Hôm nay: 21/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0986.31.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
2 vinaphone 082.456.1970 4.190.000đ 42 Mua ngay
3 viettel 0968.42.1970 2.000.000đ 46 Mua ngay
4 viettel 0376.88.1970 2.350.000đ 49 Mua ngay
5 vinaphone 0911.34.1970 4.450.000đ 35 Mua ngay
6 viettel 0987.69.1970 3.990.000đ 56 Mua ngay
7 viettel 0973.92.1970 4.300.000đ 47 Mua ngay
8 vietnamobile 0922.8.8.1970 3.410.000đ 46 Mua ngay
9 viettel 0967.68.1970 3.190.000đ 53 Mua ngay
10 viettel 0965.96.1970 3.490.000đ 52 Mua ngay
11 viettel 0965.27.1970 2.360.000đ 46 Mua ngay
12 viettel 0394.76.1970 3.500.000đ 46 Mua ngay
13 viettel 0988.52.1970 2.900.000đ 49 Mua ngay
14 viettel 0979.54.1970 2.050.000đ 51 Mua ngay
15 viettel 09.6789.1970 24.700.000đ 56 Mua ngay
16 viettel 0866.66.1970 25.000.000đ 49 Mua ngay
17 viettel 086.28.1.1970 2.490.000đ 42 Mua ngay
18 viettel 098.138.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
19 viettel 0975.23.1970 4.300.000đ 43 Mua ngay
20 viettel 0868.03.1970 2.080.000đ 42 Mua ngay
21 viettel 097.221.1970 2.500.000đ 38 Mua ngay
22 vinaphone 0848.88.1970 3.430.000đ 53 Mua ngay
23 viettel 0985.77.1970 2.500.000đ 53 Mua ngay
24 viettel 0987.15.1970 4.300.000đ 47 Mua ngay
25 viettel 0966.83.1970 2.700.000đ 49 Mua ngay
26 viettel 0986.3.5.1970 3.400.000đ 48 Mua ngay
27 viettel 0976.20.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
28 viettel 0965.19.1970 2.680.000đ 47 Mua ngay
29 mobifone 0708.04.1970 5.000.000đ 36 Mua ngay
30 vietnamobile 0925.63.1970 2.240.000đ 42 Mua ngay
31 viettel 0969.84.1970 2.990.000đ 53 Mua ngay
32 viettel 0975.24.1970 4.300.000đ 44 Mua ngay
33 vietnamobile 0926.60.1970 2.240.000đ 40 Mua ngay
34 vinaphone 094.305.1970 3.800.000đ 38 Mua ngay
35 viettel 096.18.2.1970 2.200.000đ 43 Mua ngay
36 mobifone 093.186.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
37 viettel 0969.35.1970 3.290.000đ 49 Mua ngay
38 viettel 0988.16.1970 2.500.000đ 49 Mua ngay
39 viettel 0978.66.1970 4.490.000đ 53 Mua ngay
40 viettel 0969.63.1970 2.890.000đ 50 Mua ngay
41 viettel 037.23.9.1970 2.990.000đ 41 Mua ngay
42 vietnamobile 0924.11.1970 3.250.000đ 34 Mua ngay
43 vinaphone 0837.82.1970 3.000.000đ 45 Mua ngay
44 mobifone 0939.21.1970 2.690.000đ 41 Mua ngay
45 viettel 0961.94.1970 2.510.000đ 46 Mua ngay
46 viettel 096.393.1970 2.400.000đ 47 Mua ngay
47 viettel 039291.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
48 viettel 0965.39.1970 2.500.000đ 49 Mua ngay
49 vinaphone 0829.98.1970 3.290.000đ 53 Mua ngay
50 viettel 096.235.1970 2.690.000đ 42 Mua ngay
51 vietnamobile 05.22.01.1970 4.500.000đ 27 Mua ngay
52 viettel 096.29.6.1970 2.200.000đ 49 Mua ngay
53 viettel 0362.08.1970 2.340.000đ 36 Mua ngay
54 viettel 096.248.1970 2.200.000đ 46 Mua ngay
55 viettel 0963.14.1970 2.540.000đ 40 Mua ngay
56 viettel 0969.41.1970 2.000.000đ 46 Mua ngay
57 vinaphone 091.19.9.1970 2.200.000đ 46 Mua ngay
58 viettel 0989.46.1970 4.800.000đ 53 Mua ngay
59 viettel 0979.47.1970 2.000.000đ 53 Mua ngay
60 vietnamobile 09.23.05.1970 20.000.000đ 36 Mua ngay
61 mobifone 0933.89.1970 2.050.000đ 49 Mua ngay
62 viettel 0975.51.1970 4.300.000đ 44 Mua ngay
63 mobifone 07.6789.1970 3.900.000đ 54 Mua ngay
64 mobifone 0907.73.1970 2.000.000đ 43 Mua ngay
65 viettel 0979.75.1970 2.000.000đ 54 Mua ngay
66 vinaphone 0835.58.1970 3.500.000đ 46 Mua ngay
67 viettel 096.174.1970 2.000.000đ 44 Mua ngay
68 viettel 096.241.1970 2.990.000đ 39 Mua ngay
69 viettel 0989.6.2.1970 2.790.000đ 51 Mua ngay
70 mobifone 0904.96.1970 4.190.000đ 45 Mua ngay
71 viettel 097.407.1970 4.800.000đ 44 Mua ngay
72 viettel 0969.76.1970 2.660.000đ 54 Mua ngay
73 viettel 0971.95.1970 4.000.000đ 48 Mua ngay
74 viettel 0966.1.4.1970 3.130.000đ 43 Mua ngay
75 mobifone 0907.96.1970 4.300.000đ 48 Mua ngay
76 vinaphone 0837.21.1970 3.000.000đ 38 Mua ngay
77 viettel 0386.32.1970 3.500.000đ 39 Mua ngay
78 viettel 0963.33.1970 4.750.000đ 41 Mua ngay
79 viettel 0962.81.1970 2.350.000đ 43 Mua ngay
80 viettel 0962.69.1970 2.800.000đ 49 Mua ngay
81 vinaphone 0919.84.1970 2.890.000đ 48 Mua ngay
82 viettel 0984.39.1970 2.050.000đ 50 Mua ngay
83 viettel 097.138.1970 4.580.000đ 45 Mua ngay
84 vinaphone 0844.13.1970 3.500.000đ 37 Mua ngay
85 viettel 0982.41.1970 2.190.000đ 41 Mua ngay
86 viettel 097.161.1970 2.200.000đ 41 Mua ngay
87 vietnamobile 05.28.01.1970 4.500.000đ 33 Mua ngay
88 gmobile 0592.97.1970 2.990.000đ 49 Mua ngay
89 viettel 039.403.1970 3.500.000đ 36 Mua ngay
90 viettel 0963.76.1970 4.000.000đ 48 Mua ngay