 0986.31.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
55 viettel 097.502.1970 2.500.000đ 40 Mua ngay
56 viettel 0334.48.1970 2.100.000đ 39 Mua ngay
57 viettel 0334.83.1970 2.100.000đ 38 Mua ngay
58 viettel 096.8.01.1970 3.500.000đ 41 Mua ngay
59 viettel 0987.28.1970 3.500.000đ 51 Mua ngay
60 viettel 0982.51.1970 3.600.000đ 42 Mua ngay
61 viettel 0334.96.1970 2.100.000đ 42 Mua ngay
62 viettel 0327.18.1970 2.100.000đ 38 Mua ngay
63 viettel 0967.68.1970 2.800.000đ 53 Mua ngay
64 viettel 0965.62.1970 3.800.000đ 45 Mua ngay
65 viettel 0965.27.1970 2.500.000đ 46 Mua ngay
66 viettel 0973.94.1970 2.100.000đ 49 Mua ngay
67 viettel 096.4.06.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay
68 viettel 0977.33.1970 4.800.000đ 46 Mua ngay
69 viettel 0978.66.1970 4.800.000đ 53 Mua ngay
70 viettel 0393.07.1970 2.100.000đ 39 Mua ngay
71 viettel 0334.82.1970 2.100.000đ 37 Mua ngay
72 viettel 0965.23.1970 2.800.000đ 42 Mua ngay
73 viettel 0327.06.1970 2.100.000đ 35 Mua ngay
74 viettel 0969.35.1970 3.600.000đ 49 Mua ngay
75 viettel 0336.25.1970 2.100.000đ 36 Mua ngay
76 viettel 0965.19.1970 2.800.000đ 47 Mua ngay
77 viettel 0969.76.1970 2.800.000đ 54 Mua ngay
78 viettel 0965.96.1970 3.800.000đ 52 Mua ngay
79 viettel 096.235.1970 2.800.000đ 42 Mua ngay
80 viettel 098.16.7.1970 3.500.000đ 48 Mua ngay
81 vietnamobile 05.28.03.1970 2.760.000đ 35 Mua ngay
82 vietnamobile 0924.11.1970 3.050.000đ 34 Mua ngay
83 vietnamobile 0927.01.1970 2.660.000đ 36 Mua ngay
84 viettel 0977.61.1970 2.090.000đ 47 Mua ngay
85 viettel 0962.52.1970 2.090.000đ 41 Mua ngay
86 viettel 0988.54.1970 2.700.000đ 51 Mua ngay
87 viettel 0985.32.1970 2.090.000đ 44 Mua ngay
88 viettel 0966.83.1970 2.700.000đ 49 Mua ngay
89 mobifone 0939.86.1970 2.000.000đ 52 Mua ngay
90 mobifone 09.07.04.1970 3.200.000đ 37 Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1970 : f59da436ec999c34cc1165bdef7bc7b1