Hôm nay: 23/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 0933.65.1970 2.050.000đ 43 Mua ngay
2 vinaphone 0949.43.1970 2.280.000đ 46 Mua ngay
3 mobifone 0938.52.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
4 mobifone 0908.43.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
5 mobifone 0938.27.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
6 viettel 0977.45.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
7 mobifone 0908.76.1970 2.600.000đ 47 Mua ngay
8 mobifone 0932.62.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
9 vinaphone 0949.49.1970 2.800.000đ 52 Mua ngay
10 mobifone 0933.35.1970 2.280.000đ 40 Mua ngay
11 mobifone 093.26.7.1970 3.000.000đ 44 Mua ngay
12 mobifone 0908.96.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
13 mobifone 0933.25.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
14 vinaphone 0915.9.6.1970 2.590.000đ 47 Mua ngay
15 vinaphone 0916.18.1970 2.270.000đ 42 Mua ngay
16 mobifone 0933.19.1970 2.710.000đ 42 Mua ngay
17 mobifone 0931.22.1970 2.290.000đ 34 Mua ngay
18 mobifone 0937.19.1970 2.550.000đ 46 Mua ngay
19 vietnamobile 0922.8.8.1970 3.420.000đ 46 Mua ngay
20 viettel 096.11.7.1970 3.500.000đ 41 Mua ngay
21 viettel 09.7772.1970 3.500.000đ 49 Mua ngay
22 vinaphone 0914.76.1970 2.390.000đ 44 Mua ngay
23 mobifone 0904.96.1970 4.190.000đ 45 Mua ngay
24 vinaphone 0915.65.1970 2.890.000đ 43 Mua ngay
25 mobifone 0902.4.3.1970 2.390.000đ 35 Mua ngay
26 viettel 096.23.7.1970 3.500.000đ 44 Mua ngay
27 vietnamobile 0922.11.1970 3.710.000đ 32 Mua ngay
28 viettel 0965.25.1970 3.890.000đ 44 Mua ngay
29 viettel 097.14.8.1970 3.500.000đ 46 Mua ngay
30 viettel 0985.32.1970 2.090.000đ 44 Mua ngay
31 viettel 0968.33.1970 2.500.000đ 46 Mua ngay
32 viettel 096.21.4.1970 2.500.000đ 39 Mua ngay
33 viettel 0979.78.1970 3.300.000đ 57 Mua ngay
34 vietnamobile 0928.6.1.1970 3.000.000đ 43 Mua ngay
35 viettel 0968.94.1970 2.890.000đ 53 Mua ngay
36 viettel 0966.83.1970 2.700.000đ 49 Mua ngay
37 vietnamobile 09.21.11.1970 10.700.000đ 31 Mua ngay
38 viettel 0981.08.1970 2.800.000đ 43 Mua ngay
39 viettel 0966.50.1970 2.190.000đ 43 Mua ngay
40 viettel 098188.1970 3.590.000đ 51 Mua ngay
41 mobifone 0933.56.1970 4.300.000đ 43 Mua ngay
42 vinaphone 094.15.1.1970 3.030.000đ 37 Mua ngay
43 viettel 096.158.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
44 viettel 096.15.2.1970 2.200.000đ 40 Mua ngay
45 viettel 0985.98.1970 2.860.000đ 56 Mua ngay
46 viettel 0966.59.1970 3.520.000đ 52 Mua ngay
47 viettel 0965.18.1970 2.580.000đ 46 Mua ngay
48 viettel 097.161.1970 2.200.000đ 41 Mua ngay
49 viettel 0973.88.1970 3.890.000đ 52 Mua ngay
50 vinaphone 0919.67.1970 16.000.000đ 49 Mua ngay
51 viettel 0985.72.1970 2.000.000đ 48 Mua ngay
52 vinaphone 0919.89.1970 17.500.000đ 53 Mua ngay
53 vinaphone 0946.94.1970 3.800.000đ 49 Mua ngay
54 viettel 0981.10.1970 3.690.000đ 36 Mua ngay
55 viettel 0964.39.1970 2.450.000đ 48 Mua ngay
56 viettel 0964.66.1970 4.630.000đ 48 Mua ngay
57 vietnamobile 0926.60.1970 2.740.000đ 40 Mua ngay
58 vinaphone 0913.6.2.1970 3.450.000đ 38 Mua ngay
59 viettel 0974.57.1970 2.500.000đ 49 Mua ngay
60 viettel 097.858.1970 3.190.000đ 54 Mua ngay
61 vietnamobile 0925.56.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
62 viettel 0969.50.1970 2.680.000đ 46 Mua ngay
63 mobifone 0901.51.1970 2.200.000đ 33 Mua ngay
64 viettel 0986.3.5.1970 3.290.000đ 48 Mua ngay
65 viettel 096.14.7.1970 3.900.000đ 44 Mua ngay
66 vinaphone 0913.11.1970 4.430.000đ 32 Mua ngay
67 viettel 0982.41.1970 2.190.000đ 41 Mua ngay
68 mobifone 09.07.04.1970 2.930.000đ 37 Mua ngay
69 viettel 097.187.1970 2.190.000đ 49 Mua ngay
70 viettel 0965.14.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay
71 vinaphone 0919.29.1970 4.390.000đ 47 Mua ngay
72 viettel 0963.70.1970 2.390.000đ 42 Mua ngay
73 viettel 0975.23.1970 4.300.000đ 43 Mua ngay
74 viettel 0964.40.1970 2.470.000đ 40 Mua ngay
75 mobifone 0908.06.1970 3.000.000đ 40 Mua ngay
76 viettel 0967.39.1970 3.490.000đ 51 Mua ngay
77 mobifone 0904.17.1970 4.300.000đ 38 Mua ngay
78 mobifone 0907.2.3.1970 3.000.000đ 38 Mua ngay
79 mobifone 0936.54.1970 2.200.000đ 44 Mua ngay
80 viettel 0963.15.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
81 mobifone 09.08.01.1970 4.380.000đ 35 Mua ngay
82 viettel 0979.81.1970 2.890.000đ 51 Mua ngay
83 mobifone 0939.57.1970 2.680.000đ 50 Mua ngay
84 viettel 0975.10.1970 2.890.000đ 39 Mua ngay
85 mobifone 093.197.1970 3.000.000đ 46 Mua ngay
86 mobifone 0904.34.1970 3.290.000đ 37 Mua ngay
87 vietnamobile 0926.31.1970 2.710.000đ 38 Mua ngay
88 viettel 096.106.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
89 viettel 096.18.2.1970 2.200.000đ 43 Mua ngay
90 viettel 0981.31.1970 2.690.000đ 39 Mua ngay