Hôm nay: 22/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0981.42.1970 2.390.000đ 41 Mua ngay
2 viettel 0968.96.1970 2.390.000đ 55 Mua ngay
3 vietnamobile 05.28.04.1970 2.400.000đ 36 Mua ngay
4 viettel 0984.97.1970 2.400.000đ 54 Mua ngay
5 viettel 0964.51.1970 2.400.000đ 42 Mua ngay
6 viettel 0333.93.1970 2.410.000đ 38 Mua ngay
7 vinaphone 0856.19.1970 2.420.000đ 46 Mua ngay
8 viettel 0976.64.1970 2.450.000đ 49 Mua ngay
9 viettel 0977.42.1970 2.450.000đ 46 Mua ngay
10 viettel 0359.33.1970 2.450.000đ 40 Mua ngay
11 viettel 0964.39.1970 2.450.000đ 48 Mua ngay
12 vinaphone 0828.33.1970 2.460.000đ 41 Mua ngay
13 viettel 0966.38.1970 2.470.000đ 49 Mua ngay
14 viettel 0982.81.1970 2.470.000đ 45 Mua ngay
15 viettel 0982.31.1970 2.470.000đ 40 Mua ngay
16 viettel 0964.40.1970 2.470.000đ 40 Mua ngay
17 viettel 0983.5.6.1970 2.480.000đ 48 Mua ngay
18 viettel 0966.71.1970 2.490.000đ 46 Mua ngay
19 viettel 0984.65.1970 2.490.000đ 49 Mua ngay
20 mobifone 0936.87.1970 2.490.000đ 50 Mua ngay
21 mobifone 0934.12.1970 2.490.000đ 36 Mua ngay
22 viettel 0396.73.1970 2.490.000đ 45 Mua ngay
23 viettel 0984.87.1970 2.490.000đ 53 Mua ngay
24 vinaphone 0827.66.1970 2.490.000đ 46 Mua ngay
25 viettel 086.28.1.1970 2.490.000đ 42 Mua ngay
26 viettel 098.443.1970 2.490.000đ 45 Mua ngay
27 viettel 0333.63.1970 2.500.000đ 35 Mua ngay
28 viettel 0965.39.1970 2.500.000đ 49 Mua ngay
29 viettel 0968.33.1970 2.500.000đ 46 Mua ngay
30 viettel 0974.57.1970 2.500.000đ 49 Mua ngay
31 viettel 0869.64.1970 2.500.000đ 50 Mua ngay
32 viettel 0968.34.1970 2.500.000đ 47 Mua ngay
33 mobifone 0936.59.1970 2.500.000đ 49 Mua ngay
34 mobifone 0936.98.1970 2.500.000đ 52 Mua ngay
35 mobifone 070.333.1970 2.500.000đ 33 Mua ngay
36 viettel 096.21.4.1970 2.500.000đ 39 Mua ngay
37 viettel 096.267.1970 2.500.000đ 47 Mua ngay
38 viettel 0985.77.1970 2.500.000đ 53 Mua ngay
39 viettel 096.145.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay
40 vinaphone 0815.39.1970 2.500.000đ 43 Mua ngay
41 viettel 097.115.1970 2.500.000đ 40 Mua ngay
42 viettel 096.216.1970 2.500.000đ 41 Mua ngay
43 viettel 0869.11.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay
44 mobifone 0908.32.1970 2.500.000đ 39 Mua ngay
45 viettel 0964.26.1970 2.500.000đ 44 Mua ngay
46 viettel 0965.14.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay
47 viettel 0969.73.1970 2.500.000đ 51 Mua ngay
48 viettel 097.221.1970 2.500.000đ 38 Mua ngay
49 viettel 096.883.1970 2.500.000đ 51 Mua ngay
50 viettel 0961.94.1970 2.510.000đ 46 Mua ngay
51 viettel 0963.14.1970 2.540.000đ 40 Mua ngay
52 mobifone 0937.19.1970 2.550.000đ 46 Mua ngay
53 viettel 0332.92.1970 2.570.000đ 36 Mua ngay
54 viettel 0969.91.1970 2.580.000đ 51 Mua ngay
55 viettel 0965.18.1970 2.580.000đ 46 Mua ngay
56 viettel 09.86.84.1970 2.580.000đ 52 Mua ngay
57 vinaphone 0915.9.6.1970 2.590.000đ 47 Mua ngay
58 viettel 0966.85.1970 2.590.000đ 51 Mua ngay
59 viettel 0963.56.1970 2.590.000đ 46 Mua ngay
60 vinaphone 0942.56.1970 2.590.000đ 43 Mua ngay
61 viettel 0329.05.1970 2.600.000đ 36 Mua ngay
62 viettel 096.158.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
63 viettel 0986.31.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
64 mobifone 0707.82.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
65 mobifone 0707.83.1970 2.600.000đ 42 Mua ngay
66 mobifone 0707.87.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
67 mobifone 0707.86.1970 2.600.000đ 45 Mua ngay
68 mobifone 0908.43.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
69 mobifone 0908.76.1970 2.600.000đ 47 Mua ngay
70 mobifone 0908.96.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
71 viettel 0977.45.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
72 mobifone 0707.85.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
73 mobifone 0707.32.1970 2.600.000đ 36 Mua ngay
74 vinaphone 082.229.1970 2.600.000đ 40 Mua ngay
75 vinaphone 082.292.1970 2.600.000đ 40 Mua ngay
76 vinaphone 082.296.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
77 vinaphone 083.217.1970 2.600.000đ 38 Mua ngay
78 viettel 0363.15.1970 2.600.000đ 35 Mua ngay
79 viettel 0366.79.1970 2.600.000đ 48 Mua ngay
80 viettel 039291.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
81 mobifone 093.186.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
82 viettel 0976.43.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
83 mobifone 0939.21.1970 2.640.000đ 41 Mua ngay
84 viettel 0971.77.1970 2.650.000đ 48 Mua ngay
85 viettel 0971.99.1970 2.660.000đ 52 Mua ngay
86 viettel 0969.76.1970 2.660.000đ 54 Mua ngay
87 mobifone 0939.57.1970 2.680.000đ 50 Mua ngay
88 viettel 0969.50.1970 2.680.000đ 46 Mua ngay
89 viettel 0965.19.1970 2.680.000đ 47 Mua ngay
90 viettel 0979.16.1970 2.690.000đ 49 Mua ngay