Hôm nay: 23/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 070.333.1970 2.500.000đ 33 Mua ngay
2 mobifone 0933.65.1970 2.050.000đ 43 Mua ngay
3 mobifone 0789.95.1970 3.000.000đ 55 Mua ngay
4 mobifone 0933.35.1970 2.280.000đ 40 Mua ngay
5 vinaphone 08.18.01.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
6 mobifone 07.03.04.1970 4.000.000đ 31 Mua ngay
7 mobifone 0777.68.1970 3.000.000đ 52 Mua ngay
8 viettel 0333.06.1970 3.000.000đ 32 Mua ngay
9 mobifone 0707.32.1970 2.600.000đ 36 Mua ngay
10 mobifone 0777.97.1970 3.000.000đ 54 Mua ngay
11 viettel 0333.43.1970 3.000.000đ 33 Mua ngay
12 mobifone 0707.87.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
13 mobifone 0932.62.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
14 viettel 0977.45.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
15 vinaphone 0949.43.1970 2.280.000đ 46 Mua ngay
16 mobifone 0707.83.1970 2.600.000đ 42 Mua ngay
17 viettel 0333.28.1970 3.000.000đ 36 Mua ngay
18 mobifone 07.9993.1970 2.050.000đ 54 Mua ngay
19 mobifone 0708.89.1970 2.130.000đ 49 Mua ngay
20 mobifone 0938.27.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
21 mobifone 0777.94.1970 3.000.000đ 51 Mua ngay
22 mobifone 0707.86.1970 2.600.000đ 45 Mua ngay
23 mobifone 0908.43.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
24 mobifone 0938.52.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
25 mobifone 0933.25.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
26 mobifone 07.03.08.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
27 mobifone 0908.76.1970 2.600.000đ 47 Mua ngay
28 mobifone 0708.76.1970 2.130.000đ 45 Mua ngay
29 vinaphone 0949.49.1970 2.800.000đ 52 Mua ngay
30 mobifone 0908.96.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
31 mobifone 0707.85.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
32 mobifone 0707.82.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
33 viettel 0333.35.1970 3.000.000đ 34 Mua ngay
34 mobifone 0769.66.1970 2.130.000đ 51 Mua ngay
35 mobifone 093.26.7.1970 3.000.000đ 44 Mua ngay
36 vinaphone 082.999.1970 3.990.000đ 54 Mua ngay
37 vinaphone 083.888.1970 4.370.000đ 52 Mua ngay
38 vinaphone 0828.98.1970 4.490.000đ 52 Mua ngay
39 vinaphone 083.999.1970 4.490.000đ 55 Mua ngay
40 vinaphone 083.567.1970 4.490.000đ 46 Mua ngay
41 vinaphone 08.1979.1970 3.190.000đ 51 Mua ngay
42 vinaphone 085.666.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
43 vinaphone 083.555.1970 2.090.000đ 43 Mua ngay
44 vinaphone 082.666.1970 3.090.000đ 45 Mua ngay
45 vinaphone 0915.9.6.1970 2.590.000đ 47 Mua ngay
46 vinaphone 082.888.1970 3.090.000đ 51 Mua ngay
47 vinaphone 0812.12.1970 3.820.000đ 31 Mua ngay
48 vinaphone 0819.12.1970 2.870.000đ 38 Mua ngay
49 vinaphone 08.23.06.1970 2.890.000đ 36 Mua ngay
50 vinaphone 08.15.09.1970 3.800.000đ 40 Mua ngay
51 vinaphone 0818.98.1970 2.060.000đ 51 Mua ngay
52 vinaphone 0916.18.1970 2.270.000đ 42 Mua ngay
53 mobifone 0933.19.1970 2.710.000đ 42 Mua ngay
54 mobifone 0937.19.1970 2.550.000đ 46 Mua ngay
55 mobifone 0931.22.1970 2.290.000đ 34 Mua ngay
56 viettel 0365.82.1970 2.390.000đ 41 Mua ngay
57 viettel 0359.33.1970 2.450.000đ 40 Mua ngay
58 viettel 0389.51.1970 2.380.000đ 43 Mua ngay
59 viettel 035.4.10.1970 3.130.000đ 30 Mua ngay
60 viettel 096.23.7.1970 3.500.000đ 44 Mua ngay
61 viettel 0963.98.1970 2.000.000đ 52 Mua ngay
62 viettel 0986.47.1970 2.890.000đ 51 Mua ngay
63 viettel 0988.16.1970 2.380.000đ 49 Mua ngay
64 viettel 0973.88.1970 3.890.000đ 52 Mua ngay
65 vinaphone 0815.39.1970 2.500.000đ 43 Mua ngay
66 mobifone 0936.87.1970 2.490.000đ 50 Mua ngay
67 viettel 0969.73.1970 2.500.000đ 51 Mua ngay
68 viettel 0975.16.1970 4.300.000đ 45 Mua ngay
69 viettel 0964.36.1970 3.490.000đ 45 Mua ngay
70 viettel 0967.22.1970 2.720.000đ 43 Mua ngay
71 viettel 098.17.5.1970 2.340.000đ 47 Mua ngay
72 viettel 0964.51.1970 2.400.000đ 42 Mua ngay
73 viettel 0354.88.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
74 viettel 096.191.1970 4.580.000đ 43 Mua ngay
75 viettel 0386.32.1970 3.500.000đ 39 Mua ngay
76 viettel 0964.98.1970 4.300.000đ 53 Mua ngay
77 vinaphone 0813.01.1970 3.390.000đ 30 Mua ngay
78 viettel 0989.36.1970 2.890.000đ 52 Mua ngay
79 vietnamobile 05.28.05.1970 5.000.000đ 37 Mua ngay
80 viettel 0979.47.1970 2.000.000đ 53 Mua ngay
81 vinaphone 082.979.1970 4.750.000đ 52 Mua ngay
82 vinaphone 0858.87.1970 2.890.000đ 53 Mua ngay
83 vietnamobile 092.23.9.1970 3.000.000đ 42 Mua ngay
84 viettel 0967.04.1970 2.890.000đ 43 Mua ngay
85 mobifone 0704.12.1970 2.760.000đ 31 Mua ngay
86 vinaphone 0833.04.1970 3.390.000đ 35 Mua ngay
87 vietnamobile 0929.5.9.1970 2.990.000đ 51 Mua ngay
88 viettel 0962.52.1970 2.090.000đ 41 Mua ngay
89 vinaphone 082.779.1970 3.790.000đ 50 Mua ngay
90 viettel 0968.94.1970 2.890.000đ 53 Mua ngay