Hôm nay: 26/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 096.299.1970 3.500.000đ 52 Mua ngay
2 viettel 0971.96.1970 3.590.000đ 49 Mua ngay
3 mobifone 0936.59.1970 2.500.000đ 49 Mua ngay
4 mobifone 0904.17.1970 4.300.000đ 38 Mua ngay
5 viettel 097.158.1970 2.200.000đ 47 Mua ngay
6 viettel 098.10.1.1970 3.500.000đ 36 Mua ngay
7 viettel 0964.01.1970 2.000.000đ 37 Mua ngay
8 viettel 0971.99.1970 2.660.000đ 52 Mua ngay
9 viettel 036.460.1970 3.500.000đ 36 Mua ngay
10 mobifone 0933.32.1970 2.050.000đ 37 Mua ngay
11 viettel 0967.22.1970 2.720.000đ 43 Mua ngay
12 viettel 0966.85.1970 2.540.000đ 51 Mua ngay
13 vinaphone 082.686.1970 4.290.000đ 47 Mua ngay
14 viettel 0868.18.1970 2.030.000đ 48 Mua ngay
15 mobifone 0906.47.1970 3.500.000đ 43 Mua ngay
16 mobifone 0907.96.1970 4.300.000đ 48 Mua ngay
17 mobifone 090.214.1970 5.000.000đ 33 Mua ngay
18 viettel 0974.26.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
19 mobifone 0939.22.1970 3.000.000đ 42 Mua ngay
20 viettel 097.502.1970 2.370.000đ 40 Mua ngay
21 vietnamobile 0927.03.1970 3.910.000đ 38 Mua ngay
22 viettel 0962.69.1970 2.800.000đ 49 Mua ngay
23 mobifone 0901.51.1970 2.200.000đ 33 Mua ngay
24 viettel 0354.15.1970 3.500.000đ 35 Mua ngay
25 viettel 03.2666.1970 3.290.000đ 40 Mua ngay
26 mobifone 0704.12.1970 2.750.000đ 31 Mua ngay
27 mobifone 0789.27.1970 2.200.000đ 50 Mua ngay
28 viettel 0962.59.1970 3.490.000đ 48 Mua ngay
29 vinaphone 0915.86.1970 5.000.000đ 46 Mua ngay
30 mobifone 0907.73.1970 2.000.000đ 43 Mua ngay
31 viettel 0967.12.1970 2.200.000đ 42 Mua ngay
32 viettel 0961.22.1970 3.000.000đ 37 Mua ngay
33 vietnamobile 05.22.10.1970 4.390.000đ 27 Mua ngay
34 viettel 0983.02.1970 3.000.000đ 39 Mua ngay
35 vietnamobile 0926.32.1970 2.750.000đ 39 Mua ngay
36 vinaphone 0828.33.1970 2.460.000đ 41 Mua ngay
37 viettel 039.6.11.1970 4.290.000đ 37 Mua ngay
38 vietnamobile 0928.03.1970 3.690.000đ 39 Mua ngay
39 vietnamobile 0924.01.1970 3.350.000đ 33 Mua ngay
40 viettel 0965.06.1970 4.500.000đ 43 Mua ngay
41 mobifone 0908.2.1.1970 2.770.000đ 37 Mua ngay
42 viettel 0868.03.1970 2.080.000đ 42 Mua ngay
43 viettel 0963.15.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
44 vinaphone 0947.70.1970 2.200.000đ 44 Mua ngay
45 viettel 0976.15.1970 2.820.000đ 45 Mua ngay
46 vinaphone 0912.98.1970 2.340.000đ 46 Mua ngay
47 viettel 0976.20.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
48 vinaphone 082.229.1970 2.600.000đ 40 Mua ngay
49 mobifone 0768.57.1970 3.290.000đ 50 Mua ngay
50 vietnamobile 0924.11.1970 3.170.000đ 34 Mua ngay
51 viettel 0963.76.1970 3.590.000đ 48 Mua ngay
52 viettel 0869.64.1970 2.500.000đ 50 Mua ngay
53 mobifone 0782.02.1970 2.200.000đ 36 Mua ngay
54 mobifone 0788.45.1970 2.200.000đ 49 Mua ngay
55 viettel 098.184.1970 2.200.000đ 47 Mua ngay
56 viettel 0967.79.1970 2.390.000đ 55 Mua ngay
57 viettel 0969.63.1970 2.890.000đ 50 Mua ngay
58 viettel 098.172.1970 3.300.000đ 44 Mua ngay
59 viettel 097.5.11.1970 3.500.000đ 40 Mua ngay
60 viettel 0363.15.1970 2.600.000đ 35 Mua ngay
61 mobifone 0934.12.1970 2.490.000đ 36 Mua ngay
62 viettel 0962.18.1970 3.410.000đ 43 Mua ngay
63 viettel 0978.05.1970 4.600.000đ 46 Mua ngay
64 viettel 03333.7.1970 3.690.000đ 36 Mua ngay
65 viettel 097.208.1970 2.990.000đ 43 Mua ngay
66 vinaphone 0837.75.1970 2.890.000đ 47 Mua ngay
67 vinaphone 0826.68.1970 4.080.000đ 47 Mua ngay
68 viettel 0977.98.1970 2.820.000đ 57 Mua ngay
69 viettel 0986.14.1970 2.270.000đ 45 Mua ngay
70 mobifone 09.05.01.1970 3.900.000đ 32 Mua ngay
71 viettel 096.8.01.1970 3.120.000đ 41 Mua ngay
72 mobifone 0789.29.1970 2.200.000đ 52 Mua ngay
73 viettel 0868.79.1970 2.320.000đ 55 Mua ngay
74 vinaphone 0837.82.1970 2.890.000đ 45 Mua ngay
75 viettel 0985.72.1970 2.000.000đ 48 Mua ngay
76 mobifone 0788.47.1970 2.200.000đ 51 Mua ngay
77 mobifone 0795.21.1970 2.200.000đ 41 Mua ngay
78 vinaphone 094.507.1970 3.800.000đ 42 Mua ngay
79 mobifone 0788.28.1970 2.200.000đ 50 Mua ngay
80 viettel 097.531.1970 2.270.000đ 42 Mua ngay
81 vietnamobile 0926.39.1970 2.850.000đ 46 Mua ngay
82 viettel 0964.40.1970 2.470.000đ 40 Mua ngay
83 vietnamobile 0925.57.1970 2.750.000đ 45 Mua ngay
84 vinaphone 0911.18.1970 4.430.000đ 37 Mua ngay
85 viettel 0962.51.1970 2.490.000đ 40 Mua ngay
86 viettel 039.447.1970 3.500.000đ 44 Mua ngay
87 viettel 0966.59.1970 3.430.000đ 52 Mua ngay
88 viettel 096284.1970 2.180.000đ 46 Mua ngay
89 vietnamobile 05.23.04.1970 4.390.000đ 31 Mua ngay
90 viettel 096.241.1970 2.920.000đ 39 Mua ngay