Hôm nay: 29/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0965.14.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay
2 viettel 0969.73.1970 2.500.000đ 51 Mua ngay
3 viettel 097.221.1970 2.500.000đ 38 Mua ngay
4 viettel 096.883.1970 2.500.000đ 51 Mua ngay
5 viettel 0961.94.1970 2.510.000đ 46 Mua ngay
6 viettel 0966.85.1970 2.540.000đ 51 Mua ngay
7 viettel 0963.14.1970 2.540.000đ 40 Mua ngay
8 mobifone 0937.19.1970 2.550.000đ 46 Mua ngay
9 viettel 0332.92.1970 2.570.000đ 36 Mua ngay
10 vinaphone 0915.9.6.1970 2.580.000đ 47 Mua ngay
11 viettel 0969.91.1970 2.580.000đ 51 Mua ngay
12 viettel 0965.18.1970 2.580.000đ 46 Mua ngay
13 viettel 09.86.84.1970 2.580.000đ 52 Mua ngay
14 viettel 0963.56.1970 2.590.000đ 46 Mua ngay
15 vinaphone 0942.56.1970 2.590.000đ 43 Mua ngay
16 viettel 096.158.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
17 viettel 0986.31.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
18 mobifone 0707.82.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
19 mobifone 0707.83.1970 2.600.000đ 42 Mua ngay
20 mobifone 0707.87.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
21 mobifone 0707.86.1970 2.600.000đ 45 Mua ngay
22 mobifone 0908.43.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
23 mobifone 0908.76.1970 2.600.000đ 47 Mua ngay
24 mobifone 0908.96.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
25 viettel 0977.45.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
26 mobifone 0707.85.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
27 mobifone 0707.32.1970 2.600.000đ 36 Mua ngay
28 vinaphone 082.229.1970 2.600.000đ 40 Mua ngay
29 vinaphone 082.292.1970 2.600.000đ 40 Mua ngay
30 vinaphone 082.296.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
31 vinaphone 083.217.1970 2.600.000đ 38 Mua ngay
32 viettel 0363.15.1970 2.600.000đ 35 Mua ngay
33 viettel 0366.79.1970 2.600.000đ 48 Mua ngay
34 viettel 039291.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
35 mobifone 093.186.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
36 viettel 0976.43.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
37 viettel 0969.76.1970 2.630.000đ 54 Mua ngay
38 mobifone 0939.21.1970 2.640.000đ 41 Mua ngay
39 viettel 0971.77.1970 2.650.000đ 48 Mua ngay
40 mobifone 0939.63.1970 2.660.000đ 47 Mua ngay
41 viettel 0971.99.1970 2.660.000đ 52 Mua ngay
42 viettel 0965.19.1970 2.670.000đ 47 Mua ngay
43 mobifone 0939.57.1970 2.680.000đ 50 Mua ngay
44 viettel 0969.50.1970 2.680.000đ 46 Mua ngay
45 vietnamobile 0926.75.1970 2.690.000đ 46 Mua ngay
46 mobifone 0933.19.1970 2.690.000đ 42 Mua ngay
47 viettel 0979.16.1970 2.690.000đ 49 Mua ngay
48 viettel 0978.15.1970 2.690.000đ 47 Mua ngay
49 viettel 096.235.1970 2.690.000đ 42 Mua ngay
50 viettel 0965.23.1970 2.690.000đ 42 Mua ngay
51 viettel 0981.31.1970 2.690.000đ 39 Mua ngay
52 viettel 0986.59.1970 2.690.000đ 54 Mua ngay
53 vinaphone 08.18.07.1970 2.690.000đ 41 Mua ngay
54 viettel 0966.83.1970 2.700.000đ 49 Mua ngay
55 viettel 0988.54.1970 2.700.000đ 51 Mua ngay
56 vietnamobile 0925.40.1970 2.710.000đ 37 Mua ngay
57 vietnamobile 0926.47.1970 2.710.000đ 45 Mua ngay
58 vietnamobile 0926.31.1970 2.710.000đ 38 Mua ngay
59 vietnamobile 0925.64.1970 2.720.000đ 43 Mua ngay
60 vietnamobile 0926.45.1970 2.720.000đ 43 Mua ngay
61 viettel 0967.22.1970 2.720.000đ 43 Mua ngay
62 vietnamobile 0926.60.1970 2.730.000đ 40 Mua ngay
63 viettel 0988.52.1970 2.730.000đ 49 Mua ngay
64 mobifone 0704.12.1970 2.750.000đ 31 Mua ngay
65 vietnamobile 0925.63.1970 2.750.000đ 42 Mua ngay
66 vietnamobile 0926.32.1970 2.750.000đ 39 Mua ngay
67 vietnamobile 0925.81.1970 2.750.000đ 42 Mua ngay
68 vietnamobile 0925.57.1970 2.750.000đ 45 Mua ngay
69 viettel 0965.77.1970 2.760.000đ 51 Mua ngay
70 viettel 0388.26.1970 2.790.000đ 44 Mua ngay
71 viettel 0989.6.2.1970 2.790.000đ 51 Mua ngay
72 mobifone 0908.2.1.1970 2.800.000đ 37 Mua ngay
73 viettel 0989.30.1970 2.800.000đ 46 Mua ngay
74 vinaphone 0949.49.1970 2.800.000đ 52 Mua ngay
75 viettel 0973.72.1970 2.800.000đ 45 Mua ngay
76 viettel 0981.08.1970 2.800.000đ 43 Mua ngay
77 viettel 096.136.1970 2.800.000đ 42 Mua ngay
78 viettel 0962.69.1970 2.800.000đ 49 Mua ngay
79 viettel 0389.58.1970 2.800.000đ 50 Mua ngay
80 viettel 0975.66.1970 2.820.000đ 50 Mua ngay
81 viettel 0977.98.1970 2.820.000đ 57 Mua ngay
82 viettel 0976.15.1970 2.820.000đ 45 Mua ngay
83 viettel 0985.98.1970 2.830.000đ 56 Mua ngay
84 viettel 036.888.1970 2.850.000đ 50 Mua ngay
85 vietnamobile 0926.39.1970 2.850.000đ 46 Mua ngay
86 vinaphone 0853.43.1970 2.870.000đ 40 Mua ngay
87 viettel 0866.7.3.1970 2.870.000đ 47 Mua ngay
88 vietnamobile 09.23.09.1970 2.870.000đ 40 Mua ngay
89 viettel 096.339.1970 2.880.000đ 47 Mua ngay
90 viettel 0979.81.1970 2.890.000đ 51 Mua ngay