Hôm nay: 21/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0974.49.1970 2.000.000đ 50 Mua ngay
2 mobifone 0932.31.1970 2.000.000đ 35 Mua ngay
3 mobifone 0907.73.1970 2.000.000đ 43 Mua ngay
4 mobifone 0907.64.1970 2.000.000đ 43 Mua ngay
5 mobifone 0907.14.1970 2.000.000đ 38 Mua ngay
6 mobifone 0932.98.1970 2.000.000đ 48 Mua ngay
7 viettel 0334.88.1970 2.000.000đ 43 Mua ngay
8 viettel 0976.20.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
9 viettel 0865.8.7.1970 2.000.000đ 51 Mua ngay
10 mobifone 0931.72.1970 2.000.000đ 39 Mua ngay
11 mobifone 0931.74.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
12 viettel 0979.75.1970 2.000.000đ 54 Mua ngay
13 viettel 0974.26.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
14 vietnamobile 09.26.01.1970 2.000.000đ 35 Mua ngay
15 viettel 0868.4.2.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
16 viettel 0979.46.1970 2.000.000đ 52 Mua ngay
17 vinaphone 094.386.1970 2.000.000đ 47 Mua ngay
18 vinaphone 0947.19.1970 2.000.000đ 47 Mua ngay
19 viettel 0971.72.1970 2.000.000đ 43 Mua ngay
20 viettel 0964.01.1970 2.000.000đ 37 Mua ngay
21 viettel 0979.47.1970 2.000.000đ 53 Mua ngay
22 viettel 0963.98.1970 2.000.000đ 52 Mua ngay
23 viettel 096.174.1970 2.000.000đ 44 Mua ngay
24 viettel 0971.20.1970 2.000.000đ 36 Mua ngay
25 viettel 0354.88.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
26 viettel 097.10.2.1970 2.000.000đ 36 Mua ngay
27 viettel 0968.42.1970 2.000.000đ 46 Mua ngay
28 viettel 0969.41.1970 2.000.000đ 46 Mua ngay
29 viettel 0965.4.9.1970 2.000.000đ 50 Mua ngay
30 viettel 096.993.1970 2.000.000đ 53 Mua ngay
31 viettel 0963.78.1970 2.000.000đ 50 Mua ngay
32 viettel 0963.15.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
33 mobifone 0936.93.1970 2.000.000đ 47 Mua ngay
34 viettel 0366.30.1970 2.000.000đ 35 Mua ngay
35 viettel 0868.18.1970 2.030.000đ 48 Mua ngay
36 viettel 0963.81.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
37 viettel 096.456.1970 2.050.000đ 47 Mua ngay
38 viettel 0866.52.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
39 viettel 0869.21.1970 2.050.000đ 43 Mua ngay
40 viettel 0869.23.1970 2.050.000đ 45 Mua ngay
41 viettel 0869.25.1970 2.050.000đ 47 Mua ngay
42 viettel 0965.82.1970 2.050.000đ 47 Mua ngay
43 viettel 0966.17.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
44 viettel 0967.28.1970 2.050.000đ 49 Mua ngay
45 viettel 0979.54.1970 2.050.000đ 51 Mua ngay
46 viettel 0985.78.1970 2.050.000đ 54 Mua ngay
47 vinaphone 0946.16.1970 2.050.000đ 43 Mua ngay
48 viettel 0978.34.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
49 viettel 0985.72.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
50 viettel 0966.51.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
51 viettel 09.6679.1970 2.050.000đ 54 Mua ngay
52 viettel 0984.39.1970 2.050.000đ 50 Mua ngay
53 viettel 0985.25.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
54 viettel 096.18.7.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
55 viettel 032.989.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
56 vietnamobile 0926.79.1970 2.050.000đ 50 Mua ngay
57 vietnamobile 0925.56.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
58 vietnamobile 0925.70.1970 2.050.000đ 40 Mua ngay
59 vinaphone 0948.21.1970 2.050.000đ 41 Mua ngay
60 vinaphone 0915.58.1970 2.050.000đ 45 Mua ngay
61 mobifone 07.9993.1970 2.050.000đ 54 Mua ngay
62 mobifone 0938.27.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
63 mobifone 0938.52.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
64 mobifone 0933.65.1970 2.050.000đ 43 Mua ngay
65 vinaphone 085.666.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
66 mobifone 0908.791970 2.050.000đ 50 Mua ngay
67 mobifone 090.169.1970 2.050.000đ 42 Mua ngay
68 mobifone 093.192.1970 2.050.000đ 41 Mua ngay
69 mobifone 093.3121970 2.050.000đ 35 Mua ngay
70 mobifone 093.313.1970 2.050.000đ 36 Mua ngay
71 mobifone 0933.32.1970 2.050.000đ 37 Mua ngay
72 mobifone 09.3336.1970 2.050.000đ 41 Mua ngay
73 mobifone 0933.89.1970 2.050.000đ 49 Mua ngay
74 viettel 098.138.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
75 vinaphone 0818.98.1970 2.060.000đ 51 Mua ngay
76 mobifone 0787.79.1970 2.070.000đ 55 Mua ngay
77 vinaphone 083.555.1970 2.070.000đ 43 Mua ngay
78 viettel 0336.33.1970 2.080.000đ 35 Mua ngay
79 viettel 0982.94.1970 2.080.000đ 49 Mua ngay
80 viettel 0868.03.1970 2.080.000đ 42 Mua ngay
81 viettel 0962.52.1970 2.090.000đ 41 Mua ngay
82 viettel 0977.61.1970 2.090.000đ 47 Mua ngay
83 viettel 0985.32.1970 2.090.000đ 44 Mua ngay
84 mobifone 0779.81.1970 2.090.000đ 49 Mua ngay
85 viettel 0333.54.1970 2.100.000đ 35 Mua ngay
86 viettel 0357.39.1970 2.110.000đ 44 Mua ngay
87 viettel 0868.73.1970 2.110.000đ 49 Mua ngay
88 mobifone 0898.69.1970 2.130.000đ 57 Mua ngay
89 viettel 096.162.1970 2.130.000đ 41 Mua ngay
90 viettel 0333.10.1970 2.130.000đ 27 Mua ngay