Hôm nay: 22/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 mobifone 070.333.1970 2.500.000đ 33 Mua ngay
2 mobifone 07.03.08.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
3 mobifone 07.9993.1970 2.050.000đ 54 Mua ngay
4 mobifone 0707.82.1970 2.600.000đ 41 Mua ngay
5 mobifone 0789.95.1970 3.000.000đ 55 Mua ngay
6 mobifone 0707.87.1970 2.600.000đ 46 Mua ngay
7 mobifone 0708.76.1970 2.130.000đ 45 Mua ngay
8 mobifone 0777.94.1970 3.000.000đ 51 Mua ngay
9 mobifone 0707.85.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
10 vinaphone 08.18.01.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
11 mobifone 0708.89.1970 2.130.000đ 49 Mua ngay
12 mobifone 0777.97.1970 3.000.000đ 54 Mua ngay
13 mobifone 07.03.04.1970 4.000.000đ 31 Mua ngay
14 mobifone 0707.83.1970 2.600.000đ 42 Mua ngay
15 mobifone 0769.66.1970 2.130.000đ 51 Mua ngay
16 mobifone 0777.68.1970 3.000.000đ 52 Mua ngay
17 mobifone 0707.32.1970 2.600.000đ 36 Mua ngay
18 mobifone 0707.86.1970 2.600.000đ 45 Mua ngay
19 vinaphone 08.1979.1970 3.190.000đ 51 Mua ngay
20 vinaphone 083.555.1970 2.090.000đ 43 Mua ngay
21 vinaphone 082.666.1970 3.090.000đ 45 Mua ngay
22 vinaphone 082.888.1970 3.090.000đ 51 Mua ngay
23 vinaphone 083.999.1970 4.490.000đ 55 Mua ngay
24 vinaphone 083.567.1970 4.490.000đ 46 Mua ngay
25 vinaphone 085.666.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
26 vinaphone 082.999.1970 3.990.000đ 54 Mua ngay
27 vinaphone 0828.98.1970 4.490.000đ 52 Mua ngay
28 vinaphone 083.888.1970 4.370.000đ 52 Mua ngay
29 vinaphone 0812.12.1970 3.820.000đ 31 Mua ngay
30 vinaphone 08.23.06.1970 2.890.000đ 36 Mua ngay
31 vinaphone 08.15.09.1970 3.800.000đ 40 Mua ngay
32 vinaphone 0819.12.1970 2.870.000đ 38 Mua ngay
33 vinaphone 0818.98.1970 2.060.000đ 51 Mua ngay
34 vietnamobile 05.22.05.1970 4.490.000đ 31 Mua ngay
35 vinaphone 0828.89.1970 3.790.000đ 52 Mua ngay
36 vinaphone 0813.01.1970 3.390.000đ 30 Mua ngay
37 vinaphone 0889.99.1970 2.890.000đ 60 Mua ngay
38 vinaphone 082.789.1970 3.000.000đ 51 Mua ngay
39 vinaphone 08.18.07.1970 2.690.000đ 41 Mua ngay
40 vinaphone 0844.13.1970 3.500.000đ 37 Mua ngay
41 vietnamobile 05.22.10.1970 4.490.000đ 27 Mua ngay
42 vinaphone 08.23.12.1970 2.370.000đ 33 Mua ngay
43 vietnamobile 05.28.11.1970 4.490.000đ 34 Mua ngay
44 vinaphone 082.296.1970 2.600.000đ 44 Mua ngay
45 vinaphone 083.217.1970 2.600.000đ 38 Mua ngay
46 viettel 0869.08.1970 2.210.000đ 48 Mua ngay
47 mobifone 0779.81.1970 2.090.000đ 49 Mua ngay
48 vinaphone 082.686.1970 4.190.000đ 47 Mua ngay
49 vinaphone 0849.99.1970 4.410.000đ 56 Mua ngay
50 vietnamobile 05.22.01.1970 4.490.000đ 27 Mua ngay
51 vinaphone 0837.21.1970 2.890.000đ 38 Mua ngay
52 mobifone 0768.57.1970 3.290.000đ 50 Mua ngay
53 vietnamobile 05.28.05.1970 5.000.000đ 37 Mua ngay
54 vietnamobile 05.28.04.1970 2.400.000đ 36 Mua ngay
55 viettel 0869.11.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay
56 vinaphone 082.456.1970 4.190.000đ 42 Mua ngay
57 vinaphone 0837.78.1970 2.890.000đ 50 Mua ngay
58 viettel 0869.12.1970 2.310.000đ 43 Mua ngay
59 vinaphone 0848.88.1970 3.430.000đ 53 Mua ngay
60 viettel 0868.18.1970 2.030.000đ 48 Mua ngay
61 vietnamobile 05.28.01.1970 4.500.000đ 33 Mua ngay
62 gmobile 0592.98.1970 2.990.000đ 50 Mua ngay
63 vinaphone 0815.39.1970 2.500.000đ 43 Mua ngay
64 vinaphone 0837.39.1970 2.890.000đ 47 Mua ngay
65 vinaphone 082.292.1970 2.600.000đ 40 Mua ngay
66 mobifone 07.6789.1970 3.900.000đ 54 Mua ngay
67 vinaphone 0819.00.1970 3.690.000đ 35 Mua ngay
68 vinaphone 0837.82.1970 2.890.000đ 45 Mua ngay
69 vietnamobile 05.28.03.1970 2.990.000đ 35 Mua ngay
70 vinaphone 0853.43.1970 2.930.000đ 40 Mua ngay
71 vinaphone 0826.20.1970 2.190.000đ 35 Mua ngay
72 viettel 0868.4.2.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
73 vinaphone 0837.72.1970 2.890.000đ 44 Mua ngay
74 viettel 0868.03.1970 2.080.000đ 42 Mua ngay
75 mobifone 0708.07.1970 5.000.000đ 39 Mua ngay
76 vietnamobile 05.28.12.1970 4.490.000đ 35 Mua ngay
77 vietnamobile 05.23.08.1970 4.490.000đ 35 Mua ngay
78 vinaphone 082.229.1970 2.600.000đ 40 Mua ngay
79 vinaphone 0822.20.1970 2.190.000đ 31 Mua ngay
80 vinaphone 082.779.1970 3.790.000đ 50 Mua ngay
81 vinaphone 0856.3.6.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
82 vinaphone 08.12.10.1970 4.750.000đ 29 Mua ngay
83 vinaphone 0833.04.1970 3.390.000đ 35 Mua ngay
84 vinaphone 0826.68.1970 4.180.000đ 47 Mua ngay
85 vinaphone 0835.58.1970 3.500.000đ 46 Mua ngay
86 mobifone 0708.04.1970 5.000.000đ 36 Mua ngay
87 vinaphone 0828.33.1970 2.460.000đ 41 Mua ngay
88 vinaphone 0829.98.1970 3.290.000đ 53 Mua ngay
89 gmobile 0592.99.1970 2.990.000đ 51 Mua ngay
90 vinaphone 0845.671.970 4.000.000đ 47 Mua ngay