Hôm nay: 01/04/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0975.65.1970 3.000.000đ 49 Mua ngay
2 viettel 097.25.5.1970 3.000.000đ 45 Mua ngay
3 viettel 0988.76.1970 3.000.000đ 55 Mua ngay
4 vietnamobile 09.23.09.1970 3.000.000đ 40 Mua ngay
5 viettel 096.338.1970 3.000.000đ 46 Mua ngay
6 viettel 0979.16.1970 3.000.000đ 49 Mua ngay
7 viettel 0989.60.1970 3.000.000đ 49 Mua ngay
8 viettel 0978.15.1970 3.000.000đ 47 Mua ngay
9 vinaphone 082.789.1970 3.000.000đ 51 Mua ngay
10 viettel 0965.79.1970 3.000.000đ 53 Mua ngay
11 viettel 0961.22.1970 3.000.000đ 37 Mua ngay
12 viettel 097.136.1970 3.000.000đ 43 Mua ngay
13 viettel 097.186.1970 3.000.000đ 48 Mua ngay
14 viettel 0983.02.1970 3.000.000đ 39 Mua ngay
15 mobifone 093.197.1970 3.000.000đ 46 Mua ngay
16 vietnamobile 0928.6.1.1970 3.000.000đ 43 Mua ngay
17 viettel 0984.68.1970 3.000.000đ 52 Mua ngay
18 viettel 0975.66.1970 3.000.000đ 50 Mua ngay
19 viettel 0988.14.1970 3.000.000đ 47 Mua ngay
20 viettel 0969.63.1970 3.000.000đ 50 Mua ngay
21 viettel 0961.57.1970 3.000.000đ 45 Mua ngay
22 vietnamobile 092.11.4.1970 3.000.000đ 34 Mua ngay
23 vietnamobile 09.24.06.1970 3.000.000đ 38 Mua ngay
24 vietnamobile 092.23.9.1970 3.000.000đ 42 Mua ngay
25 viettel 096.131.1970 3.000.000đ 37 Mua ngay
26 mobifone 0939.22.1970 3.000.000đ 42 Mua ngay
27 mobifone 0908.06.1970 3.000.000đ 40 Mua ngay
28 viettel 0329.05.1970 3.000.000đ 36 Mua ngay
29 mobifone 0935.60.1970 3.000.000đ 40 Mua ngay
30 vinaphone 094.27.7.1970 3.000.000đ 46 Mua ngay
31 viettel 033345.1970 3.000.000đ 35 Mua ngay
32 mobifone 093.26.7.1970 3.000.000đ 44 Mua ngay
33 viettel 0333.06.1970 3.000.000đ 32 Mua ngay
34 viettel 0333.28.1970 3.000.000đ 36 Mua ngay
35 viettel 0333.35.1970 3.000.000đ 34 Mua ngay
36 viettel 0333.43.1970 3.000.000đ 33 Mua ngay
37 mobifone 0777.97.1970 3.000.000đ 54 Mua ngay
38 mobifone 0777.68.1970 3.000.000đ 52 Mua ngay
39 mobifone 0789.95.1970 3.000.000đ 55 Mua ngay
40 mobifone 0777.94.1970 3.000.000đ 51 Mua ngay
41 viettel 0388.12.1970 3.000.000đ 39 Mua ngay
42 viettel 097.12.6.1970 3.000.000đ 42 Mua ngay
43 mobifone 0938.4.9.1970 3.000.000đ 50 Mua ngay
44 mobifone 0907.2.3.1970 3.000.000đ 38 Mua ngay
45 vinaphone 082.666.1970 3.020.000đ 45 Mua ngay
46 vinaphone 082.888.1970 3.030.000đ 51 Mua ngay
47 vinaphone 094.15.1.1970 3.030.000đ 37 Mua ngay
48 viettel 0967.68.1970 3.110.000đ 53 Mua ngay
49 viettel 098.141.1970 3.110.000đ 40 Mua ngay
50 vietnamobile 0928.40.1970 3.120.000đ 40 Mua ngay
51 viettel 096.8.01.1970 3.120.000đ 41 Mua ngay
52 viettel 097.858.1970 3.120.000đ 54 Mua ngay
53 viettel 0966.1.4.1970 3.140.000đ 43 Mua ngay
54 viettel 09.76.77.1970 3.150.000đ 53 Mua ngay
55 viettel 0987.43.1970 3.150.000đ 48 Mua ngay
56 vietnamobile 0924.11.1970 3.170.000đ 34 Mua ngay
57 viettel 0328.02.1970 3.190.000đ 32 Mua ngay
58 viettel 0987.28.1970 3.190.000đ 51 Mua ngay
59 vinaphone 08.1979.1970 3.190.000đ 51 Mua ngay
60 viettel 098.16.7.1970 3.190.000đ 48 Mua ngay
61 viettel 03.2666.1970 3.210.000đ 40 Mua ngay
62 viettel 0969.35.1970 3.210.000đ 49 Mua ngay
63 viettel 098.259.1970 3.290.000đ 50 Mua ngay
64 viettel 0982.51.1970 3.290.000đ 42 Mua ngay
65 viettel 035.4.10.1970 3.290.000đ 30 Mua ngay
66 viettel 0986.3.5.1970 3.290.000đ 48 Mua ngay
67 mobifone 0904.34.1970 3.290.000đ 37 Mua ngay
68 mobifone 0904.75.1970 3.290.000đ 42 Mua ngay
69 mobifone 0768.57.1970 3.290.000đ 50 Mua ngay
70 vinaphone 0829.98.1970 3.290.000đ 53 Mua ngay
71 vinaphone 0919.16.1970 3.300.000đ 43 Mua ngay
72 viettel 0979.78.1970 3.300.000đ 57 Mua ngay
73 viettel 098.172.1970 3.300.000đ 44 Mua ngay
74 vietnamobile 0922.8.8.1970 3.330.000đ 46 Mua ngay
75 viettel 0868.84.1970 3.340.000đ 51 Mua ngay
76 vietnamobile 0924.01.1970 3.350.000đ 33 Mua ngay
77 vinaphone 0833.04.1970 3.390.000đ 35 Mua ngay
78 vinaphone 0813.01.1970 3.390.000đ 30 Mua ngay
79 viettel 0964.90.1970 3.410.000đ 45 Mua ngay
80 viettel 0962.18.1970 3.410.000đ 43 Mua ngay
81 viettel 0965.62.1970 3.410.000đ 45 Mua ngay
82 viettel 0966.59.1970 3.430.000đ 52 Mua ngay
83 vinaphone 0913.6.2.1970 3.450.000đ 38 Mua ngay
84 viettel 0987.94.1970 3.490.000đ 54 Mua ngay
85 viettel 0962.59.1970 3.490.000đ 48 Mua ngay
86 viettel 0964.36.1970 3.490.000đ 45 Mua ngay
87 viettel 0967.33.1970 3.490.000đ 45 Mua ngay
88 viettel 0965.96.1970 3.490.000đ 52 Mua ngay
89 vietnamobile 0927.01.1970 3.490.000đ 36 Mua ngay
90 viettel 0967.39.1970 3.490.000đ 51 Mua ngay