Hôm nay: 08/02/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 070.333.1970 2.500.000đ 33 Mua ngay
2 mobifone 0707.85.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
3 mobifone 0708.89.1970 2.130.000đ 49 Mua ngay
4 vinaphone 08.18.01.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
5 mobifone 0932.62.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
6 mobifone 0707.87.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
7 mobifone 0707.83.1970 2.600.000đ 42 Mua ngay
8 mobifone 07.03.08.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
9 mobifone 0707.32.1970 2.600.000đ 36 Mua ngay
10 mobifone 0933.25.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
11 mobifone 0708.76.1970 2.130.000đ 45 Mua ngay
12 mobifone 0707.82.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
13 mobifone 0769.66.1970 2.130.000đ 51 Mua ngay
14 vinaphone 0949.49.1970 2.800.000đ 52 Mua ngay
15 mobifone 0933.35.1970 2.280.000đ 40 Mua ngay
16 mobifone 0908.43.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
17 viettel 0333.28.1970 3.000.000đ 36 Mua ngay
18 mobifone 0777.68.1970 3.000.000đ 52 Mua ngay
19 mobifone 0938.52.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
20 viettel 0333.43.1970 3.000.000đ 33 Mua ngay
21 mobifone 0707.86.1970 2.600.000đ 45 Mua ngay
22 viettel 0333.35.1970 3.000.000đ 34 Mua ngay
23 mobifone 07.9993.1970 2.050.000đ 54 Mua ngay
24 mobifone 0777.94.1970 3.000.000đ 51 Mua ngay
25 vinaphone 0949.43.1970 2.280.000đ 46 Mua ngay
26 mobifone 093.26.7.1970 3.000.000đ 44 Mua ngay
27 mobifone 0933.65.1970 2.050.000đ 43 Mua ngay
28 mobifone 0908.76.1970 2.600.000đ 47 Mua ngay
29 mobifone 0777.97.1970 3.000.000đ 54 Mua ngay
30 mobifone 07.03.04.1970 4.000.000đ 31 Mua ngay
31 mobifone 0789.95.1970 3.000.000đ 55 Mua ngay
32 viettel 0977.45.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
33 vietnamobile 0925.27.1970 840.000đ 42 Mua ngay
34 viettel 0333.06.1970 3.000.000đ 32 Mua ngay
35 mobifone 0908.96.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
36 mobifone 0938.27.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
37 mobifone 0931.22.1970 2.240.000đ 34 Mua ngay
38 mobifone 0933.19.1970 2.710.000đ 42 Mua ngay
39 mobifone 0937.19.1970 2.550.000đ 46 Mua ngay
40 viettel 0966.38.1970 2.450.000đ 49 Mua ngay
41 viettel 0985.72.1970 2.000.000đ 48 Mua ngay
42 viettel 0373.01.1970 910.000đ 31 Mua ngay
43 vinaphone 083.888.1970 4.380.000đ 52 Mua ngay
44 vinaphone 094.27.4.1970 980.000đ 43 Mua ngay
45 vinaphone 082.888.1970 2.940.000đ 51 Mua ngay
46 vinaphone 083.555.1970 2.070.000đ 43 Mua ngay
47 vinaphone 094.31.9.1970 980.000đ 43 Mua ngay
48 vinaphone 082.999.1970 3.990.000đ 54 Mua ngay
49 vinaphone 083.567.1970 4.490.000đ 46 Mua ngay
50 vinaphone 082.666.1970 3.090.000đ 45 Mua ngay
51 vinaphone 0828.98.1970 4.380.000đ 52 Mua ngay
52 vinaphone 083.999.1970 4.380.000đ 55 Mua ngay
53 vinaphone 0916.47.1970 980.000đ 44 Mua ngay
54 vinaphone 0916.37.1970 980.000đ 43 Mua ngay
55 vinaphone 08.1979.1970 3.110.000đ 51 Mua ngay
56 vinaphone 09.44.22.1970 980.000đ 38 Mua ngay
57 vinaphone 0949.31.1970 910.000đ 43 Mua ngay
58 vinaphone 085.666.1970 2.010.000đ 48 Mua ngay
59 vinaphone 0943.81.1970 910.000đ 42 Mua ngay
60 vinaphone 094.26.9.1970 980.000đ 47 Mua ngay
61 vinaphone 0915.9.6.1970 2.580.000đ 47 Mua ngay
62 vinaphone 0825.93.1970 980.000đ 44 Mua ngay
63 vinaphone 08.23.06.1970 2.890.000đ 36 Mua ngay
64 vinaphone 0812.12.1970 3.820.000đ 31 Mua ngay
65 vinaphone 08.15.09.1970 3.710.000đ 40 Mua ngay
66 vinaphone 0819.12.1970 2.870.000đ 38 Mua ngay
67 vinaphone 0916.18.1970 2.270.000đ 42 Mua ngay
68 vietnamobile 0926.60.1970 2.750.000đ 40 Mua ngay
69 mobifone 0899.62.1970 2.520.000đ 51 Mua ngay
70 viettel 0963.70.1970 2.350.000đ 42 Mua ngay
71 viettel 03.9889.1970 2.390.000đ 54 Mua ngay
72 vietnamobile 05.28.03.1970 2.990.000đ 35 Mua ngay
73 vinaphone 0812.30.1970 840.000đ 31 Mua ngay
74 viettel 0359.39.1970 4.100.000đ 46 Mua ngay
75 vinaphone 0946.88.1970 4.300.000đ 52 Mua ngay
76 vinaphone 0912.98.1970 2.390.000đ 46 Mua ngay
77 vinaphone 0949.65.1970 903.000đ 50 Mua ngay
78 viettel 0965.39.1970 2.890.000đ 49 Mua ngay
79 viettel 0395.77.1970 910.000đ 48 Mua ngay
80 viettel 0329.51.1970 700.000đ 37 Mua ngay
81 viettel 096.11.7.1970 3.490.000đ 41 Mua ngay
82 viettel 033.558.1970 860.000đ 41 Mua ngay
83 viettel 034.888.1970 910.000đ 48 Mua ngay
84 viettel 096.993.1970 2.000.000đ 53 Mua ngay
85 vinaphone 0947.34.1970 890.000đ 44 Mua ngay
86 viettel 0366.91.1970 700.000đ 42 Mua ngay
87 viettel 0379.75.1970 980.000đ 48 Mua ngay
88 viettel 034.369.1970 700.000đ 42 Mua ngay
89 viettel 0399.26.1970 910.000đ 46 Mua ngay
90 mobifone 0936.58.1970 860.000đ 48 Mua ngay