Hôm nay: 01/10/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 vinaphone 082.888.1970 2.880.000đ 51 Mua ngay
2 vinaphone 081777.1970 4.550.000đ 47 Mua ngay
3 vinaphone 082.666.1970 2.990.000đ 45 Mua ngay
4 vinaphone 083.888.1970 3.590.000đ 52 Mua ngay
5 vinaphone 082.999.1970 3.900.000đ 54 Mua ngay
6 vinaphone 08.1979.1970 2.970.000đ 51 Mua ngay
7 vinaphone 0828.98.1970 3.620.000đ 52 Mua ngay
8 vinaphone 083.999.1970 3.900.000đ 55 Mua ngay
9 vinaphone 083.567.1970 3.590.000đ 46 Mua ngay
10 vinaphone 0915.9.6.1970 2.410.000đ 47 Mua ngay
11 viettel 0966.83.1970 2.700.000đ 49 Mua ngay
12 viettel 0977.61.1970 2.090.000đ 47 Mua ngay
13 viettel 0985.32.1970 2.090.000đ 44 Mua ngay
14 viettel 0988.54.1970 2.700.000đ 51 Mua ngay
15 viettel 0962.52.1970 2.090.000đ 41 Mua ngay
16 viettel 0976.10.1970 2.790.000đ 40 Mua ngay
17 viettel 0975.10.1970 2.500.000đ 39 Mua ngay
18 viettel 0981.10.1970 3.900.000đ 36 Mua ngay
19 viettel 0986.3.5.1970 3.300.000đ 48 Mua ngay
20 viettel 0971.77.1970 2.590.000đ 48 Mua ngay
21 viettel 0961.55.1970 2.790.000đ 43 Mua ngay
22 viettel 0971.99.1970 2.590.000đ 52 Mua ngay
23 viettel 098188.1970 2.990.000đ 51 Mua ngay
24 mobifone 077777.1970 14.700.000đ 52 Mua ngay
25 mobifone 0939.00.1970 2.000.000đ 38 Mua ngay
26 mobifone 09.07.04.1970 3.100.000đ 37 Mua ngay
27 mobifone 0939.91.1970 2.075.000đ 48 Mua ngay
28 vinaphone 0834.56.1970 2.790.000đ 43 Mua ngay
29 vinaphone 0919.84.1970 2.790.000đ 48 Mua ngay
30 vinaphone 0889.99.1970 2.790.000đ 60 Mua ngay
31 vinaphone 0919.63.1970 2.790.000đ 45 Mua ngay
32 vinaphone 08.1975.1970 4.650.000đ 47 Mua ngay
33 vinaphone 08.1976.1970 4.500.000đ 48 Mua ngay
34 vinaphone 08.1972.1970 4.650.000đ 44 Mua ngay
35 vinaphone 08.1973.1970 4.650.000đ 45 Mua ngay
36 vinaphone 08.1971.1970 4.500.000đ 43 Mua ngay
37 vinaphone 08.1977.1970 4.500.000đ 49 Mua ngay
38 vinaphone 08.1974.1970 4.650.000đ 46 Mua ngay
39 viettel 097.27.7.1970 2.900.000đ 49 Mua ngay
40 mobifone 0904.96.1970 2.225.000đ 45 Mua ngay
41 mobifone 0787.79.1970 2.290.000đ 55 Mua ngay
42 mobifone 0905.91.1970 2.400.000đ 41 Mua ngay
43 viettel 0968.96.1970 2.400.000đ 55 Mua ngay
44 vietnamobile 0927.03.1970 3.580.000đ 38 Mua ngay
45 vietnamobile 0929.99.1970 4.700.000đ 55 Mua ngay
46 viettel 0981.31.1970 2.700.000đ 39 Mua ngay
47 viettel 0971.71.1970 2.900.000đ 42 Mua ngay
48 viettel 0963.33.1970 4.150.000đ 41 Mua ngay
49 viettel 0981.42.1970 2.400.000đ 41 Mua ngay
50 viettel 0982.94.1970 2.000.000đ 49 Mua ngay
51 viettel 0988.16.1970 2.290.000đ 49 Mua ngay
52 viettel 098.132.1970 2.225.000đ 40 Mua ngay
53 viettel 0989.93.1970 3.400.000đ 55 Mua ngay
54 viettel 0388.12.1970 2.900.000đ 39 Mua ngay
55 vinaphone 0856.19.1970 2.225.000đ 46 Mua ngay
56 vietnamobile 0928.30.1970 2.150.000đ 39 Mua ngay
57 vinaphone 0827.66.1970 2.225.000đ 46 Mua ngay
58 vietnamobile 092.888.1970 10.000.000đ 52 Mua ngay
59 vietnamobile 0928.78.1970 3.350.000đ 51 Mua ngay
60 vietnamobile 0928.40.1970 2.770.000đ 40 Mua ngay
61 vietnamobile 0928.3.6.1970 4.210.000đ 45 Mua ngay
62 viettel 0984.97.1970 2.300.000đ 54 Mua ngay
63 vinaphone 0815.39.1970 2.225.000đ 43 Mua ngay
64 viettel 0989.36.1970 2.690.000đ 52 Mua ngay
65 mobifone 0939.57.1970 2.590.000đ 50 Mua ngay
66 mobifone 0907.23.1970 2.050.000đ 38 Mua ngay
67 mobifone 0939.63.1970 2.700.000đ 47 Mua ngay
68 mobifone 0939.21.1970 2.590.000đ 41 Mua ngay
69 vinaphone 0853.43.1970 2.200.000đ 40 Mua ngay
70 viettel 0987.69.1970 3.300.000đ 56 Mua ngay
71 viettel 034.333.1970 2.700.000đ 33 Mua ngay
72 viettel 0969.87.1970 2.100.000đ 56 Mua ngay
73 mobifone 0704.12.1970 2.470.000đ 31 Mua ngay
74 viettel 0966.38.1970 2.500.000đ 49 Mua ngay
75 vietnamobile 0922.11.1970 3.700.000đ 32 Mua ngay
76 viettel 0988.14.1970 3.000.000đ 47 Mua ngay
77 viettel 0969.63.1970 2.660.000đ 50 Mua ngay
78 viettel 0961.57.1970 2.660.000đ 45 Mua ngay
79 viettel 0989.6.2.1970 2.700.000đ 51 Mua ngay
80 viettel 0968.1.8.1970 2.000.000đ 49 Mua ngay
81 viettel 0983.5.6.1970 2.400.000đ 48 Mua ngay
82 vinaphone 0913.6.2.1970 3.350.000đ 38 Mua ngay
83 vinaphone 091.455.1970 2.100.000đ 41 Mua ngay
84 viettel 096.241.1970 2.690.000đ 39 Mua ngay
85 viettel 097.208.1970 2.690.000đ 43 Mua ngay
86 viettel 097.209.1970 2.900.000đ 44 Mua ngay
87 viettel 096.309.1970 3.000.000đ 44 Mua ngay
88 viettel 096.181.1970 2.900.000đ 42 Mua ngay
89 viettel 03.2666.1970 3.200.000đ 40 Mua ngay
90 viettel 096.131.1970 2.900.000đ 37 Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1970 : f59da436ec999c34cc1165bdef7bc7b1