Hôm nay: 24/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 vinaphone 08.18.01.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
2 vinaphone 083.888.1970 4.370.000đ 52 Mua ngay
3 vinaphone 0828.98.1970 4.490.000đ 52 Mua ngay
4 vinaphone 08.1979.1970 3.190.000đ 51 Mua ngay
5 vinaphone 083.999.1970 4.490.000đ 55 Mua ngay
6 vinaphone 082.999.1970 3.990.000đ 54 Mua ngay
7 vinaphone 0825.93.1970 980.000đ 44 Mua ngay
8 vinaphone 082.666.1970 3.090.000đ 45 Mua ngay
9 vinaphone 082.888.1970 3.090.000đ 51 Mua ngay
10 vinaphone 083.567.1970 4.490.000đ 46 Mua ngay
11 vinaphone 085.666.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
12 vinaphone 083.555.1970 2.090.000đ 43 Mua ngay
13 vinaphone 0812.12.1970 3.820.000đ 31 Mua ngay
14 vinaphone 08.15.09.1970 3.800.000đ 40 Mua ngay
15 vinaphone 0819.12.1970 2.870.000đ 38 Mua ngay
16 vinaphone 0818.98.1970 2.060.000đ 51 Mua ngay
17 vinaphone 08.23.06.1970 2.890.000đ 36 Mua ngay
18 vinaphone 0832.95.1970 608.500đ 44 Mua ngay
19 vinaphone 0825.54.1970 610.000đ 41 Mua ngay
20 vinaphone 0842.77.1970 610.000đ 45 Mua ngay
21 viettel 0869.11.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay
22 vinaphone 0838.95.1970 699.000đ 50 Mua ngay
23 vinaphone 0843.30.1970 610.000đ 35 Mua ngay
24 vinaphone 0837.37.1970 699.000đ 45 Mua ngay
25 vinaphone 082.456.1970 4.190.000đ 42 Mua ngay
26 vinaphone 0833.14.1970 608.500đ 36 Mua ngay
27 vinaphone 0834.48.1970 608.500đ 44 Mua ngay
28 vinaphone 0826.46.1970 610.000đ 43 Mua ngay
29 vinaphone 0817.20.1970 699.000đ 35 Mua ngay
30 viettel 0865.90.1970 910.000đ 45 Mua ngay
31 vinaphone 0822.44.1970 610.000đ 37 Mua ngay
32 viettel 0866.61.1970 910.000đ 44 Mua ngay
33 vinaphone 0816.71.1970 660.000đ 40 Mua ngay
34 vinaphone 0843.14.1970 610.000đ 37 Mua ngay
35 vinaphone 0842.83.1970 610.000đ 42 Mua ngay
36 vinaphone 0853.48.1970 610.000đ 45 Mua ngay
37 vinaphone 0835.40.1970 608.500đ 37 Mua ngay
38 vinaphone 0837.86.1970 699.000đ 49 Mua ngay
39 vinaphone 0839.22.1970 699.000đ 41 Mua ngay
40 vinaphone 0839.87.1970 699.000đ 52 Mua ngay
41 vietnamobile 05.28.01.1970 4.500.000đ 33 Mua ngay
42 vinaphone 0837.06.1970 680.000đ 41 Mua ngay
43 vinaphone 0837.77.1970 699.000đ 49 Mua ngay
44 vinaphone 0835.21.1970 699.000đ 36 Mua ngay
45 vinaphone 0837.97.1970 699.000đ 51 Mua ngay
46 vinaphone 0839.71.1970 699.000đ 45 Mua ngay
47 vinaphone 0837.58.1970 699.000đ 48 Mua ngay
48 vinaphone 0854.42.1970 610.000đ 40 Mua ngay
49 vietnamobile 056.201.1970 700.000đ 31 Mua ngay
50 vinaphone 083.217.1970 2.600.000đ 38 Mua ngay
51 vinaphone 0834.78.1970 608.500đ 47 Mua ngay
52 vinaphone 0836.93.1970 608.500đ 46 Mua ngay
53 vinaphone 0814.91.1970 610.000đ 40 Mua ngay
54 vinaphone 0853.54.1970 610.000đ 42 Mua ngay
55 vinaphone 082.686.1970 4.190.000đ 47 Mua ngay
56 vinaphone 0853.46.1970 610.000đ 43 Mua ngay
57 vinaphone 0832.70.1970 610.000đ 37 Mua ngay
58 vinaphone 0837.72.1970 2.890.000đ 44 Mua ngay
59 vinaphone 0839.35.1970 651.000đ 45 Mua ngay
60 vietnamobile 0565.97.1970 720.000đ 49 Mua ngay
61 vinaphone 0815.13.1970 610.000đ 35 Mua ngay
62 viettel 0869.1.4.1970 910.000đ 45 Mua ngay
63 vinaphone 0888.30.1970 651.000đ 44 Mua ngay
64 vinaphone 0844.95.1970 610.000đ 47 Mua ngay
65 vinaphone 0838.75.1970 699.000đ 48 Mua ngay
66 vinaphone 0843.15.1970 610.000đ 38 Mua ngay
67 vinaphone 0835.73.1970 699.000đ 43 Mua ngay
68 vinaphone 0838.37.1970 660.000đ 46 Mua ngay
69 vinaphone 0824.64.1970 610.000đ 41 Mua ngay
70 vietnamobile 05.28.02.1970 4.490.000đ 34 Mua ngay
71 vinaphone 0824.40.1970 610.000đ 35 Mua ngay
72 vinaphone 0834.36.1970 610.000đ 41 Mua ngay
73 viettel 0866.53.1970 650.000đ 45 Mua ngay
74 vinaphone 0836.39.1970 608.500đ 46 Mua ngay
75 vinaphone 0825.40.1970 610.000đ 36 Mua ngay
76 viettel 086.28.1.1970 2.490.000đ 42 Mua ngay
77 vinaphone 0822.45.1970 610.000đ 38 Mua ngay
78 vinaphone 0843.39.1970 610.000đ 44 Mua ngay
79 vietnamobile 0589.18.1970 690.000đ 48 Mua ngay
80 vinaphone 0822.14.1970 610.000đ 34 Mua ngay
81 vinaphone 0838.59.1970 699.000đ 50 Mua ngay
82 viettel 0868.70.1970 650.000đ 46 Mua ngay
83 viettel 0868.03.1970 2.080.000đ 42 Mua ngay
84 vinaphone 0813.01.1970 3.390.000đ 30 Mua ngay
85 vinaphone 0832.44.1970 608.500đ 38 Mua ngay
86 vinaphone 0825.41.1970 610.000đ 37 Mua ngay
87 vinaphone 0833.47.1970 610.000đ 42 Mua ngay
88 vinaphone 0822.46.1970 610.000đ 39 Mua ngay
89 vinaphone 0827.21.1970 610.000đ 37 Mua ngay
90 vietnamobile 05.28.03.1970 2.990.000đ 35 Mua ngay