Hôm nay: 30/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0963.14.1970 2.590.000đ 40 Mua ngay
2 viettel 0354.15.1970 3.500.000đ 35 Mua ngay
3 viettel 0968.25.1970 2.890.000đ 47 Mua ngay
4 viettel 09.7772.1970 3.500.000đ 49 Mua ngay
5 viettel 0968.1.8.1970 2.180.000đ 49 Mua ngay
6 viettel 0974.49.1970 2.000.000đ 50 Mua ngay
7 gmobile 0592.99.1970 2.930.000đ 51 Mua ngay
8 vietnamobile 05.22.01.1970 4.380.000đ 27 Mua ngay
9 viettel 097.187.1970 2.190.000đ 49 Mua ngay
10 vinaphone 08.18.07.1970 2.690.000đ 41 Mua ngay
11 viettel 0979.47.1970 2.000.000đ 53 Mua ngay
12 viettel 0868.18.1970 2.110.000đ 48 Mua ngay
13 vietnamobile 09.24.06.1970 3.000.000đ 38 Mua ngay
14 vietnamobile 05.28.12.1970 4.380.000đ 35 Mua ngay
15 vietnamobile 05.22.10.1970 4.390.000đ 27 Mua ngay
16 viettel 098.184.1970 2.200.000đ 47 Mua ngay
17 viettel 0975.51.1970 4.300.000đ 44 Mua ngay
18 viettel 098.10.1.1970 3.500.000đ 36 Mua ngay
19 viettel 0964.51.1970 2.400.000đ 42 Mua ngay
20 viettel 0963.15.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
21 vinaphone 094.507.1970 3.800.000đ 42 Mua ngay
22 viettel 0989.46.1970 4.800.000đ 53 Mua ngay
23 viettel 086.23.1.1970 2.000.000đ 37 Mua ngay
24 viettel 0969.41.1970 2.000.000đ 46 Mua ngay
25 viettel 0976.20.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
26 viettel 039.409.1970 3.500.000đ 42 Mua ngay
27 viettel 0363.15.1970 2.600.000đ 35 Mua ngay
28 viettel 0868.73.1970 2.110.000đ 49 Mua ngay
29 viettel 036.888.1970 2.850.000đ 50 Mua ngay
30 vinaphone 0844.13.1970 3.500.000đ 37 Mua ngay
31 viettel 0983.02.1970 3.000.000đ 39 Mua ngay
32 vinaphone 08.23.12.1970 2.350.000đ 33 Mua ngay
33 vinaphone 082.779.1970 3.690.000đ 50 Mua ngay
34 viettel 096.174.1970 2.000.000đ 44 Mua ngay
35 vietnamobile 0928.03.1970 3.690.000đ 39 Mua ngay
36 vinaphone 082.292.1970 2.600.000đ 40 Mua ngay
37 viettel 09.6789.1970 25.000.000đ 56 Mua ngay
38 viettel 0973.78.1970 2.200.000đ 51 Mua ngay
39 viettel 096.359.1970 2.200.000đ 49 Mua ngay
40 viettel 039.403.1970 3.500.000đ 36 Mua ngay
41 vinaphone 0829.98.1970 3.290.000đ 53 Mua ngay
42 vietnamobile 05.28.02.1970 4.390.000đ 34 Mua ngay
43 vietnamobile 09.23.08.1970 3.600.000đ 39 Mua ngay
44 viettel 039.447.1970 3.500.000đ 44 Mua ngay
45 viettel 032.989.1970 2.000.000đ 48 Mua ngay
46 viettel 0987.94.1970 3.490.000đ 54 Mua ngay
47 viettel 037.23.9.1970 2.920.000đ 41 Mua ngay
48 viettel 098.132.1970 2.390.000đ 40 Mua ngay
49 viettel 0336.33.1970 2.060.000đ 35 Mua ngay
50 viettel 0869.12.1970 2.350.000đ 43 Mua ngay
51 viettel 0967.79.1970 2.390.000đ 55 Mua ngay
52 vietnamobile 05.28.03.1970 2.990.000đ 35 Mua ngay
53 viettel 0383.51.1970 2.350.000đ 37 Mua ngay
54 viettel 0869.64.1970 2.500.000đ 50 Mua ngay
55 viettel 033.666.1970 2.290.000đ 41 Mua ngay
56 viettel 0961.54.1970 2.000.000đ 42 Mua ngay
57 viettel 0964.39.1970 2.450.000đ 48 Mua ngay
58 viettel 0349.99.1970 2.390.000đ 51 Mua ngay
59 mobifone 093.207.1970 4.300.000đ 38 Mua ngay
60 viettel 039.207.1970 3.500.000đ 38 Mua ngay
61 viettel 0964.36.1970 3.490.000đ 45 Mua ngay
62 viettel 0989.6.2.1970 2.790.000đ 51 Mua ngay
63 viettel 096.191.1970 4.570.000đ 43 Mua ngay
64 vietnamobile 09.2552.1970 2.290.000đ 40 Mua ngay
65 viettel 0357.39.1970 2.110.000đ 44 Mua ngay
66 viettel 0329.05.1970 3.000.000đ 36 Mua ngay
67 viettel 097.531.1970 2.270.000đ 42 Mua ngay
68 vinaphone 0942.56.1970 2.590.000đ 43 Mua ngay
69 viettel 0965.01.1970 2.200.000đ 38 Mua ngay
70 viettel 096.365.1970 4.990.000đ 46 Mua ngay
71 viettel 0985.98.1970 2.830.000đ 56 Mua ngay
72 viettel 0394.76.1970 3.500.000đ 46 Mua ngay
73 viettel 0962.51.1970 2.490.000đ 40 Mua ngay
74 vietnamobile 05.28.01.1970 4.500.000đ 33 Mua ngay
75 viettel 0399.32.1970 2.350.000đ 43 Mua ngay
76 viettel 039291.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
77 viettel 03.26.07.1970 3.600.000đ 35 Mua ngay
78 viettel 096.131.1970 3.000.000đ 37 Mua ngay
79 mobifone 0935.60.1970 3.000.000đ 40 Mua ngay
80 viettel 0968.33.1970 2.500.000đ 46 Mua ngay
81 viettel 0962.17.1970 2.920.000đ 42 Mua ngay
82 mobifone 093.15.3.1970 2.380.000đ 38 Mua ngay
83 viettel 0359.39.1970 3.790.000đ 46 Mua ngay
84 mobifone 0908.06.1970 3.000.000đ 40 Mua ngay
85 vinaphone 0919.29.1970 4.390.000đ 47 Mua ngay
86 viettel 0333.54.1970 2.090.000đ 35 Mua ngay
87 viettel 0965.77.1970 2.760.000đ 51 Mua ngay
88 viettel 0379.83.1970 3.500.000đ 47 Mua ngay
89 viettel 0979.46.1970 2.000.000đ 52 Mua ngay
90 viettel 0989.36.1970 2.890.000đ 52 Mua ngay