Hôm nay: 25/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 070.333.1970 2.500.000đ 33 Mua ngay
2 mobifone 077777.1970 19.000.000đ 52 Mua ngay
3 mobifone 0707.86.1970 2.600.000đ 45 Mua ngay
4 mobifone 0707.83.1970 2.600.000đ 42 Mua ngay
5 vinaphone 08.18.01.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
6 viettel 0333.28.1970 3.000.000đ 36 Mua ngay
7 mobifone 0777.94.1970 3.000.000đ 51 Mua ngay
8 mobifone 0707.32.1970 2.600.000đ 36 Mua ngay
9 vinaphone 0949.49.1970 2.800.000đ 52 Mua ngay
10 mobifone 0933.25.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
11 mobifone 0707.87.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
12 viettel 0977.45.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
13 mobifone 0908.43.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
14 mobifone 0708.89.1970 2.130.000đ 49 Mua ngay
15 mobifone 093.26.7.1970 3.000.000đ 44 Mua ngay
16 mobifone 0933.35.1970 2.280.000đ 40 Mua ngay
17 viettel 0333.06.1970 3.000.000đ 32 Mua ngay
18 mobifone 0769.66.1970 2.130.000đ 51 Mua ngay
19 viettel 0333.35.1970 3.000.000đ 34 Mua ngay
20 mobifone 0777.97.1970 3.000.000đ 54 Mua ngay
21 mobifone 07.03.04.1970 4.000.000đ 31 Mua ngay
22 mobifone 0707.85.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
23 mobifone 07.9993.1970 2.050.000đ 54 Mua ngay
24 mobifone 07.03.08.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
25 mobifone 0707.82.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
26 mobifone 0777.68.1970 3.000.000đ 52 Mua ngay
27 mobifone 0938.52.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
28 mobifone 0708.76.1970 2.130.000đ 45 Mua ngay
29 mobifone 0908.96.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
30 mobifone 0908.76.1970 2.600.000đ 47 Mua ngay
31 mobifone 0932.62.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
32 viettel 0333.43.1970 3.000.000đ 33 Mua ngay
33 mobifone 0789.95.1970 3.000.000đ 55 Mua ngay
34 mobifone 0938.27.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
35 mobifone 0933.65.1970 2.050.000đ 43 Mua ngay
36 vinaphone 0949.43.1970 2.280.000đ 46 Mua ngay
37 vinaphone 0915.9.6.1970 2.590.000đ 47 Mua ngay
38 vinaphone 0828.98.1970 4.490.000đ 52 Mua ngay
39 vinaphone 083.555.1970 2.090.000đ 43 Mua ngay
40 vinaphone 085.666.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
41 vinaphone 083.999.1970 4.490.000đ 55 Mua ngay
42 vinaphone 083.567.1970 4.490.000đ 46 Mua ngay
43 vinaphone 082.666.1970 3.090.000đ 45 Mua ngay
44 vinaphone 083.888.1970 4.370.000đ 52 Mua ngay
45 vinaphone 082.888.1970 3.090.000đ 51 Mua ngay
46 vinaphone 082.999.1970 3.990.000đ 54 Mua ngay
47 vinaphone 08.1979.1970 3.190.000đ 51 Mua ngay
48 vinaphone 0812.12.1970 3.820.000đ 31 Mua ngay
49 vinaphone 08.23.06.1970 2.890.000đ 36 Mua ngay
50 vinaphone 0818.98.1970 2.060.000đ 51 Mua ngay
51 vinaphone 08.15.09.1970 3.800.000đ 40 Mua ngay
52 vinaphone 0819.12.1970 2.870.000đ 38 Mua ngay
53 vinaphone 0916.18.1970 2.270.000đ 42 Mua ngay
54 mobifone 0931.22.1970 2.290.000đ 34 Mua ngay
55 mobifone 0937.19.1970 2.550.000đ 46 Mua ngay
56 mobifone 0933.19.1970 2.710.000đ 42 Mua ngay
57 viettel 0389.51.1970 2.380.000đ 43 Mua ngay
58 viettel 0359.33.1970 2.450.000đ 40 Mua ngay
59 viettel 0365.82.1970 2.390.000đ 41 Mua ngay
60 viettel 0964.99.1970 2.300.000đ 54 Mua ngay
61 mobifone 093.3121970 2.050.000đ 35 Mua ngay
62 vinaphone 082.686.1970 4.190.000đ 47 Mua ngay
63 viettel 096.181.1970 2.990.000đ 42 Mua ngay
64 viettel 0974.30.1970 450.000đ 40 Mua ngay
65 viettel 0967.12.1970 2.200.000đ 42 Mua ngay
66 viettel 0969.85.1970 2.270.000đ 54 Mua ngay
67 vinaphone 08.12.10.1970 4.750.000đ 29 Mua ngay
68 viettel 0971.99.1970 2.660.000đ 52 Mua ngay
69 viettel 096.106.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
70 viettel 0966.04.1970 2.270.000đ 42 Mua ngay
71 viettel 0362.08.1970 2.340.000đ 36 Mua ngay
72 mobifone 0936.87.1970 2.490.000đ 50 Mua ngay
73 viettel 033.222.1970 4.750.000đ 29 Mua ngay
74 viettel 0987.94.1970 3.500.000đ 54 Mua ngay
75 mobifone 0931.73.1970 2.180.000đ 40 Mua ngay
76 viettel 0362.38.1970 2.050.000đ 39 Mua ngay
77 viettel 0329.05.1970 2.600.000đ 36 Mua ngay
78 viettel 0962.25.1970 2.890.000đ 41 Mua ngay
79 viettel 098.19.6.1970 3.500.000đ 50 Mua ngay
80 viettel 039.405.1970 3.500.000đ 38 Mua ngay
81 viettel 096.4.06.1970 2.380.000đ 42 Mua ngay
82 viettel 098.123.1970 3.710.000đ 40 Mua ngay
83 mobifone 0933.32.1970 2.050.000đ 37 Mua ngay
84 viettel 0868.68.1970 17.800.000đ 53 Mua ngay
85 vinaphone 0947.70.1970 2.200.000đ 44 Mua ngay
86 viettel 0964.88.1970 2.000.000đ 52 Mua ngay
87 vinaphone 0837.21.1970 2.890.000đ 38 Mua ngay
88 viettel 0977.21.1970 2.990.000đ 43 Mua ngay
89 vietnamobile 0922.8.8.1970 3.420.000đ 46 Mua ngay
90 vinaphone 0857.50.1970 2.190.000đ 42 Mua ngay