Hôm nay: 21/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0969.85.1970 2.250.000đ 54 Mua ngay
2 viettel 0977.21.1970 2.990.000đ 43 Mua ngay
3 viettel 0869.25.1970 2.050.000đ 47 Mua ngay
4 viettel 0869.11.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay
5 viettel 096.14.7.1970 3.900.000đ 44 Mua ngay
6 viettel 0987.69.1970 3.990.000đ 56 Mua ngay
7 viettel 0973.88.1970 4.000.000đ 52 Mua ngay
8 viettel 039.6.11.1970 4.290.000đ 37 Mua ngay
9 mobifone 090.214.1970 5.000.000đ 33 Mua ngay
10 vietnamobile 09.23.08.1970 3.600.000đ 39 Mua ngay
11 vinaphone 0813.01.1970 3.500.000đ 30 Mua ngay
12 viettel 0967.33.1970 3.490.000đ 45 Mua ngay
13 vietnamobile 05.28.12.1970 4.500.000đ 35 Mua ngay
14 mobifone 0906.47.1970 3.500.000đ 43 Mua ngay
15 viettel 0976.15.1970 3.000.000đ 45 Mua ngay
16 viettel 0963.33.1970 4.750.000đ 41 Mua ngay
17 vietnamobile 0928.03.1970 3.890.000đ 39 Mua ngay
18 viettel 09.86.84.1970 2.540.000đ 52 Mua ngay
19 vietnamobile 0922.8.8.1970 3.410.000đ 46 Mua ngay
20 viettel 0966.17.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
21 viettel 0979.81.1970 2.900.000đ 51 Mua ngay
22 vietnamobile 09.21.09.1970 3.600.000đ 38 Mua ngay
23 vietnamobile 0928.3.6.1970 4.580.000đ 45 Mua ngay
24 viettel 0981.31.1970 2.690.000đ 39 Mua ngay
25 mobifone 0907.14.1970 2.000.000đ 38 Mua ngay
26 vinaphone 0915.86.1970 5.000.000đ 46 Mua ngay
27 vietnamobile 0925.79.1970 2.560.000đ 49 Mua ngay
28 viettel 0977.61.1970 2.090.000đ 47 Mua ngay
29 viettel 0986.31.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
30 vietnamobile 0929.99.1970 4.790.000đ 55 Mua ngay
31 viettel 0977.33.1970 4.490.000đ 46 Mua ngay
32 viettel 096.365.1970 4.990.000đ 46 Mua ngay
33 viettel 0985.72.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
34 vinaphone 0822.24.1970 3.000.000đ 35 Mua ngay
35 vinaphone 0948.21.1970 2.050.000đ 41 Mua ngay
36 vinaphone 0815.39.1970 2.500.000đ 43 Mua ngay
37 vinaphone 094.507.1970 3.800.000đ 42 Mua ngay
38 viettel 097.158.1970 2.200.000đ 47 Mua ngay
39 viettel 0968.34.1970 2.500.000đ 47 Mua ngay
40 mobifone 0935.3.8.1970 3.500.000đ 45 Mua ngay
41 viettel 0333.10.1970 2.130.000đ 27 Mua ngay
42 vinaphone 0827.66.1970 2.490.000đ 46 Mua ngay
43 vietnamobile 09.26.08.1970 3.600.000đ 42 Mua ngay
44 viettel 0963.78.1970 2.000.000đ 50 Mua ngay
45 viettel 0968.1.8.1970 2.190.000đ 49 Mua ngay
46 viettel 098.141.1970 3.190.000đ 40 Mua ngay
47 mobifone 0933.89.1970 2.050.000đ 49 Mua ngay
48 vietnamobile 0925.56.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
49 viettel 0967.43.1970 3.000.000đ 46 Mua ngay
50 viettel 098.17.5.1970 2.500.000đ 47 Mua ngay
51 viettel 097.407.1970 4.800.000đ 44 Mua ngay
52 mobifone 0708.04.1970 5.000.000đ 36 Mua ngay
53 vietnamobile 0926.79.1970 2.050.000đ 50 Mua ngay
54 viettel 0984.87.1970 2.450.000đ 53 Mua ngay
55 vinaphone 0946.16.1970 2.050.000đ 43 Mua ngay
56 vinaphone 0828.89.1970 3.790.000đ 52 Mua ngay
57 vietnamobile 0925.84.1970 2.240.000đ 45 Mua ngay
58 viettel 0971.88.1970 5.000.000đ 50 Mua ngay
59 viettel 0978.34.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
60 vietnamobile 0927.01.1970 3.490.000đ 36 Mua ngay
61 viettel 096.162.1970 2.130.000đ 41 Mua ngay
62 mobifone 0939.22.1970 3.000.000đ 42 Mua ngay
63 viettel 098.123.1970 3.790.000đ 40 Mua ngay
64 viettel 0965.4.9.1970 2.000.000đ 50 Mua ngay
65 viettel 0975.10.1970 3.000.000đ 39 Mua ngay
66 vinaphone 08.12.10.1970 4.750.000đ 29 Mua ngay
67 viettel 096.23.7.1970 3.500.000đ 44 Mua ngay
68 vietnamobile 0924.11.1970 3.250.000đ 34 Mua ngay
69 viettel 0987.94.1970 3.490.000đ 54 Mua ngay
70 mobifone 0936.59.1970 2.500.000đ 49 Mua ngay
71 viettel 0362.08.1970 2.340.000đ 36 Mua ngay
72 vinaphone 0889.99.1970 2.890.000đ 60 Mua ngay
73 viettel 0395.05.1970 2.320.000đ 39 Mua ngay
74 viettel 033.222.1970 4.750.000đ 29 Mua ngay
75 viettel 098.138.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
76 viettel 096.18.7.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
77 mobifone 0909.79.1970 3.710.000đ 51 Mua ngay
78 viettel 0868.03.1970 2.080.000đ 42 Mua ngay
79 viettel 09.6679.1970 2.050.000đ 54 Mua ngay
80 viettel 0868.4.2.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
81 viettel 0962.69.1970 2.800.000đ 49 Mua ngay
82 viettel 0972.41.1970 3.100.000đ 40 Mua ngay
83 viettel 0964.98.1970 4.300.000đ 53 Mua ngay
84 vietnamobile 05.28.03.1970 2.990.000đ 35 Mua ngay
85 vietnamobile 05.28.05.1970 5.000.000đ 37 Mua ngay
86 viettel 0987.13.1970 4.300.000đ 45 Mua ngay
87 viettel 0399.32.1970 2.350.000đ 43 Mua ngay
88 mobifone 0933.56.1970 4.300.000đ 43 Mua ngay
89 viettel 03.27.05.1970 2.750.000đ 34 Mua ngay
90 viettel 032.989.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay