Hôm nay: 01/02/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0962.18.1970 3.430.000đ 43 Mua ngay
2 viettel 0965.39.1970 2.890.000đ 49 Mua ngay
3 viettel 0979.04.1970 2.930.000đ 46 Mua ngay
4 viettel 097.502.1970 2.370.000đ 40 Mua ngay
5 viettel 097.187.1970 2.190.000đ 49 Mua ngay
6 viettel 0975.16.1970 4.300.000đ 45 Mua ngay
7 viettel 0962.17.1970 2.930.000đ 42 Mua ngay
8 viettel 096.14.7.1970 3.900.000đ 44 Mua ngay
9 viettel 096.309.1970 3.000.000đ 44 Mua ngay
10 viettel 0971.98.1970 3.690.000đ 51 Mua ngay
11 viettel 0976.43.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
12 mobifone 0787.79.1970 2.070.000đ 55 Mua ngay
13 vinaphone 0837.72.1970 2.890.000đ 44 Mua ngay
14 vinaphone 082.789.1970 3.000.000đ 51 Mua ngay
15 viettel 0984.97.1970 2.400.000đ 54 Mua ngay
16 viettel 0989.46.1970 4.800.000đ 53 Mua ngay
17 viettel 0975.23.1970 4.290.000đ 43 Mua ngay
18 viettel 098.17.5.1970 2.340.000đ 47 Mua ngay
19 vinaphone 094.305.1970 3.790.000đ 38 Mua ngay
20 vinaphone 0837.21.1970 2.830.000đ 38 Mua ngay
21 viettel 0394.76.1970 3.500.000đ 46 Mua ngay
22 viettel 0984.66.1970 2.290.000đ 50 Mua ngay
23 mobifone 0931.73.1970 2.180.000đ 40 Mua ngay
24 viettel 0366.30.1970 2.000.000đ 35 Mua ngay
25 mobifone 0899.62.1970 2.520.000đ 51 Mua ngay
26 viettel 097.858.1970 3.110.000đ 54 Mua ngay
27 viettel 09.7772.1970 3.500.000đ 49 Mua ngay
28 vietnamobile 0922.86.1970 2.750.000đ 44 Mua ngay
29 viettel 0868.4.2.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
30 mobifone 0939.22.1970 3.000.000đ 42 Mua ngay
31 viettel 0969.91.1970 2.580.000đ 51 Mua ngay
32 viettel 098.123.1970 3.790.000đ 40 Mua ngay
33 vinaphone 094.386.1970 2.050.000đ 47 Mua ngay
34 mobifone 0933.39.1970 3.500.000đ 44 Mua ngay
35 vinaphone 0856.4.1.1970 3.000.000đ 41 Mua ngay
36 viettel 0354.15.1970 3.490.000đ 35 Mua ngay
37 mobifone 0936.87.1970 2.460.000đ 50 Mua ngay
38 vietnamobile 0928.40.1970 3.120.000đ 40 Mua ngay
39 viettel 0969.35.1970 3.210.000đ 49 Mua ngay
40 viettel 097.209.1970 3.000.000đ 44 Mua ngay
41 viettel 0975.24.1970 4.290.000đ 44 Mua ngay
42 viettel 0988.54.1970 2.700.000đ 51 Mua ngay
43 vinaphone 0919.61.1970 4.790.000đ 43 Mua ngay
44 vietnamobile 0929.99.1970 4.680.000đ 55 Mua ngay
45 viettel 0988.16.1970 2.380.000đ 49 Mua ngay
46 viettel 096.158.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
47 viettel 0971.93.1970 4.820.000đ 46 Mua ngay
48 vietnamobile 0927.03.1970 3.990.000đ 38 Mua ngay
49 viettel 0325.76.1970 2.050.000đ 40 Mua ngay
50 vietnamobile 09.26.08.1970 3.000.000đ 42 Mua ngay
51 vinaphone 082.296.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
52 viettel 0983.5.9.1970 4.850.000đ 51 Mua ngay
53 vinaphone 0837.39.1970 2.830.000đ 47 Mua ngay
54 viettel 0373.36.1970 2.350.000đ 39 Mua ngay
55 viettel 0967.43.1970 2.890.000đ 46 Mua ngay
56 vietnamobile 05.28.11.1970 4.500.000đ 34 Mua ngay
57 viettel 036.540.1970 3.500.000đ 35 Mua ngay
58 mobifone 0789.22.1970 2.950.000đ 45 Mua ngay
59 mobifone 0939.91.1970 2.100.000đ 48 Mua ngay
60 mobifone 07.6789.1970 3.900.000đ 54 Mua ngay
61 mobifone 0896.53.1970 2.520.000đ 48 Mua ngay
62 viettel 0984.01.1970 2.140.000đ 39 Mua ngay
63 mobifone 093.207.1970 4.300.000đ 38 Mua ngay
64 mobifone 0899.60.1970 2.520.000đ 49 Mua ngay
65 viettel 03.27.05.1970 2.900.000đ 34 Mua ngay
66 viettel 0981.42.1970 2.390.000đ 41 Mua ngay
67 viettel 0965.18.1970 2.580.000đ 46 Mua ngay
68 viettel 0388.33.1970 2.210.000đ 42 Mua ngay
69 viettel 033.666.1970 2.290.000đ 41 Mua ngay
70 viettel 0964.66.1970 5.000.000đ 48 Mua ngay
71 vinaphone 0857.50.1970 2.150.000đ 42 Mua ngay
72 viettel 03.26.07.1970 3.000.000đ 35 Mua ngay
73 vinaphone 0814.92.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
74 vietnamobile 09.23.05.1970 20.000.000đ 36 Mua ngay
75 vinaphone 094.678.1970 2.390.000đ 51 Mua ngay
76 mobifone 0938.4.9.1970 3.000.000đ 50 Mua ngay
77 mobifone 08.9999.1970 25.000.000đ 61 Mua ngay
78 mobifone 09.3336.1970 2.050.000đ 41 Mua ngay
79 viettel 0987.43.1970 2.920.000đ 48 Mua ngay
80 viettel 0981.66.1970 5.000.000đ 47 Mua ngay
81 mobifone 0909.79.1970 3.300.000đ 51 Mua ngay
82 viettel 096284.1970 2.180.000đ 46 Mua ngay
83 vietnamobile 0928.30.1970 2.400.000đ 39 Mua ngay
84 viettel 0363.15.1970 2.600.000đ 35 Mua ngay
85 vietnamobile 0925.56.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
86 viettel 0965.06.1970 4.500.000đ 43 Mua ngay
87 viettel 096.299.1970 3.500.000đ 52 Mua ngay
88 viettel 0973.92.1970 3.970.000đ 47 Mua ngay
89 viettel 0976.08.1970 2.270.000đ 47 Mua ngay
90 viettel 0971.96.1970 3.690.000đ 49 Mua ngay