Hôm nay: 24/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 0938.52.1970 2.050.000đ 44 Mua ngay
2 vinaphone 0949.43.1970 2.280.000đ 46 Mua ngay
3 viettel 0977.45.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
4 mobifone 0938.27.1970 2.050.000đ 46 Mua ngay
5 vinaphone 0949.49.1970 2.800.000đ 52 Mua ngay
6 mobifone 0908.96.1970 2.600.000đ 49 Mua ngay
7 mobifone 093.26.7.1970 3.000.000đ 44 Mua ngay
8 mobifone 0908.43.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
9 mobifone 0933.65.1970 2.050.000đ 43 Mua ngay
10 vinaphone 08.18.01.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
11 mobifone 0933.25.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
12 mobifone 0908.76.1970 2.600.000đ 47 Mua ngay
13 mobifone 0933.35.1970 2.280.000đ 40 Mua ngay
14 mobifone 0932.62.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
15 vinaphone 08.1979.1970 3.190.000đ 51 Mua ngay
16 vinaphone 083.567.1970 4.490.000đ 46 Mua ngay
17 vinaphone 083.555.1970 2.090.000đ 43 Mua ngay
18 vinaphone 085.666.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
19 vinaphone 0915.9.6.1970 2.590.000đ 47 Mua ngay
20 vinaphone 082.666.1970 3.090.000đ 45 Mua ngay
21 vinaphone 082.888.1970 3.090.000đ 51 Mua ngay
22 vinaphone 082.999.1970 3.990.000đ 54 Mua ngay
23 vinaphone 0828.98.1970 4.490.000đ 52 Mua ngay
24 vinaphone 083.888.1970 4.370.000đ 52 Mua ngay
25 vinaphone 083.999.1970 4.490.000đ 55 Mua ngay
26 vinaphone 0812.12.1970 3.820.000đ 31 Mua ngay
27 vinaphone 08.15.09.1970 3.800.000đ 40 Mua ngay
28 vinaphone 08.23.06.1970 2.890.000đ 36 Mua ngay
29 vinaphone 0916.18.1970 2.270.000đ 42 Mua ngay
30 vinaphone 0819.12.1970 2.870.000đ 38 Mua ngay
31 vinaphone 0818.98.1970 2.060.000đ 51 Mua ngay
32 mobifone 0937.19.1970 2.550.000đ 46 Mua ngay
33 mobifone 0931.22.1970 2.290.000đ 34 Mua ngay
34 mobifone 0933.19.1970 2.710.000đ 42 Mua ngay
35 mobifone 093.192.1970 2.050.000đ 41 Mua ngay
36 vinaphone 083.217.1970 2.600.000đ 38 Mua ngay
37 mobifone 0936.59.1970 2.500.000đ 49 Mua ngay
38 viettel 0977.98.1970 2.820.000đ 57 Mua ngay
39 mobifone 0936.87.1970 2.490.000đ 50 Mua ngay
40 vinaphone 0845.671.970 4.000.000đ 47 Mua ngay
41 viettel 0968.33.1970 2.500.000đ 46 Mua ngay
42 viettel 0983.5.6.1970 2.480.000đ 48 Mua ngay
43 viettel 0967.10.1970 2.390.000đ 40 Mua ngay
44 vinaphone 082.229.1970 2.600.000đ 40 Mua ngay
45 viettel 0969.63.1970 2.890.000đ 50 Mua ngay
46 viettel 0869.62.1970 2.170.000đ 48 Mua ngay
47 viettel 0977.61.1970 2.090.000đ 47 Mua ngay
48 vinaphone 0946.88.1970 4.300.000đ 52 Mua ngay
49 viettel 0987.69.1970 3.990.000đ 56 Mua ngay
50 mobifone 0904.21.1970 2.200.000đ 33 Mua ngay
51 viettel 0961.94.1970 2.510.000đ 46 Mua ngay
52 vinaphone 0946.16.1970 2.370.000đ 43 Mua ngay
53 viettel 09789.0.1970 2.290.000đ 50 Mua ngay
54 viettel 097.209.1970 2.990.000đ 44 Mua ngay
55 viettel 098.706.1970 3.420.000đ 47 Mua ngay
56 viettel 0967.39.1970 3.490.000đ 51 Mua ngay
57 vinaphone 0913.6.2.1970 3.450.000đ 38 Mua ngay
58 mobifone 0904.17.1970 4.300.000đ 38 Mua ngay
59 viettel 0964.99.1970 2.300.000đ 54 Mua ngay
60 viettel 097.12.6.1970 3.000.000đ 42 Mua ngay
61 viettel 0979.47.1970 2.000.000đ 53 Mua ngay
62 viettel 098.123.1970 3.710.000đ 40 Mua ngay
63 viettel 0971.97.1970 3.690.000đ 50 Mua ngay
64 viettel 0965.79.1970 3.000.000đ 53 Mua ngay
65 vietnamobile 0926.45.1970 2.720.000đ 43 Mua ngay
66 mobifone 0934.33.1970 2.200.000đ 39 Mua ngay
67 vinaphone 0826.20.1970 2.190.000đ 35 Mua ngay
68 vietnamobile 092.113.1970 4.800.000đ 33 Mua ngay
69 mobifone 090.169.1970 2.050.000đ 42 Mua ngay
70 viettel 0968.26.1970 3.690.000đ 48 Mua ngay
71 vinaphone 08.18.07.1970 2.690.000đ 41 Mua ngay
72 viettel 096.131.1970 2.990.000đ 37 Mua ngay
73 viettel 0973.78.1970 2.200.000đ 51 Mua ngay
74 viettel 0987.13.1970 4.300.000đ 45 Mua ngay
75 vietnamobile 056.777.1970 4.350.000đ 49 Mua ngay
76 viettel 0976.20.1970 2.000.000đ 41 Mua ngay
77 viettel 097.136.1970 3.000.000đ 43 Mua ngay
78 viettel 096.248.1970 2.200.000đ 46 Mua ngay
79 mobifone 0936.90.1970 2.200.000đ 44 Mua ngay
80 viettel 0962.17.1970 2.990.000đ 42 Mua ngay
81 viettel 098.16.7.1970 3.190.000đ 48 Mua ngay
82 viettel 0971.99.1970 2.660.000đ 52 Mua ngay
83 mobifone 0938.4.9.1970 3.000.000đ 50 Mua ngay
84 viettel 0985.72.1970 2.000.000đ 48 Mua ngay
85 viettel 0989.6.2.1970 2.790.000đ 51 Mua ngay
86 viettel 098188.1970 3.590.000đ 51 Mua ngay
87 viettel 0963.33.1970 4.750.000đ 41 Mua ngay
88 viettel 0985.98.1970 2.860.000đ 56 Mua ngay
89 vietnamobile 0926.31.1970 2.710.000đ 38 Mua ngay
90 vietnamobile 0922.11.1970 3.710.000đ 32 Mua ngay