Hôm nay: 01/10/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0986.14.1970 2.280.000đ 45 Mua ngay
2 viettel 096.267.1970 2.500.000đ 47 Mua ngay
3 viettel 096.21.4.1970 2.500.000đ 39 Mua ngay
4 viettel 0985.77.1970 2.500.000đ 53 Mua ngay
5 viettel 096.162.1970 2.130.000đ 41 Mua ngay
6 viettel 0969.85.1970 2.280.000đ 54 Mua ngay
7 viettel 0986.31.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
8 viettel 0968.23.1970 2.280.000đ 45 Mua ngay
9 viettel 0966.04.1970 2.280.000đ 42 Mua ngay
10 viettel 096.158.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
11 mobifone 0908.76.1970 2.600.000đ 47 Mua ngay
12 mobifone 0933.35.1970 2.280.000đ 40 Mua ngay
13 mobifone 0933.65.1970 2.050.000đ 43 Mua ngay
14 mobifone 0908.43.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
15 vinaphone 0949.49.1970 2.800.000đ 52 Mua ngay
16 viettel 0977.45.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
17 vinaphone 0949.43.1970 2.280.000đ 46 Mua ngay
18 mobifone 0933.25.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
19 mobifone 0938.27.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
20 mobifone 0932.62.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
21 mobifone 0908.96.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
22 mobifone 0938.52.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
23 mobifone 093.26.7.1970 3.000.000đ 44 Mua ngay
24 mobifone 0933.19.1970 2.750.000đ 42 Mua ngay
25 mobifone 0937.19.1970 2.550.000đ 46 Mua ngay
26 mobifone 0931.22.1970 2.310.000đ 34 Mua ngay
27 vinaphone 0919.66.1970 5.000.000đ 48 Mua ngay
28 viettel 097.221.1970 2.400.000đ 38 Mua ngay
29 mobifone 09.05.01.1970 3.800.000đ 32 Mua ngay
30 viettel 0965.23.1970 2.700.000đ 42 Mua ngay
31 viettel 0965.19.1970 2.700.000đ 47 Mua ngay
32 viettel 096.4.06.1970 2.400.000đ 42 Mua ngay
33 viettel 0967.68.1970 2.840.000đ 53 Mua ngay
34 viettel 096.8.01.1970 3.090.000đ 41 Mua ngay
35 viettel 0965.62.1970 3.700.000đ 45 Mua ngay
36 viettel 0965.96.1970 3.800.000đ 52 Mua ngay
37 viettel 0969.76.1970 2.590.000đ 54 Mua ngay
38 viettel 0982.51.1970 3.190.000đ 42 Mua ngay
39 viettel 0969.35.1970 3.500.000đ 49 Mua ngay
40 viettel 0973.94.1970 2.037.500đ 49 Mua ngay
41 viettel 098.16.7.1970 3.400.000đ 48 Mua ngay
42 viettel 097.502.1970 2.412.500đ 40 Mua ngay
43 viettel 0987.28.1970 3.090.000đ 51 Mua ngay
44 viettel 096.235.1970 2.840.000đ 42 Mua ngay
45 viettel 0978.66.1970 4.390.000đ 53 Mua ngay
46 viettel 0965.27.1970 2.650.000đ 46 Mua ngay
47 viettel 0975.79.1970 3.590.000đ 54 Mua ngay
48 viettel 0975.99.1970 3.900.000đ 56 Mua ngay
49 viettel 0971.96.1970 3.590.000đ 49 Mua ngay
50 viettel 0971.97.1970 3.590.000đ 50 Mua ngay
51 viettel 0975.66.1970 2.900.000đ 50 Mua ngay
52 viettel 0971.98.1970 3.590.000đ 51 Mua ngay
53 viettel 0984.68.1970 2.690.000đ 52 Mua ngay
54 viettel 0963.76.1970 3.590.000đ 48 Mua ngay
55 viettel 0971.95.1970 3.590.000đ 48 Mua ngay
56 viettel 0971.88.1970 3.590.000đ 50 Mua ngay
57 viettel 0985.88.1970 3.590.000đ 55 Mua ngay
58 vinaphone 0915.9.6.1970 2.410.000đ 47 Mua ngay
59 viettel 0977.61.1970 2.090.000đ 47 Mua ngay
60 viettel 0988.54.1970 2.700.000đ 51 Mua ngay
61 viettel 0985.32.1970 2.090.000đ 44 Mua ngay
62 viettel 0966.83.1970 2.700.000đ 49 Mua ngay
63 viettel 0962.52.1970 2.090.000đ 41 Mua ngay
64 mobifone 0901.09.1970 4.800.000đ 36 Mua ngay
65 mobifone 0906.04.1970 3.900.000đ 36 Mua ngay
66 mobifone 0931.01.1970 3.900.000đ 31 Mua ngay
67 mobifone 0904.07.1970 4.800.000đ 37 Mua ngay
68 viettel 0981.10.1970 3.900.000đ 36 Mua ngay
69 viettel 0961.55.1970 2.790.000đ 43 Mua ngay
70 viettel 0971.77.1970 2.590.000đ 48 Mua ngay
71 viettel 098188.1970 2.990.000đ 51 Mua ngay
72 viettel 0971.99.1970 2.590.000đ 52 Mua ngay
73 viettel 0986.3.5.1970 3.300.000đ 48 Mua ngay
74 viettel 0976.10.1970 2.790.000đ 40 Mua ngay
75 viettel 0975.10.1970 2.500.000đ 39 Mua ngay
76 mobifone 09.07.04.1970 3.100.000đ 37 Mua ngay
77 mobifone 0939.91.1970 2.075.000đ 48 Mua ngay
78 mobifone 0939.00.1970 2.000.000đ 38 Mua ngay
79 vinaphone 0919.63.1970 2.790.000đ 45 Mua ngay
80 vinaphone 0919.84.1970 2.790.000đ 48 Mua ngay
81 viettel 097.27.7.1970 2.900.000đ 49 Mua ngay
82 mobifone 0904.96.1970 2.225.000đ 45 Mua ngay
83 mobifone 0905.91.1970 2.400.000đ 41 Mua ngay
84 viettel 098.132.1970 2.225.000đ 40 Mua ngay
85 viettel 0988.16.1970 2.290.000đ 49 Mua ngay
86 viettel 0989.93.1970 3.400.000đ 55 Mua ngay
87 viettel 0982.94.1970 2.000.000đ 49 Mua ngay
88 viettel 0968.96.1970 2.400.000đ 55 Mua ngay
89 vietnamobile 0929.99.1970 4.700.000đ 55 Mua ngay
90 viettel 0981.42.1970 2.400.000đ 41 Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1970 : f59da436ec999c34cc1165bdef7bc7b1