Hôm nay: 26/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 070.333.1970 2.500.000đ 33 Mua ngay
2 vinaphone 094.777.1970 1.800.000đ 51 Mua ngay
3 viettel 0365.46.1970 1.830.000đ 41 Mua ngay
4 mobifone 0794.08.1970 1.830.000đ 45 Mua ngay
5 mobifone 0707.32.1970 2.600.000đ 36 Mua ngay
6 mobifone 07.9993.1970 2.050.000đ 54 Mua ngay
7 mobifone 0703.25.1970 1.680.000đ 34 Mua ngay
8 mobifone 0764.98.1970 1.830.000đ 51 Mua ngay
9 viettel 0346.68.1970 1.830.000đ 44 Mua ngay
10 mobifone 0938.27.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
11 mobifone 0769.86.1970 1.830.000đ 53 Mua ngay
12 mobifone 0769.06.1970 1.830.000đ 45 Mua ngay
13 mobifone 0765.83.1970 1.830.000đ 46 Mua ngay
14 mobifone 0785.97.1970 1.830.000đ 53 Mua ngay
15 mobifone 0769.01.1970 1.830.000đ 40 Mua ngay
16 viettel 0386.24.1970 1.830.000đ 40 Mua ngay
17 viettel 0377.01.1970 1.830.000đ 35 Mua ngay
18 mobifone 0776.69.1970 1.830.000đ 52 Mua ngay
19 viettel 0333.35.1970 3.000.000đ 34 Mua ngay
20 viettel 0348.11.1970 1.830.000đ 34 Mua ngay
21 viettel 0977.45.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
22 mobifone 0765.58.1970 1.830.000đ 48 Mua ngay
23 viettel 0385.73.1970 1.830.000đ 43 Mua ngay
24 mobifone 07.03.11.1970 1.830.000đ 29 Mua ngay
25 viettel 0359.78.1970 1.830.000đ 49 Mua ngay
26 viettel 0386.34.1970 1.830.000đ 41 Mua ngay
27 mobifone 0932.62.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
28 mobifone 0769.08.1970 1.830.000đ 47 Mua ngay
29 mobifone 0765.73.1970 1.830.000đ 45 Mua ngay
30 viettel 0383.92.1970 1.830.000đ 42 Mua ngay
31 mobifone 0769.61.1970 1.830.000đ 46 Mua ngay
32 mobifone 0703.52.1970 1.830.000đ 34 Mua ngay
33 mobifone 0769.63.1970 1.830.000đ 48 Mua ngay
34 viettel 0392.33.1970 1.830.000đ 37 Mua ngay
35 mobifone 0769.76.1970 1.830.000đ 52 Mua ngay
36 mobifone 0765.89.1970 1.830.000đ 52 Mua ngay
37 mobifone 0799.97.1970 1.830.000đ 58 Mua ngay
38 mobifone 0707.87.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
39 mobifone 0764.46.1970 1.830.000đ 44 Mua ngay
40 mobifone 0785.96.1970 1.830.000đ 52 Mua ngay
41 mobifone 0786.28.1970 1.680.000đ 48 Mua ngay
42 mobifone 0908.96.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
43 viettel 0383.45.1970 1.830.000đ 40 Mua ngay
44 vinaphone 0949.49.1970 2.800.000đ 52 Mua ngay
45 mobifone 0785.19.1970 1.830.000đ 47 Mua ngay
46 mobifone 0703.65.1970 1.830.000đ 38 Mua ngay
47 mobifone 0708.89.1970 2.130.000đ 49 Mua ngay
48 viettel 0333.06.1970 3.000.000đ 32 Mua ngay
49 mobifone 0789.95.1970 3.000.000đ 55 Mua ngay
50 mobifone 0775.09.1970 1.830.000đ 45 Mua ngay
51 mobifone 0764.21.1970 1.830.000đ 37 Mua ngay
52 mobifone 0786.67.1970 1.680.000đ 51 Mua ngay
53 mobifone 077.5.02.1970 1.680.000đ 38 Mua ngay
54 vinaphone 08.18.01.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
55 viettel 0393.00.1970 1.830.000đ 32 Mua ngay
56 mobifone 0769.85.1970 1.830.000đ 52 Mua ngay
57 mobifone 0703.68.1970 1.830.000đ 41 Mua ngay
58 viettel 0368.87.1970 1.830.000đ 49 Mua ngay
59 mobifone 07.03.04.1970 4.000.000đ 31 Mua ngay
60 mobifone 0786.48.1970 1.830.000đ 50 Mua ngay
61 mobifone 093.26.7.1970 3.000.000đ 44 Mua ngay
62 mobifone 0797.59.1970 1.680.000đ 54 Mua ngay
63 mobifone 0777.94.1970 3.000.000đ 51 Mua ngay
64 mobifone 0777.68.1970 3.000.000đ 52 Mua ngay
65 viettel 0962.60.1970 1.900.000đ 40 Mua ngay
66 mobifone 0786.45.1970 1.830.000đ 47 Mua ngay
67 viettel 0386.92.1970 1.830.000đ 45 Mua ngay
68 mobifone 0703.69.1970 1.830.000đ 42 Mua ngay
69 mobifone 0708.76.1970 2.130.000đ 45 Mua ngay
70 mobifone 0707.82.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
71 viettel 0372.91.1970 1.830.000đ 39 Mua ngay
72 mobifone 0767.43.1970 1.830.000đ 44 Mua ngay
73 mobifone 0775.77.1970 1.830.000đ 50 Mua ngay
74 mobifone 0908.76.1970 2.600.000đ 47 Mua ngay
75 viettel 0384.17.1970 1.830.000đ 40 Mua ngay
76 mobifone 0792.07.1970 1.830.000đ 42 Mua ngay
77 mobifone 0933.35.1970 2.280.000đ 40 Mua ngay
78 viettel 0333.43.1970 3.000.000đ 33 Mua ngay
79 mobifone 0933.25.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
80 mobifone 0786.32.1970 1.830.000đ 43 Mua ngay
81 mobifone 0938.52.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
82 viettel 0386.26.1970 1.830.000đ 42 Mua ngay
83 mobifone 0707.83.1970 2.600.000đ 42 Mua ngay
84 mobifone 0786.55.1970 1.830.000đ 48 Mua ngay
85 mobifone 0707.86.1970 2.600.000đ 45 Mua ngay
86 vinaphone 0949.43.1970 2.280.000đ 46 Mua ngay
87 mobifone 0769.62.1970 1.830.000đ 47 Mua ngay
88 mobifone 0703.59.1970 1.830.000đ 41 Mua ngay
89 mobifone 0786.33.1970 1.830.000đ 44 Mua ngay
90 viettel 0378.34.1970 1.830.000đ 42 Mua ngay