Hôm nay: 22/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 070.333.1970 2.500.000đ 33 Mua ngay
2 mobifone 0908.43.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
3 mobifone 0707.82.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
4 mobifone 0769.66.1970 2.130.000đ 51 Mua ngay
5 mobifone 0708.76.1970 2.130.000đ 45 Mua ngay
6 mobifone 0933.25.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
7 mobifone 0933.35.1970 2.280.000đ 40 Mua ngay
8 vinaphone 0949.49.1970 2.800.000đ 52 Mua ngay
9 mobifone 0908.96.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
10 mobifone 0708.89.1970 2.130.000đ 49 Mua ngay
11 mobifone 0938.27.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
12 viettel 0333.28.1970 3.000.000đ 36 Mua ngay
13 mobifone 0933.65.1970 2.050.000đ 43 Mua ngay
14 mobifone 0707.87.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
15 mobifone 0908.76.1970 2.600.000đ 47 Mua ngay
16 mobifone 093.26.7.1970 3.000.000đ 44 Mua ngay
17 mobifone 0789.95.1970 3.000.000đ 55 Mua ngay
18 mobifone 0707.85.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
19 mobifone 0777.94.1970 3.000.000đ 51 Mua ngay
20 viettel 0977.45.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
21 mobifone 0777.68.1970 3.000.000đ 52 Mua ngay
22 mobifone 0707.32.1970 2.600.000đ 36 Mua ngay
23 mobifone 07.03.08.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
24 mobifone 0707.86.1970 2.600.000đ 45 Mua ngay
25 mobifone 0707.83.1970 2.600.000đ 42 Mua ngay
26 mobifone 0938.52.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
27 viettel 0333.06.1970 3.000.000đ 32 Mua ngay
28 viettel 0333.35.1970 3.000.000đ 34 Mua ngay
29 mobifone 0932.62.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
30 viettel 0333.43.1970 3.000.000đ 33 Mua ngay
31 vinaphone 08.18.01.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
32 mobifone 07.9993.1970 2.050.000đ 54 Mua ngay
33 mobifone 07.03.04.1970 4.000.000đ 31 Mua ngay
34 vinaphone 0949.43.1970 2.280.000đ 46 Mua ngay
35 mobifone 0777.97.1970 3.000.000đ 54 Mua ngay
36 vinaphone 083.567.1970 4.490.000đ 46 Mua ngay
37 vinaphone 083.555.1970 2.090.000đ 43 Mua ngay
38 vinaphone 083.999.1970 4.490.000đ 55 Mua ngay
39 vinaphone 082.888.1970 3.090.000đ 51 Mua ngay
40 vinaphone 082.666.1970 3.090.000đ 45 Mua ngay
41 vinaphone 082.999.1970 3.990.000đ 54 Mua ngay
42 vinaphone 0915.9.6.1970 2.590.000đ 47 Mua ngay
43 vinaphone 083.888.1970 4.370.000đ 52 Mua ngay
44 vinaphone 08.1979.1970 3.190.000đ 51 Mua ngay
45 vinaphone 085.666.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
46 vinaphone 0828.98.1970 4.490.000đ 52 Mua ngay
47 vinaphone 0916.18.1970 2.270.000đ 42 Mua ngay
48 vinaphone 08.15.09.1970 3.800.000đ 40 Mua ngay
49 vinaphone 0818.98.1970 2.060.000đ 51 Mua ngay
50 vinaphone 0819.12.1970 2.870.000đ 38 Mua ngay
51 vinaphone 0812.12.1970 3.820.000đ 31 Mua ngay
52 vinaphone 08.23.06.1970 2.890.000đ 36 Mua ngay
53 mobifone 0931.22.1970 2.290.000đ 34 Mua ngay
54 mobifone 0937.19.1970 2.550.000đ 46 Mua ngay
55 mobifone 0933.19.1970 2.710.000đ 42 Mua ngay
56 viettel 0389.51.1970 2.300.000đ 43 Mua ngay
57 viettel 0359.33.1970 3.000.000đ 40 Mua ngay
58 viettel 0365.82.1970 2.300.000đ 41 Mua ngay
59 viettel 0984.66.1970 2.270.000đ 50 Mua ngay
60 viettel 039291.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
61 viettel 0344.28.1970 3.500.000đ 38 Mua ngay
62 vinaphone 0947.19.1970 2.000.000đ 47 Mua ngay
63 viettel 0968.33.1970 2.500.000đ 46 Mua ngay
64 viettel 033.222.1970 4.750.000đ 29 Mua ngay
65 viettel 0962.69.1970 2.800.000đ 49 Mua ngay
66 vinaphone 094.15.1.1970 3.030.000đ 37 Mua ngay
67 viettel 03.9889.1970 2.400.000đ 54 Mua ngay
68 viettel 0967.39.1970 3.490.000đ 51 Mua ngay
69 vinaphone 0845.671.970 4.000.000đ 47 Mua ngay
70 mobifone 0935.60.1970 3.000.000đ 40 Mua ngay
71 viettel 0975.16.1970 4.300.000đ 45 Mua ngay
72 viettel 037.345.1970 3.430.000đ 39 Mua ngay
73 viettel 0979.75.1970 2.000.000đ 54 Mua ngay
74 viettel 0868.4.4.1970 3.520.000đ 47 Mua ngay
75 viettel 03.2666.1970 3.290.000đ 40 Mua ngay
76 viettel 097.14.8.1970 3.500.000đ 46 Mua ngay
77 viettel 0869.23.1970 2.050.000đ 45 Mua ngay
78 vietnamobile 09.27.05.1970 4.450.000đ 40 Mua ngay
79 mobifone 0935.3.8.1970 3.500.000đ 45 Mua ngay
80 viettel 0977.33.1970 4.490.000đ 46 Mua ngay
81 mobifone 0901.50.1970 2.200.000đ 32 Mua ngay
82 mobifone 0933.89.1970 2.050.000đ 49 Mua ngay
83 viettel 0985.88.1970 5.000.000đ 55 Mua ngay
84 vietnamobile 092.113.1970 4.800.000đ 33 Mua ngay
85 viettel 096.211.1970 2.990.000đ 36 Mua ngay
86 vinaphone 0919.84.1970 2.890.000đ 48 Mua ngay
87 viettel 098.138.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
88 viettel 096.8.01.1970 3.190.000đ 41 Mua ngay
89 viettel 0349.99.1970 2.390.000đ 51 Mua ngay
90 viettel 096.136.1970 2.800.000đ 42 Mua ngay