Hôm nay: 27/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 070.333.1970 2.500.000đ 33 Mua ngay
2 mobifone 0902.41.1970 700.000đ 33 Mua ngay
3 mobifone 0906.37.1970 700.000đ 42 Mua ngay
4 mobifone 0908.34.1970 700.000đ 41 Mua ngay
5 mobifone 093.846.1970 630.000đ 47 Mua ngay
6 mobifone 0772.71.1970 560.000đ 41 Mua ngay
7 mobifone 0933.67.1970 700.000đ 45 Mua ngay
8 mobifone 0798.11.1970 700.000đ 43 Mua ngay
9 mobifone 090.783.1970 560.000đ 44 Mua ngay
10 mobifone 090.634.1970 560.000đ 39 Mua ngay
11 mobifone 0937.20.1970 700.000đ 38 Mua ngay
12 mobifone 093.881.1970 630.000đ 46 Mua ngay
13 mobifone 077.999.1970 980.000đ 58 Mua ngay
14 mobifone 0937.41.1970 700.000đ 41 Mua ngay
15 vinaphone 0945.47.1970 560.000đ 46 Mua ngay
16 mobifone 0937.45.1970 700.000đ 45 Mua ngay
17 mobifone 090.281.1970 630.000đ 37 Mua ngay
18 mobifone 0934.98.1970 560.000đ 50 Mua ngay
19 mobifone 0785.63.1970 700.000đ 46 Mua ngay
20 mobifone 093.847.1970 700.000đ 48 Mua ngay
21 mobifone 0933.20.1970 560.000đ 34 Mua ngay
22 mobifone 093.864.1970 560.000đ 47 Mua ngay
23 mobifone 078.555.1970 980.000đ 47 Mua ngay
24 mobifone 0938.76.1970 700.000đ 50 Mua ngay
25 mobifone 077777.1970 19.000.000đ 52 Mua ngay
26 mobifone 0937.65.1970 700.000đ 47 Mua ngay
27 mobifone 0902.60.1970 700.000đ 34 Mua ngay
28 mobifone 0938.43.1970 700.000đ 44 Mua ngay
29 viettel 0962.79.1970 700.000đ 50 Mua ngay
30 vinaphone 08.18.01.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
31 vietnamobile 0925.27.1970 840.000đ 42 Mua ngay
32 mobifone 0707.86.1970 2.600.000đ 45 Mua ngay
33 mobifone 07.9993.1970 2.050.000đ 54 Mua ngay
34 mobifone 0908.43.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
35 mobifone 0933.25.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
36 vinaphone 0949.43.1970 2.280.000đ 46 Mua ngay
37 mobifone 0938.27.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
38 viettel 0333.35.1970 3.000.000đ 34 Mua ngay
39 viettel 0333.06.1970 3.000.000đ 32 Mua ngay
40 mobifone 0777.68.1970 3.000.000đ 52 Mua ngay
41 mobifone 0933.65.1970 2.050.000đ 43 Mua ngay
42 viettel 0977.45.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
43 mobifone 0777.94.1970 3.000.000đ 51 Mua ngay
44 mobifone 0707.85.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
45 mobifone 0789.95.1970 3.000.000đ 55 Mua ngay
46 mobifone 0933.35.1970 2.280.000đ 40 Mua ngay
47 mobifone 0707.83.1970 2.600.000đ 42 Mua ngay
48 viettel 0333.28.1970 3.000.000đ 36 Mua ngay
49 mobifone 07.03.08.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
50 viettel 0333.43.1970 3.000.000đ 33 Mua ngay
51 mobifone 0769.66.1970 2.130.000đ 51 Mua ngay
52 mobifone 0932.62.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
53 mobifone 0777.97.1970 3.000.000đ 54 Mua ngay
54 vinaphone 0949.49.1970 2.800.000đ 52 Mua ngay
55 mobifone 0908.76.1970 2.600.000đ 47 Mua ngay
56 mobifone 093.26.7.1970 3.000.000đ 44 Mua ngay
57 mobifone 0708.76.1970 2.130.000đ 45 Mua ngay
58 mobifone 0708.89.1970 2.130.000đ 49 Mua ngay
59 mobifone 0707.82.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
60 mobifone 0707.32.1970 2.600.000đ 36 Mua ngay
61 mobifone 0938.52.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
62 mobifone 0707.87.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
63 mobifone 0908.96.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
64 mobifone 07.03.04.1970 4.000.000đ 31 Mua ngay
65 vinaphone 0916.47.1970 1.000.000đ 44 Mua ngay
66 vinaphone 0915.9.6.1970 2.580.000đ 47 Mua ngay
67 vinaphone 083.999.1970 4.750.000đ 55 Mua ngay
68 vinaphone 094.31.9.1970 980.000đ 43 Mua ngay
69 vinaphone 09.44.22.1970 980.000đ 38 Mua ngay
70 vinaphone 083.555.1970 2.090.000đ 43 Mua ngay
71 vinaphone 0916.37.1970 980.000đ 43 Mua ngay
72 vinaphone 0949.31.1970 910.000đ 43 Mua ngay
73 vinaphone 082.666.1970 3.020.000đ 45 Mua ngay
74 vinaphone 085.666.1970 2.010.000đ 48 Mua ngay
75 vinaphone 083.888.1970 4.350.000đ 52 Mua ngay
76 vinaphone 082.999.1970 3.990.000đ 54 Mua ngay
77 vinaphone 08.1979.1970 3.190.000đ 51 Mua ngay
78 vinaphone 094.27.4.1970 980.000đ 43 Mua ngay
79 vinaphone 083.567.1970 4.380.000đ 46 Mua ngay
80 vinaphone 0943.81.1970 910.000đ 42 Mua ngay
81 vinaphone 0828.98.1970 4.390.000đ 52 Mua ngay
82 vinaphone 082.888.1970 3.030.000đ 51 Mua ngay
83 vinaphone 094.26.9.1970 980.000đ 47 Mua ngay
84 vinaphone 0825.93.1970 980.000đ 44 Mua ngay
85 vinaphone 0819.12.1970 2.840.000đ 38 Mua ngay
86 vinaphone 08.15.09.1970 3.800.000đ 40 Mua ngay
87 vinaphone 0818.98.1970 2.020.000đ 51 Mua ngay
88 vinaphone 0916.18.1970 2.300.000đ 42 Mua ngay
89 vinaphone 0812.12.1970 3.730.000đ 31 Mua ngay
90 vinaphone 08.23.06.1970 2.880.000đ 36 Mua ngay