Hôm nay: 24/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 vinaphone 08.18.01.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
2 vinaphone 083.888.1970 4.370.000đ 52 Mua ngay
3 vinaphone 0828.98.1970 4.490.000đ 52 Mua ngay
4 vinaphone 08.1979.1970 3.190.000đ 51 Mua ngay
5 vinaphone 083.999.1970 4.490.000đ 55 Mua ngay
6 vinaphone 082.999.1970 3.990.000đ 54 Mua ngay
7 vinaphone 082.666.1970 3.090.000đ 45 Mua ngay
8 vinaphone 082.888.1970 3.090.000đ 51 Mua ngay
9 vinaphone 083.567.1970 4.490.000đ 46 Mua ngay
10 vinaphone 085.666.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
11 vinaphone 083.555.1970 2.090.000đ 43 Mua ngay
12 vinaphone 0812.12.1970 3.820.000đ 31 Mua ngay
13 vinaphone 08.15.09.1970 3.800.000đ 40 Mua ngay
14 vinaphone 0819.12.1970 2.870.000đ 38 Mua ngay
15 vinaphone 0818.98.1970 2.060.000đ 51 Mua ngay
16 vinaphone 08.23.06.1970 2.890.000đ 36 Mua ngay
17 viettel 0869.11.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay
18 vinaphone 082.456.1970 4.190.000đ 42 Mua ngay
19 vietnamobile 05.28.01.1970 4.500.000đ 33 Mua ngay
20 vinaphone 083.217.1970 2.600.000đ 38 Mua ngay
21 vinaphone 082.686.1970 4.190.000đ 47 Mua ngay
22 vinaphone 0837.72.1970 2.890.000đ 44 Mua ngay
23 vietnamobile 05.28.02.1970 4.490.000đ 34 Mua ngay
24 viettel 086.28.1.1970 2.490.000đ 42 Mua ngay
25 viettel 0868.03.1970 2.080.000đ 42 Mua ngay
26 vinaphone 0813.01.1970 3.390.000đ 30 Mua ngay
27 vinaphone 08.2222.1970 12.000.000đ 33 Mua ngay
28 vietnamobile 05.28.03.1970 2.990.000đ 35 Mua ngay
29 gmobile 0592.99.1970 2.990.000đ 51 Mua ngay
30 vinaphone 0815.39.1970 2.500.000đ 43 Mua ngay
31 vinaphone 0826.68.1970 4.180.000đ 47 Mua ngay
32 viettel 0869.64.1970 2.500.000đ 50 Mua ngay
33 vinaphone 082.779.1970 3.790.000đ 50 Mua ngay
34 vinaphone 0889.99.1970 2.890.000đ 60 Mua ngay
35 vinaphone 0856.3.6.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
36 vinaphone 0837.74.1970 2.890.000đ 46 Mua ngay
37 viettel 0868.84.1970 3.340.000đ 51 Mua ngay
38 vietnamobile 056.777.1970 4.350.000đ 49 Mua ngay
39 vinaphone 0822.24.1970 2.890.000đ 35 Mua ngay
40 vinaphone 0837.82.1970 2.890.000đ 45 Mua ngay
41 vinaphone 0822.20.1970 2.190.000đ 31 Mua ngay
42 vinaphone 0837.75.1970 2.890.000đ 47 Mua ngay
43 viettel 0868.79.1970 2.320.000đ 55 Mua ngay
44 vinaphone 0827.66.1970 2.490.000đ 46 Mua ngay
45 vinaphone 0845.671.970 4.000.000đ 47 Mua ngay
46 vinaphone 082.979.1970 4.750.000đ 52 Mua ngay
47 vietnamobile 05.23.06.1970 3.600.000đ 33 Mua ngay
48 vietnamobile 05.22.10.1970 4.490.000đ 27 Mua ngay
49 vinaphone 08.12.10.1970 4.750.000đ 29 Mua ngay
50 viettel 0869.62.1970 2.170.000đ 48 Mua ngay
51 vinaphone 08.18.07.1970 2.690.000đ 41 Mua ngay
52 viettel 0868.73.1970 2.110.000đ 49 Mua ngay
53 vinaphone 0837.76.1970 2.890.000đ 48 Mua ngay
54 vinaphone 0819.00.1970 3.690.000đ 35 Mua ngay
55 vietnamobile 05.22.01.1970 4.490.000đ 27 Mua ngay
56 vietnamobile 05.23.08.1970 4.490.000đ 35 Mua ngay
57 vinaphone 0856.19.1970 2.420.000đ 46 Mua ngay
58 vinaphone 0837.21.1970 2.890.000đ 38 Mua ngay
59 viettel 0868.18.1970 2.030.000đ 48 Mua ngay
60 vietnamobile 05.23.04.1970 4.490.000đ 31 Mua ngay
61 vietnamobile 05.28.12.1970 4.490.000đ 35 Mua ngay
62 viettel 0865.8.7.1970 2.000.000đ 51 Mua ngay
63 viettel 0868.4.4.1970 3.510.000đ 47 Mua ngay
64 vinaphone 0844.13.1970 3.500.000đ 37 Mua ngay
65 vinaphone 082.789.1970 3.000.000đ 51 Mua ngay
66 vinaphone 0822.27.1970 2.890.000đ 38 Mua ngay
67 vinaphone 082.292.1970 2.600.000đ 40 Mua ngay
68 vinaphone 0819.88.1970 13.300.000đ 51 Mua ngay
69 vinaphone 08.23.12.1970 2.370.000đ 33 Mua ngay
70 vinaphone 0835.58.1970 3.500.000đ 46 Mua ngay
71 vinaphone 0828.89.1970 3.790.000đ 52 Mua ngay
72 vinaphone 0828.33.1970 2.460.000đ 41 Mua ngay
73 vinaphone 0849.99.1970 4.410.000đ 56 Mua ngay
74 vinaphone 0837.78.1970 2.890.000đ 50 Mua ngay
75 vietnamobile 05.28.11.1970 4.490.000đ 34 Mua ngay
76 gmobile 0592.97.1970 2.990.000đ 49 Mua ngay
77 vinaphone 0826.20.1970 2.190.000đ 35 Mua ngay
78 vinaphone 0829.98.1970 3.290.000đ 53 Mua ngay
79 viettel 0868.68.1970 17.800.000đ 53 Mua ngay
80 gmobile 0592.98.1970 2.990.000đ 50 Mua ngay
81 viettel 0866.7.3.1970 2.930.000đ 47 Mua ngay
82 vietnamobile 05.22.05.1970 4.490.000đ 31 Mua ngay
83 vietnamobile 05.28.04.1970 2.400.000đ 36 Mua ngay
84 vinaphone 0837.39.1970 2.890.000đ 47 Mua ngay
85 viettel 0868.4.2.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
86 mobifone 0898.69.1970 2.100.000đ 57 Mua ngay
87 viettel 0869.08.1970 2.210.000đ 48 Mua ngay
88 vinaphone 0848.88.1970 3.430.000đ 53 Mua ngay
89 vinaphone 082.229.1970 2.600.000đ 40 Mua ngay
90 vinaphone 0857.50.1970 2.190.000đ 42 Mua ngay