Hôm nay: 01/06/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0977.45.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
2 viettel 0333.28.1970 3.000.000đ 36 Mua ngay
3 viettel 0333.06.1970 3.000.000đ 32 Mua ngay
4 viettel 0333.43.1970 3.000.000đ 33 Mua ngay
5 viettel 0333.35.1970 3.000.000đ 34 Mua ngay
6 viettel 0397.31.1970 700.000đ 40 Mua ngay
7 viettel 0387.04.1970 670.000đ 39 Mua ngay
8 viettel 0357.22.1970 700.000đ 36 Mua ngay
9 viettel 0394.42.1970 670.000đ 39 Mua ngay
10 viettel 0377.29.1970 700.000đ 45 Mua ngay
11 viettel 0398.02.1970 700.000đ 39 Mua ngay
12 viettel 0382.001.970 700.000đ 30 Mua ngay
13 viettel 0329.51.1970 700.000đ 37 Mua ngay
14 viettel 0395.58.1970 700.000đ 47 Mua ngay
15 viettel 0338.47.1970 670.000đ 42 Mua ngay
16 viettel 0334.84.1970 670.000đ 39 Mua ngay
17 viettel 0398.49.1970 670.000đ 50 Mua ngay
18 viettel 0326.43.1970 670.000đ 35 Mua ngay
19 viettel 0395.23.1970 700.000đ 39 Mua ngay
20 viettel 0337.12.1970 900.000đ 33 Mua ngay
21 viettel 0342.30.1970 670.000đ 29 Mua ngay
22 viettel 0344.60.1970 670.000đ 34 Mua ngay
23 viettel 0334.08.1970 670.000đ 35 Mua ngay
24 viettel 0868.92.1970 900.000đ 50 Mua ngay
25 viettel 0372.14.1970 900.000đ 34 Mua ngay
26 viettel 0332.51.1970 900.000đ 31 Mua ngay
27 viettel 0338.71.1970 700.000đ 39 Mua ngay
28 viettel 0349.06.1970 670.000đ 39 Mua ngay
29 viettel 0868.35.1970 900.000đ 47 Mua ngay
30 viettel 0394.89.1970 670.000đ 50 Mua ngay
31 viettel 0343.75.1970 670.000đ 39 Mua ngay
32 viettel 0352.37.1970 900.000đ 37 Mua ngay
33 viettel 0334.62.1970 670.000đ 35 Mua ngay
34 viettel 0384.71.1970 670.000đ 40 Mua ngay
35 viettel 0394.40.1970 670.000đ 37 Mua ngay
36 viettel 0328.35.1970 700.000đ 38 Mua ngay
37 viettel 0328.50.1970 700.000đ 35 Mua ngay
38 viettel 0869.24.1970 900.000đ 46 Mua ngay
39 viettel 0385.72.1970 700.000đ 42 Mua ngay
40 viettel 0867.92.1970 900.000đ 49 Mua ngay
41 viettel 0868.37.1970 900.000đ 49 Mua ngay
42 viettel 0373.41.1970 670.000đ 35 Mua ngay
43 viettel 0377.431.970 670.000đ 41 Mua ngay
44 viettel 0372.78.1970 900.000đ 44 Mua ngay
45 viettel 0342.98.1970 900.000đ 43 Mua ngay
46 viettel 0349.35.1970 670.000đ 41 Mua ngay
47 viettel 0869.57.1970 900.000đ 52 Mua ngay
48 viettel 0368.39.1970 900.000đ 46 Mua ngay
49 viettel 0344.66.1970 770.000đ 40 Mua ngay
50 viettel 0383.21.1970 700.000đ 34 Mua ngay
51 viettel 0375.38.1970 700.000đ 43 Mua ngay
52 viettel 0353.64.1970 670.000đ 38 Mua ngay
53 viettel 0393.47.1970 670.000đ 43 Mua ngay
54 viettel 0343.12.1970 900.000đ 30 Mua ngay
55 viettel 0868.31.1970 900.000đ 43 Mua ngay
56 viettel 0328.39.1970 700.000đ 42 Mua ngay
57 viettel 0356.31.1970 700.000đ 35 Mua ngay
58 viettel 0346.85.1970 670.000đ 43 Mua ngay
59 viettel 0382.87.1970 900.000đ 45 Mua ngay
60 viettel 0362.02.1970 900.000đ 30 Mua ngay
61 viettel 0377.69.19.70 700.000đ 49 Mua ngay
62 viettel 034.20.6.1970 900.000đ 32 Mua ngay
63 viettel 0375.10.1970 900.000đ 33 Mua ngay
64 viettel 0337.35.1970 700.000đ 38 Mua ngay
65 viettel 0359.53.1970 700.000đ 42 Mua ngay
66 viettel 0386.57.1970 700.000đ 46 Mua ngay
67 viettel 0354.37.1970 670.000đ 39 Mua ngay
68 viettel 0342.14.1970 900.000đ 31 Mua ngay
69 viettel 0356.82.1970 700.000đ 41 Mua ngay
70 viettel 0337.78.1970 700.000đ 45 Mua ngay
71 viettel 0325.54.1970 670.000đ 36 Mua ngay
72 viettel 0338.91.1970 700.000đ 41 Mua ngay
73 viettel 0368.90.1970 700.000đ 43 Mua ngay
74 viettel 0343.73.1970 670.000đ 37 Mua ngay
75 viettel 0382.56.1970 900.000đ 41 Mua ngay
76 viettel 0366.48.1970 670.000đ 44 Mua ngay
77 viettel 0334.70.1970 670.000đ 34 Mua ngay
78 viettel 0374.59.1970 670.000đ 45 Mua ngay
79 viettel 0343.02.1970 670.000đ 29 Mua ngay
80 viettel 0379.06.1970 700.000đ 42 Mua ngay
81 viettel 0396.76.1970 700.000đ 48 Mua ngay
82 viettel 0362.84.1970 900.000đ 40 Mua ngay
83 viettel 0347.79.1970 670.000đ 47 Mua ngay
84 viettel 0869.29.1970 900.000đ 51 Mua ngay
85 viettel 0366.91.1970 700.000đ 42 Mua ngay
86 viettel 0363.00.1970 700.000đ 29 Mua ngay
87 viettel 0388.53.1970 700.000đ 44 Mua ngay
88 viettel 0349.88.1970 830.000đ 49 Mua ngay
89 viettel 0369.12.1970 861.000đ 38 Mua ngay
90 viettel 038.960.1970 861.000đ 43 Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1970 : f59da436ec999c34cc1165bdef7bc7b1