Hôm nay: 21/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0344.28.1970 3.500.000đ 38 Mua ngay
2 viettel 033339.1970 3.900.000đ 38 Mua ngay
3 viettel 03333.7.1970 4.000.000đ 36 Mua ngay
4 viettel 0984.39.1970 2.050.000đ 50 Mua ngay
5 viettel 097.14.8.1970 3.500.000đ 46 Mua ngay
6 viettel 0981.08.1970 2.800.000đ 43 Mua ngay
7 viettel 0978.34.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
8 vinaphone 0919.63.1970 2.890.000đ 45 Mua ngay
9 vinaphone 0819.00.1970 3.690.000đ 35 Mua ngay
10 viettel 0964.26.1970 2.500.000đ 44 Mua ngay
11 viettel 0869.12.1970 2.310.000đ 43 Mua ngay
12 viettel 0866.52.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
13 viettel 0965.4.9.1970 2.000.000đ 50 Mua ngay
14 viettel 0985.77.1970 2.500.000đ 53 Mua ngay
15 viettel 097.161.1970 2.200.000đ 41 Mua ngay
16 viettel 0962.81.1970 2.350.000đ 43 Mua ngay
17 vinaphone 0942.56.1970 2.590.000đ 43 Mua ngay
18 viettel 097.502.1970 2.370.000đ 40 Mua ngay
19 viettel 0987.28.1970 3.190.000đ 51 Mua ngay
20 mobifone 0768.57.1970 3.290.000đ 50 Mua ngay
21 vinaphone 0844.13.1970 3.500.000đ 37 Mua ngay
22 mobifone 0779.81.1970 2.090.000đ 49 Mua ngay
23 viettel 0984.97.1970 2.400.000đ 54 Mua ngay
24 viettel 0354.88.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
25 viettel 0979.81.1970 2.900.000đ 51 Mua ngay
26 viettel 036.540.1970 3.500.000đ 35 Mua ngay
27 viettel 096.189.1970 2.200.000đ 50 Mua ngay
28 viettel 096.248.1970 2.200.000đ 46 Mua ngay
29 vinaphone 0837.76.1970 3.000.000đ 48 Mua ngay
30 vietnamobile 0925.64.1970 2.240.000đ 43 Mua ngay
31 vietnamobile 05.28.11.1970 4.500.000đ 34 Mua ngay
32 vinaphone 0845.671.970 4.000.000đ 47 Mua ngay
33 viettel 098.187.1970 2.990.000đ 50 Mua ngay
34 viettel 0975.79.1970 5.000.000đ 54 Mua ngay
35 vinaphone 0919.84.1970 2.890.000đ 48 Mua ngay
36 vietnamobile 05.28.03.1970 2.990.000đ 35 Mua ngay
37 vinaphone 0915.65.1970 3.000.000đ 43 Mua ngay
38 mobifone 093.192.1970 2.050.000đ 41 Mua ngay
39 vinaphone 0835.58.1970 3.500.000đ 46 Mua ngay
40 viettel 0965.06.1970 4.500.000đ 43 Mua ngay
41 viettel 098188.1970 4.000.000đ 51 Mua ngay
42 mobifone 0936.59.1970 2.500.000đ 49 Mua ngay
43 viettel 09.86.84.1970 2.540.000đ 52 Mua ngay
44 vinaphone 0837.21.1970 3.000.000đ 38 Mua ngay
45 viettel 0984.68.1970 3.000.000đ 52 Mua ngay
46 viettel 0967.48.1970 2.390.000đ 51 Mua ngay
47 vinaphone 082.686.1970 4.190.000đ 47 Mua ngay
48 vinaphone 0915.86.1970 5.000.000đ 46 Mua ngay
49 viettel 0336.33.1970 2.080.000đ 35 Mua ngay
50 viettel 036.460.1970 3.500.000đ 36 Mua ngay
51 viettel 039.447.1970 3.500.000đ 44 Mua ngay
52 viettel 0971.99.1970 2.800.000đ 52 Mua ngay
53 viettel 0968.96.1970 2.390.000đ 55 Mua ngay
54 vinaphone 094.27.7.1970 3.000.000đ 46 Mua ngay
55 viettel 037.23.9.1970 2.990.000đ 41 Mua ngay
56 viettel 0963.15.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
57 vinaphone 0837.72.1970 3.000.000đ 44 Mua ngay
58 vietnamobile 0928.30.1970 2.390.000đ 39 Mua ngay
59 viettel 0981.31.1970 2.690.000đ 39 Mua ngay
60 viettel 033345.1970 3.000.000đ 35 Mua ngay
61 viettel 098.17.5.1970 2.500.000đ 47 Mua ngay
62 viettel 097.220.1970 2.280.000đ 37 Mua ngay
63 viettel 0968.1.8.1970 2.190.000đ 49 Mua ngay
64 viettel 0354.15.1970 3.500.000đ 35 Mua ngay
65 viettel 0399.32.1970 2.350.000đ 43 Mua ngay
66 viettel 0968.94.1970 2.890.000đ 53 Mua ngay
67 vietnamobile 0922.11.1970 3.710.000đ 32 Mua ngay
68 viettel 0983.02.1970 3.000.000đ 39 Mua ngay
69 vietnamobile 0926.45.1970 2.240.000đ 43 Mua ngay
70 viettel 0969.73.1970 2.500.000đ 51 Mua ngay
71 vinaphone 0828.89.1970 3.790.000đ 52 Mua ngay
72 vietnamobile 05.22.05.1970 4.500.000đ 31 Mua ngay
73 viettel 097.531.1970 2.250.000đ 42 Mua ngay
74 viettel 096.359.1970 2.200.000đ 49 Mua ngay
75 mobifone 0708.04.1970 5.000.000đ 36 Mua ngay
76 mobifone 09.07.04.1970 2.930.000đ 37 Mua ngay
77 viettel 0971.96.1970 4.000.000đ 49 Mua ngay
78 viettel 0967.33.1970 3.490.000đ 45 Mua ngay
79 viettel 0988.16.1970 2.500.000đ 49 Mua ngay
80 viettel 0396.73.1970 2.600.000đ 45 Mua ngay
81 viettel 0983.31.1970 4.800.000đ 41 Mua ngay
82 viettel 0333.10.1970 2.130.000đ 27 Mua ngay
83 viettel 09.6679.1970 2.050.000đ 54 Mua ngay
84 viettel 0985.88.1970 5.000.000đ 55 Mua ngay
85 viettel 0966.51.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
86 mobifone 0787.79.1970 2.070.000đ 55 Mua ngay
87 viettel 0964.39.1970 2.450.000đ 48 Mua ngay
88 viettel 039.6.11.1970 4.290.000đ 37 Mua ngay
89 viettel 096.21.4.1970 2.500.000đ 39 Mua ngay
90 viettel 097.858.1970 3.490.000đ 54 Mua ngay