Hôm nay: 06/02/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 vinaphone 0844.13.1970 3.420.000đ 37 Mua ngay
2 vietnamobile 0923.04.1970 2.990.000đ 35 Mua ngay
3 vietnamobile 092.23.9.1970 3.000.000đ 42 Mua ngay
4 vinaphone 08.18.07.1970 2.690.000đ 41 Mua ngay
5 viettel 0387.25.1970 3.690.000đ 42 Mua ngay
6 viettel 0971.98.1970 3.690.000đ 51 Mua ngay
7 vinaphone 083.217.1970 2.600.000đ 38 Mua ngay
8 vietnamobile 09.26.08.1970 3.600.000đ 42 Mua ngay
9 vietnamobile 0924.11.1970 3.250.000đ 34 Mua ngay
10 viettel 0965.39.1970 2.890.000đ 49 Mua ngay
11 mobifone 0936.87.1970 2.460.000đ 50 Mua ngay
12 viettel 0963.33.1970 5.000.000đ 41 Mua ngay
13 viettel 09.7772.1970 3.500.000đ 49 Mua ngay
14 vietnamobile 0928.3.6.1970 4.590.000đ 45 Mua ngay
15 vinaphone 0917.86.1970 4.300.000đ 48 Mua ngay
16 viettel 0966.71.1970 2.500.000đ 46 Mua ngay
17 viettel 096.339.1970 2.850.000đ 47 Mua ngay
18 vietnamobile 0922.11.1970 3.550.000đ 32 Mua ngay
19 vinaphone 0837.39.1970 2.820.000đ 47 Mua ngay
20 viettel 0976.59.1970 2.200.000đ 53 Mua ngay
21 mobifone 0935.60.1970 2.860.000đ 40 Mua ngay
22 viettel 034.333.1970 2.800.000đ 33 Mua ngay
23 viettel 098.172.1970 3.300.000đ 44 Mua ngay
24 viettel 0968.94.1970 3.000.000đ 53 Mua ngay
25 viettel 0962.18.1970 3.420.000đ 43 Mua ngay
26 vietnamobile 0929.5.9.1970 2.600.000đ 51 Mua ngay
27 viettel 0989.93.1970 3.350.000đ 55 Mua ngay
28 viettel 0984.65.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
29 vietnamobile 0528.05.1970 4.890.000đ 37 Mua ngay
30 vinaphone 0835.58.1970 3.420.000đ 46 Mua ngay
31 vinaphone 091.19.9.1970 2.200.000đ 46 Mua ngay
32 viettel 0962.81.1970 2.500.000đ 43 Mua ngay
33 viettel 0963.76.1970 3.690.000đ 48 Mua ngay
34 mobifone 0898.13.1970 2.090.000đ 46 Mua ngay
35 vietnamobile 0926.39.1970 2.500.000đ 46 Mua ngay
36 mobifone 0763.10.1970 2.520.000đ 34 Mua ngay
37 viettel 036.888.1970 2.900.000đ 50 Mua ngay
38 vietnamobile 0925.63.1970 2.240.000đ 42 Mua ngay
39 mobifone 0908.791970 2.050.000đ 50 Mua ngay
40 viettel 039.403.1970 3.500.000đ 36 Mua ngay
41 viettel 0977.69.1970 2.050.000đ 55 Mua ngay
42 mobifone 0788.8.1.1970 2.500.000đ 49 Mua ngay
43 viettel 033.666.1970 2.400.000đ 41 Mua ngay
44 viettel 0977.61.1970 4.000.000đ 47 Mua ngay
45 mobifone 0939.57.1970 2.670.000đ 50 Mua ngay
46 viettel 096.8.01.1970 3.500.000đ 41 Mua ngay
47 vietnamobile 0925.57.1970 2.240.000đ 45 Mua ngay
48 viettel 098.19.6.1970 3.500.000đ 50 Mua ngay
49 vietnamobile 0926.22.1970 2.720.000đ 38 Mua ngay
50 vietnamobile 05.22.01.1970 4.500.000đ 27 Mua ngay
51 viettel 0984.68.1970 2.750.000đ 52 Mua ngay
52 viettel 0964.90.1970 3.490.000đ 45 Mua ngay
53 viettel 0987.58.1970 4.300.000đ 54 Mua ngay
54 viettel 0978.05.1970 4.600.000đ 46 Mua ngay
55 viettel 097.136.1970 3.000.000đ 43 Mua ngay
56 vietnamobile 09.25.04.1970 3.600.000đ 37 Mua ngay
57 viettel 0964.26.1970 2.500.000đ 44 Mua ngay
58 viettel 0352.79.1970 2.340.000đ 43 Mua ngay
59 viettel 0333.54.1970 2.100.000đ 35 Mua ngay
60 vinaphone 0919.84.1970 2.760.000đ 48 Mua ngay
61 viettel 0979.04.1970 3.000.000đ 46 Mua ngay
62 mobifone 093.186.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
63 viettel 0971.96.1970 3.590.000đ 49 Mua ngay
64 viettel 0969.63.1970 2.820.000đ 50 Mua ngay
65 vinaphone 0822.24.1970 2.830.000đ 35 Mua ngay
66 mobifone 0933.28.1970 3.500.000đ 42 Mua ngay
67 vinaphone 0815.39.1970 2.500.000đ 43 Mua ngay
68 vietnamobile 0926.32.1970 2.240.000đ 39 Mua ngay
69 viettel 096.338.1970 3.000.000đ 46 Mua ngay
70 viettel 0966.59.1970 3.590.000đ 52 Mua ngay
71 vietnamobile 0929.57.1970 2.390.000đ 49 Mua ngay
72 mobifone 093.207.1970 4.210.000đ 38 Mua ngay
73 viettel 0987.13.1970 4.190.000đ 45 Mua ngay
74 viettel 0971.74.1970 2.090.000đ 45 Mua ngay
75 viettel 0965.40.1970 2.500.000đ 41 Mua ngay
76 viettel 098.13.6.1970 2.380.000đ 44 Mua ngay
77 viettel 096.136.1970 2.800.000đ 42 Mua ngay
78 viettel 096.14.7.1970 3.900.000đ 44 Mua ngay
79 mobifone 0904.94.1970 2.520.000đ 43 Mua ngay
80 viettel 096.883.1970 2.500.000đ 51 Mua ngay
81 vietnamobile 0928.40.1970 3.050.000đ 40 Mua ngay
82 viettel 0989.6.2.1970 2.790.000đ 51 Mua ngay
83 viettel 0963.14.1970 2.540.000đ 40 Mua ngay
84 vinaphone 0911.34.1970 4.430.000đ 35 Mua ngay
85 viettel 0988.52.1970 2.760.000đ 49 Mua ngay
86 vietnamobile 0925.81.1970 2.240.000đ 42 Mua ngay
87 viettel 096.393.1970 2.260.000đ 47 Mua ngay
88 mobifone 0904.93.1970 2.520.000đ 42 Mua ngay
89 vinaphone 0889.99.1970 2.820.000đ 60 Mua ngay
90 viettel 0986.47.1970 2.820.000đ 51 Mua ngay