Hôm nay: 26/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 096.191.1970 4.570.000đ 43 Mua ngay
2 vietnamobile 05.23.08.1970 4.380.000đ 35 Mua ngay
3 mobifone 0904.29.1970 2.200.000đ 41 Mua ngay
4 viettel 0338.59.1970 2.190.000đ 45 Mua ngay
5 vietnamobile 0922.11.1970 3.620.000đ 32 Mua ngay
6 viettel 096.359.1970 2.200.000đ 49 Mua ngay
7 viettel 036.540.1970 3.500.000đ 35 Mua ngay
8 vinaphone 0822.27.1970 2.890.000đ 38 Mua ngay
9 viettel 0965.27.1970 2.330.000đ 46 Mua ngay
10 vinaphone 0853.43.1970 2.870.000đ 40 Mua ngay
11 mobifone 093.3121970 2.050.000đ 35 Mua ngay
12 viettel 098.123.1970 3.710.000đ 40 Mua ngay
13 viettel 0961.57.1970 2.890.000đ 45 Mua ngay
14 mobifone 0904.34.1970 3.290.000đ 37 Mua ngay
15 mobifone 0782.02.1970 2.200.000đ 36 Mua ngay
16 viettel 0987.13.1970 4.300.000đ 45 Mua ngay
17 viettel 0963.15.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
18 viettel 0965.19.1970 2.670.000đ 47 Mua ngay
19 mobifone 0788.37.1970 2.200.000đ 50 Mua ngay
20 mobifone 0705.72.1970 2.200.000đ 38 Mua ngay
21 viettel 0972.41.1970 2.990.000đ 40 Mua ngay
22 vinaphone 0844.13.1970 3.500.000đ 37 Mua ngay
23 viettel 0963.14.1970 2.540.000đ 40 Mua ngay
24 viettel 0971.77.1970 2.650.000đ 48 Mua ngay
25 viettel 0328.02.1970 3.190.000đ 32 Mua ngay
26 viettel 0974.49.1970 2.000.000đ 50 Mua ngay
27 viettel 098.16.7.1970 3.190.000đ 48 Mua ngay
28 vinaphone 0911.04.1970 4.600.000đ 32 Mua ngay
29 vietnamobile 0925.84.1970 2.250.000đ 45 Mua ngay
30 mobifone 0933.38.1970 2.900.000đ 43 Mua ngay
31 viettel 0964.98.1970 4.300.000đ 53 Mua ngay
32 viettel 096.181.1970 2.990.000đ 42 Mua ngay
33 mobifone 0904.35.1970 2.200.000đ 38 Mua ngay
34 vietnamobile 092.11.4.1970 3.000.000đ 34 Mua ngay
35 viettel 0975.99.1970 4.350.000đ 56 Mua ngay
36 vinaphone 0857.50.1970 2.190.000đ 42 Mua ngay
37 viettel 0965.4.9.1970 2.000.000đ 50 Mua ngay
38 viettel 033345.1970 3.000.000đ 35 Mua ngay
39 viettel 0329.05.1970 3.000.000đ 36 Mua ngay
40 viettel 096.248.1970 2.200.000đ 46 Mua ngay
41 viettel 0399.32.1970 2.350.000đ 43 Mua ngay
42 viettel 0868.79.1970 2.320.000đ 55 Mua ngay
43 viettel 033.666.1970 2.290.000đ 41 Mua ngay
44 viettel 0989.30.1970 2.800.000đ 46 Mua ngay
45 viettel 097.10.2.1970 2.000.000đ 36 Mua ngay
46 viettel 0966.71.1970 2.480.000đ 46 Mua ngay
47 viettel 03333.7.1970 3.690.000đ 36 Mua ngay
48 viettel 0963.78.1970 2.000.000đ 50 Mua ngay
49 vinaphone 0889.99.1970 2.890.000đ 60 Mua ngay
50 viettel 0966.04.1970 2.270.000đ 42 Mua ngay
51 mobifone 0939.57.1970 2.680.000đ 50 Mua ngay
52 vietnamobile 0925.79.1970 2.980.000đ 49 Mua ngay
53 viettel 0976.20.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
54 viettel 097.531.1970 2.270.000đ 42 Mua ngay
55 mobifone 093.812.1970 4.300.000đ 40 Mua ngay
56 vinaphone 0946.16.1970 2.390.000đ 43 Mua ngay
57 viettel 0394.76.1970 3.500.000đ 46 Mua ngay
58 viettel 0964.33.1970 2.000.000đ 42 Mua ngay
59 vietnamobile 09.21.04.1970 3.600.000đ 33 Mua ngay
60 viettel 03.26.06.1970 2.900.000đ 34 Mua ngay
61 viettel 0976.10.1970 2.890.000đ 40 Mua ngay
62 viettel 0981.31.1970 2.690.000đ 39 Mua ngay
63 viettel 0352.79.1970 2.340.000đ 43 Mua ngay
64 viettel 096.15.2.1970 2.200.000đ 40 Mua ngay
65 viettel 0869.12.1970 2.310.000đ 43 Mua ngay
66 viettel 0967.43.1970 2.890.000đ 46 Mua ngay
67 mobifone 093.15.3.1970 2.380.000đ 38 Mua ngay
68 mobifone 09.07.04.1970 2.930.000đ 37 Mua ngay
69 viettel 0965.25.1970 3.890.000đ 44 Mua ngay
70 viettel 0969.85.1970 2.270.000đ 54 Mua ngay
71 viettel 0967.22.1970 2.720.000đ 43 Mua ngay
72 viettel 03.2666.1970 3.290.000đ 40 Mua ngay
73 vinaphone 0919.16.1970 3.280.000đ 43 Mua ngay
74 vinaphone 094.305.1970 3.800.000đ 38 Mua ngay
75 vietnamobile 0925.64.1970 2.720.000đ 43 Mua ngay
76 vietnamobile 0926.32.1970 2.750.000đ 39 Mua ngay
77 viettel 0967.33.1970 3.490.000đ 45 Mua ngay
78 viettel 0389.58.1970 2.800.000đ 50 Mua ngay
79 viettel 0962.18.1970 3.410.000đ 43 Mua ngay
80 viettel 086.28.1.1970 2.480.000đ 42 Mua ngay
81 viettel 039.6.11.1970 4.290.000đ 37 Mua ngay
82 viettel 0963.98.1970 2.000.000đ 52 Mua ngay
83 viettel 096.216.1970 2.500.000đ 41 Mua ngay
84 mobifone 0901.50.1970 2.200.000đ 32 Mua ngay
85 viettel 0967.68.1970 3.110.000đ 53 Mua ngay
86 viettel 0976.59.1970 2.190.000đ 53 Mua ngay
87 viettel 0981.10.1970 3.690.000đ 36 Mua ngay
88 viettel 0967.48.1970 2.390.000đ 51 Mua ngay
89 mobifone 0936.98.1970 2.500.000đ 52 Mua ngay
90 viettel 0869.11.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay