Hôm nay: 31/01/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0969.63.1970 2.820.000đ 50 Mua ngay
2 viettel 096.106.1970 2.090.000đ 39 Mua ngay
3 viettel 096.248.1970 2.090.000đ 46 Mua ngay
4 vietnamobile 0928.40.1970 3.120.000đ 40 Mua ngay
5 vietnamobile 0929.05.1970 3.990.000đ 42 Mua ngay
6 viettel 0344.28.1970 3.500.000đ 38 Mua ngay
7 mobifone 0896.50.1970 2.520.000đ 45 Mua ngay
8 viettel 097.221.1970 2.500.000đ 38 Mua ngay
9 viettel 098.13.6.1970 2.380.000đ 44 Mua ngay
10 viettel 03.3456.1970 3.500.000đ 38 Mua ngay
11 viettel 0968.26.1970 4.000.000đ 48 Mua ngay
12 mobifone 0933.89.1970 2.050.000đ 49 Mua ngay
13 viettel 097.531.1970 2.270.000đ 42 Mua ngay
14 viettel 0966.83.1970 2.700.000đ 49 Mua ngay
15 viettel 098.187.1970 3.300.000đ 50 Mua ngay
16 viettel 096.393.1970 2.260.000đ 47 Mua ngay
17 viettel 0376.88.1970 2.350.000đ 49 Mua ngay
18 vinaphone 0835.58.1970 3.490.000đ 46 Mua ngay
19 viettel 0971.98.1970 3.690.000đ 51 Mua ngay
20 vinaphone 0915.65.1970 2.820.000đ 43 Mua ngay
21 viettel 09.6789.1970 24.800.000đ 56 Mua ngay
22 viettel 0868.4.2.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
23 viettel 0964.99.1970 2.300.000đ 54 Mua ngay
24 viettel 097.25.7.1970 2.350.000đ 47 Mua ngay
25 viettel 036.540.1970 3.500.000đ 35 Mua ngay
26 viettel 0975.99.1970 4.390.000đ 56 Mua ngay
27 vietnamobile 05.28.12.1970 4.500.000đ 35 Mua ngay
28 viettel 0973.88.1970 3.890.000đ 52 Mua ngay
29 viettel 0366.30.1970 2.000.000đ 35 Mua ngay
30 vietnamobile 05.23.06.1970 3.000.000đ 33 Mua ngay
31 viettel 03.2666.1970 3.300.000đ 40 Mua ngay
32 viettel 0366.79.1970 2.600.000đ 48 Mua ngay
33 viettel 0961.57.1970 2.820.000đ 45 Mua ngay
34 viettel 0988.52.1970 2.790.000đ 49 Mua ngay
35 viettel 096.18.2.1970 2.090.000đ 43 Mua ngay
36 viettel 0975.66.1970 2.820.000đ 50 Mua ngay
37 viettel 096.131.1970 3.000.000đ 37 Mua ngay
38 viettel 096.267.1970 2.500.000đ 47 Mua ngay
39 viettel 0357.39.1970 2.110.000đ 44 Mua ngay
40 viettel 0973.92.1970 3.970.000đ 47 Mua ngay
41 viettel 098.138.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
42 viettel 037.345.1970 3.500.000đ 39 Mua ngay
43 vinaphone 0848.88.1970 3.450.000đ 53 Mua ngay
44 vinaphone 082.296.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
45 vinaphone 0947.70.1970 2.200.000đ 44 Mua ngay
46 viettel 0985.29.1970 4.790.000đ 50 Mua ngay
47 viettel 0962.81.1970 2.350.000đ 43 Mua ngay
48 viettel 0399.32.1970 2.320.000đ 43 Mua ngay
49 vietnamobile 09.26.08.1970 3.000.000đ 42 Mua ngay
50 viettel 098.19.6.1970 3.500.000đ 50 Mua ngay
51 viettel 0869.11.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay
52 vinaphone 0819.00.1970 3.510.000đ 35 Mua ngay
53 viettel 0969.87.1970 2.200.000đ 56 Mua ngay
54 viettel 0964.26.1970 2.500.000đ 44 Mua ngay
55 mobifone 0763.02.1970 2.520.000đ 35 Mua ngay
56 viettel 0969.85.1970 2.270.000đ 54 Mua ngay
57 viettel 0336.33.1970 2.080.000đ 35 Mua ngay
58 viettel 03.26.07.1970 3.000.000đ 35 Mua ngay
59 viettel 0977.21.1970 3.300.000đ 43 Mua ngay
60 mobifone 07.6789.1970 3.900.000đ 54 Mua ngay
61 vietnamobile 09.26.06.1970 4.000.000đ 40 Mua ngay
62 viettel 039.403.1970 3.420.000đ 36 Mua ngay
63 vinaphone 0833.04.1970 3.390.000đ 35 Mua ngay
64 viettel 0967.39.1970 3.410.000đ 51 Mua ngay
65 viettel 0866.7.3.1970 2.860.000đ 47 Mua ngay
66 viettel 096.189.1970 2.090.000đ 50 Mua ngay
67 viettel 0981.42.1970 2.390.000đ 41 Mua ngay
68 viettel 0363.15.1970 2.600.000đ 35 Mua ngay
69 viettel 097.109.1970 3.000.000đ 43 Mua ngay
70 mobifone 09.08.01.1970 4.380.000đ 35 Mua ngay
71 mobifone 093.3121970 2.050.000đ 35 Mua ngay
72 mobifone 0907.96.1970 4.290.000đ 48 Mua ngay
73 vietnamobile 0922.8.8.1970 3.420.000đ 46 Mua ngay
74 vietnamobile 0528.05.1970 4.880.000đ 37 Mua ngay
75 vinaphone 094.507.1970 3.790.000đ 42 Mua ngay
76 viettel 03.27.05.1970 2.900.000đ 34 Mua ngay
77 viettel 0972.59.1970 2.000.000đ 49 Mua ngay
78 vietnamobile 0928.93.1970 2.450.000đ 48 Mua ngay
79 viettel 097.14.8.1970 3.490.000đ 46 Mua ngay
80 viettel 0967.33.1970 3.490.000đ 45 Mua ngay
81 vietnamobile 0924.11.1970 3.250.000đ 34 Mua ngay
82 viettel 0962.17.1970 2.930.000đ 42 Mua ngay
83 viettel 0977.98.1970 2.760.000đ 57 Mua ngay
84 viettel 0965.77.1970 2.820.000đ 51 Mua ngay
85 vietnamobile 0925.56.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
86 viettel 0989.30.1970 2.800.000đ 46 Mua ngay
87 viettel 098.132.1970 2.370.000đ 40 Mua ngay
88 viettel 09.7772.1970 3.500.000đ 49 Mua ngay
89 vinaphone 0818.31.1970 2.000.000đ 38 Mua ngay
90 mobifone 08.9999.1970 25.000.000đ 61 Mua ngay