Hôm nay: 31/05/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0986.3.5.1970 3.400.000đ 48 Mua ngay
2 vinaphone 0917.86.1970 4.300.000đ 48 Mua ngay
3 viettel 0969.91.1970 2.690.000đ 51 Mua ngay
4 viettel 0967.33.1970 3.500.000đ 45 Mua ngay
5 mobifone 0936.99.1970 2.000.000đ 53 Mua ngay
6 viettel 0869.21.1970 2.000.000đ 43 Mua ngay
7 viettel 0966.71.1970 2.500.000đ 46 Mua ngay
8 viettel 0962.50.1970 2.000.000đ 39 Mua ngay
9 viettel 097.25.5.1970 3.000.000đ 45 Mua ngay
10 vinaphone 094.22.1.1970 10.000.000đ 35 Mua ngay
11 viettel 0396.1.5.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
12 viettel 096.299.1970 3.500.000đ 52 Mua ngay
13 viettel 0376.88.1970 2.460.000đ 49 Mua ngay
14 viettel 097.161.1970 2.200.000đ 41 Mua ngay
15 mobifone 0931.59.1970 2.000.000đ 44 Mua ngay
16 viettel 0336.7.6.1970 2.000.000đ 42 Mua ngay
17 viettel 037.345.1970 3.500.000đ 39 Mua ngay
18 viettel 0976.10.1970 3.000.000đ 40 Mua ngay
19 viettel 0968.42.1970 2.000.000đ 46 Mua ngay
20 vietnamobile 0928.30.1970 2.400.000đ 39 Mua ngay
21 viettel 0984.66.1970 2.290.000đ 50 Mua ngay
22 vinaphone 082.229.1970 2.600.000đ 40 Mua ngay
23 viettel 0967.10.1970 2.050.000đ 40 Mua ngay
24 viettel 096.192.1970 2.200.000đ 44 Mua ngay
25 vietnamobile 0927.08.1970 12.000.000đ 43 Mua ngay
26 viettel 035.356.1970 3.000.000đ 39 Mua ngay
27 viettel 0986.47.1970 3.000.000đ 51 Mua ngay
28 viettel 0979.46.1970 2.000.000đ 52 Mua ngay
29 viettel 0357.99.1970 2.500.000đ 50 Mua ngay
30 viettel 0868.58.1970 2.000.000đ 52 Mua ngay
31 vinaphone 082.789.1970 3.000.000đ 51 Mua ngay
32 vietnamobile 09.23.09.1970 3.000.000đ 40 Mua ngay
33 viettel 0385.1.5.1970 2.000.000đ 39 Mua ngay
34 vietnamobile 05.23.04.1970 4.500.000đ 31 Mua ngay
35 viettel 0976.34.1970 2.200.000đ 46 Mua ngay
36 viettel 0329.05.1970 3.000.000đ 36 Mua ngay
37 viettel 097.158.1970 2.200.000đ 47 Mua ngay
38 viettel 0388.26.1970 2.800.000đ 44 Mua ngay
39 viettel 0979.47.1970 2.000.000đ 53 Mua ngay
40 viettel 0968.1.8.1970 2.200.000đ 49 Mua ngay
41 mobifone 093.812.1970 4.300.000đ 40 Mua ngay
42 vietnamobile 09.29.05.1970 2.000.000đ 42 Mua ngay
43 viettel 0362.08.1970 2.460.000đ 36 Mua ngay
44 viettel 096.23.7.1970 3.500.000đ 44 Mua ngay
45 vietnamobile 0928.3.6.1970 4.680.000đ 45 Mua ngay
46 viettel 0383.44.1970 2.000.000đ 39 Mua ngay
47 viettel 0967.82.1970 2.000.000đ 49 Mua ngay
48 viettel 0965.40.1970 2.500.000đ 41 Mua ngay
49 vinaphone 0844.13.1970 3.500.000đ 37 Mua ngay
50 viettel 0981.10.1970 4.000.000đ 36 Mua ngay
51 vinaphone 0912.98.1970 2.500.000đ 46 Mua ngay
52 mobifone 0935.60.1970 3.000.000đ 40 Mua ngay
53 viettel 0984.97.1970 2.400.000đ 54 Mua ngay
54 vietnamobile 0922.12.1970 4.500.000đ 33 Mua ngay
55 viettel 09.6556.1970 5.000.000đ 48 Mua ngay
56 viettel 0967.48.1970 2.500.000đ 51 Mua ngay
57 viettel 0968.34.1970 2.500.000đ 47 Mua ngay
58 vietnamobile 05.23.08.1970 4.500.000đ 35 Mua ngay
59 viettel 03.2666.1970 3.300.000đ 40 Mua ngay
60 viettel 0325.76.1970 2.000.000đ 40 Mua ngay
61 viettel 0981.28.1970 2.900.000đ 45 Mua ngay
62 viettel 0974.71.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
63 mobifone 0907.96.1970 4.300.000đ 48 Mua ngay
64 vietnamobile 05.8866.1970 2.500.000đ 50 Mua ngay
65 viettel 096.14.7.1970 3.900.000đ 44 Mua ngay
66 viettel 0984.09.1970 2.000.000đ 47 Mua ngay
67 viettel 0961.55.1970 3.000.000đ 43 Mua ngay
68 viettel 0975.23.1970 4.300.000đ 43 Mua ngay
69 vinaphone 0915.86.1970 5.000.000đ 46 Mua ngay
70 viettel 0352.79.1970 2.460.000đ 43 Mua ngay
71 viettel 0968.26.1970 4.000.000đ 48 Mua ngay
72 viettel 0975.16.1970 4.300.000đ 45 Mua ngay
73 viettel 098.706.1970 3.500.000đ 47 Mua ngay
74 mobifone 0935.3.8.1970 3.500.000đ 45 Mua ngay
75 viettel 0964.01.1970 2.000.000đ 37 Mua ngay
76 viettel 03.6666.1970 20.000.000đ 44 Mua ngay
77 vietnamobile 0923.12.1970 2.400.000đ 34 Mua ngay
78 viettel 0989.60.1970 3.000.000đ 49 Mua ngay
79 viettel 0869.62.1970 2.280.000đ 48 Mua ngay
80 viettel 0982.81.1970 2.600.000đ 45 Mua ngay
81 viettel 0349.99.1970 2.500.000đ 51 Mua ngay
82 viettel 098.184.1970 2.200.000đ 47 Mua ngay
83 viettel 0988.52.1970 2.900.000đ 49 Mua ngay
84 viettel 0368.45.1970 3.500.000đ 43 Mua ngay
85 vietnamobile 05.28.01.1970 4.500.000đ 33 Mua ngay
86 viettel 096.309.1970 3.000.000đ 44 Mua ngay
87 mobifone 0933.32.1970 2.050.000đ 37 Mua ngay
88 vinaphone 08.23.12.1970 2.500.000đ 33 Mua ngay
89 vietnamobile 05.22.01.1970 4.500.000đ 27 Mua ngay
90 vinaphone 0911.34.1970 4.450.000đ 35 Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1970 : f59da436ec999c34cc1165bdef7bc7b1