Hôm nay: 31/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0962.50.1970 2.000.000đ 39 Mua ngay
2 viettel 033.222.1970 4.750.000đ 29 Mua ngay
3 viettel 0984.09.1970 2.000.000đ 47 Mua ngay
4 viettel 0978.15.1970 2.890.000đ 47 Mua ngay
5 viettel 0979.16.1970 2.890.000đ 49 Mua ngay
6 viettel 0989.60.1970 2.890.000đ 49 Mua ngay
7 viettel 098.443.1970 2.500.000đ 45 Mua ngay
8 viettel 0962.81.1970 2.390.000đ 43 Mua ngay
9 viettel 0967.82.1970 2.000.000đ 49 Mua ngay
10 viettel 03.6666.1970 19.000.000đ 44 Mua ngay
11 vinaphone 094.386.1970 2.000.000đ 47 Mua ngay
12 vinaphone 082.979.1970 4.750.000đ 52 Mua ngay
13 viettel 03.9889.1970 2.390.000đ 54 Mua ngay
14 viettel 098.259.1970 3.290.000đ 50 Mua ngay
15 viettel 0979.81.1970 2.890.000đ 51 Mua ngay
16 viettel 0985.22.1970 4.590.000đ 43 Mua ngay
17 viettel 0979.78.1970 3.300.000đ 57 Mua ngay
18 viettel 0976.15.1970 2.820.000đ 45 Mua ngay
19 viettel 0984.65.1970 2.490.000đ 49 Mua ngay
20 viettel 0977.98.1970 2.820.000đ 57 Mua ngay
21 mobifone 0904.46.1970 2.000.000đ 40 Mua ngay
22 mobifone 0931.72.1970 2.000.000đ 39 Mua ngay
23 mobifone 0908.32.1970 2.500.000đ 39 Mua ngay
24 viettel 0976.43.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
25 viettel 0964.26.1970 2.500.000đ 44 Mua ngay
26 viettel 0965.14.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay
27 viettel 0969.73.1970 2.500.000đ 51 Mua ngay
28 mobifone 0935.3.8.1970 3.500.000đ 45 Mua ngay
29 vietnamobile 09.25.07.1970 19.500.000đ 40 Mua ngay
30 vietnamobile 09.23.05.1970 20.000.000đ 36 Mua ngay
31 vietnamobile 0928.6.1.1970 3.000.000đ 43 Mua ngay
32 mobifone 090.169.1970 2.050.000đ 42 Mua ngay
33 mobifone 0933.89.1970 2.050.000đ 49 Mua ngay
34 mobifone 0908.791970 2.050.000đ 50 Mua ngay
35 mobifone 093.197.1970 3.000.000đ 46 Mua ngay
36 viettel 098.138.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
37 mobifone 093.186.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
38 mobifone 09.3336.1970 2.050.000đ 41 Mua ngay
39 mobifone 093.3121970 2.050.000đ 35 Mua ngay
40 mobifone 093.313.1970 2.050.000đ 36 Mua ngay
41 mobifone 093.192.1970 2.050.000đ 41 Mua ngay
42 mobifone 0933.32.1970 2.050.000đ 37 Mua ngay
43 vietnamobile 0928.78.1970 3.570.000đ 51 Mua ngay
44 vinaphone 0856.19.1970 2.380.000đ 46 Mua ngay
45 viettel 0984.97.1970 2.400.000đ 54 Mua ngay
46 vietnamobile 0928.40.1970 3.120.000đ 40 Mua ngay
47 vietnamobile 0928.3.6.1970 4.480.000đ 45 Mua ngay
48 vietnamobile 0928.30.1970 2.380.000đ 39 Mua ngay
49 vinaphone 0815.39.1970 2.500.000đ 43 Mua ngay
50 viettel 0388.12.1970 3.000.000đ 39 Mua ngay
51 vinaphone 0827.66.1970 2.500.000đ 46 Mua ngay
52 vinaphone 0915.58.1970 2.090.000đ 45 Mua ngay
53 vinaphone 094.27.7.1970 3.000.000đ 46 Mua ngay
54 vinaphone 0947.70.1970 2.200.000đ 44 Mua ngay
55 viettel 0987.69.1970 3.990.000đ 56 Mua ngay
56 vinaphone 0853.43.1970 2.870.000đ 40 Mua ngay
57 viettel 0349.99.1970 2.390.000đ 51 Mua ngay
58 mobifone 0938.4.9.1970 3.000.000đ 50 Mua ngay
59 viettel 097.186.1970 3.000.000đ 48 Mua ngay
60 viettel 0971.74.1970 2.090.000đ 45 Mua ngay
61 vinaphone 08.18.07.1970 2.800.000đ 41 Mua ngay
62 viettel 0973.78.1970 2.090.000đ 51 Mua ngay
63 viettel 0865.8.7.1970 2.130.000đ 51 Mua ngay
64 viettel 098.17.5.1970 2.340.000đ 47 Mua ngay
65 vinaphone 094.507.1970 3.800.000đ 42 Mua ngay
66 viettel 0965.77.1970 2.760.000đ 51 Mua ngay
67 gmobile 0592.98.1970 2.920.000đ 50 Mua ngay
68 viettel 096.189.1970 2.090.000đ 50 Mua ngay
69 viettel 0962.17.1970 2.920.000đ 42 Mua ngay
70 viettel 0362.08.1970 2.350.000đ 36 Mua ngay
71 vietnamobile 09.23.09.1970 2.870.000đ 40 Mua ngay
72 viettel 097.10.4.1970 3.500.000đ 38 Mua ngay
73 vinaphone 082.779.1970 3.690.000đ 50 Mua ngay
74 viettel 0967.43.1970 2.890.000đ 46 Mua ngay
75 viettel 0964.51.1970 2.400.000đ 42 Mua ngay
76 vinaphone 082.292.1970 2.600.000đ 40 Mua ngay
77 viettel 0989.36.1970 2.890.000đ 52 Mua ngay
78 viettel 0981.66.1970 5.000.000đ 47 Mua ngay
79 viettel 0868.03.1970 2.110.000đ 42 Mua ngay
80 viettel 0395.05.1970 2.350.000đ 39 Mua ngay
81 viettel 0983.02.1970 3.000.000đ 39 Mua ngay
82 viettel 096.883.1970 2.500.000đ 51 Mua ngay
83 vinaphone 083.217.1970 2.600.000đ 38 Mua ngay
84 viettel 0399.32.1970 2.350.000đ 43 Mua ngay
85 viettel 0966.1.4.1970 3.140.000đ 43 Mua ngay
86 vinaphone 0919.76.1970 15.600.000đ 49 Mua ngay
87 vinaphone 0911.04.1970 4.600.000đ 32 Mua ngay
88 viettel 0869.11.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay
89 mobifone 0906.47.1970 3.500.000đ 43 Mua ngay
90 mobifone 0908.2.1.1970 2.770.000đ 37 Mua ngay